adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy

prawo pracy wrocław

adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Zapraszam na moje pozostałe blogi:

Kiedy pracownikowi należy się odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę?

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Odprawa pieniężna a odszkodowanie z tytułu zwolnienia?

Często zgłaszający się do mnie Klienci nie zdają sobie sprawy z tego, że jeśli wręczone im przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę będzie bezprawne lub nieuzasadnione, to należy im się odpowiednie odszkodowanie od pracodawcy.

Znacznie częściej jestem pytany o to kiedy przysługuje odprawa z tytułu zwolnienia. Tymczasem możliwości żądania odprawy jest bardziej skomplikowana, warunki jej uzyskania są złożone i w wielu przypadkach taka odprawa się nie należy.

Dlatego w tym wpisie wyjaśnię Ci:

 • Kiedy pracownikowi należy się odprawa pieniężna z tytułu zwolnienia z pracy
 • Jaka jest wysokość odprawy, która przysługuje pracownikowi i jakie są zasady jej opodatkowania
 • Czy można jednocześnie domagać się odszkodowania i odprawy po zwolnieniu
 • W jakiej sytuacji można domagać się odprawy w przypadku zwolnienia indywidualnego, a także rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą za porozumieniem stron
 • Czy odprawa przysługuje w przypadku wypowiedzenia zmieniającego
 • Kiedy pracodawca powinien wypłacić odprawę i jakie kroki powinien pracownik podjąć, żeby ją otrzymać

Kiedy należy się odprawa pieniężna w razie zwolnienia z pracy?

Otrzymanie odprawy pieniężnej w przypadku rozwiązania umowy o pracę zależy od spełnienia kilku warunków.

Pierwszy z nich dotyczy liczby zatrudnianych pracowników w zakładzie pracy. To bardzo ważny i podstawowy warunek.

Jeśli pracodawca nie zatrudnia odpowiedniej liczby pracowników w oparciu na umowę o pracę, to odprawa się nie należy. Bez znaczenia jest spełnienie innych warunków jej otrzymania.

Dlatego pierwsze pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć brzmi: ile pracowników jest w moim zakładzie pracy.

Jeśli jest ich mniej niż 20 osób, to nie otrzymasz odprawy.

Kolejnym warunkiem, który umożliwia wystąpienie z żądaniem zapłaty odprawy jest to, aby przyczyną zwolnienia były wyłącznie okoliczności niezależne od pracownika. To też bardzo istotny warunek. Żeby prawidłowo ocenić czy należy Ci się odprawa musisz odpowiedzieć na pytanie: Czy zostałem zwolniony wyłącznie z powodów ode mnie nie zależnych.

Nie otrzymasz odprawy jeśli straciłeś pracę z kilku powodów, spośród których niektóre zależały od Ciebie. Dla przykładu, jeśli dochodzi do likwidacji Twojego stanowiska pracy, ale jednocześnie od pewnego czasu pracodawca nie był zadowolony z Twoje pracy, dyscyplinował Cię, wprowadził plan naprawczy, skarżyli się na Ciebie klienci, czy przełożeni itp. to możesz nie otrzymać odprawy.

Z reguły właśnie w takich sytuacjach dochodzi do sporów sądowych. Nie zawsze zarzuty pracodawcy są przecież słuszne. Bywa i tak, że są one formułowane tylko po to, żeby uniknąć zapłaty odprawy. To czy w danym przypadku pracownik otrzyma odprawę będzie zależało od oceny konkretnego przypadku przez sąd.

Wracając jednak do łatwiejszych przykładów, chciałem Ci powiedzieć, że najczęściej odprawa należy się w sytuacji, kiedy przyczyną rozwiązania umowy o pracę są zmiany zmiany organizacyjne, produkcyjne, techniczne, czy też problemy ekonomiczne, które skutkują redukcją zatrudnienia lub likwidacją stanowiska pracy.

Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat czytając:

Chciałbym Ci też zwrócić uwagę na bardzo ciekawy przykład sytuacji, w której pracownikowi należy się odprawa po zwolnieniu. Mało kto wie o takiej możliwości,  a muszę Ci się przyznać, że mimo, iż prowadziłem dziesiątki spraw sądowych o zapłatę odprawy, przez pewien czas również nie dostrzegałem tej możliwości. To tylko dowód na to, uczymy się przez całe życie i nikt nie jest tak dobry w swojej pracy, żeby nie mógł być jeszcze lepszy.

Chodzi o sytuację, w której to pracownik rozwiązuje umowę o pracę z tego powodu, że pracodawca dopuszcza się  ciężkiego naruszenia swoich podstawowych obowiązków (np. nie wypłaca pracownikowi na czas wynagrodzenia).

Jeśli jest to wyłączny powód rozwiązania umowy o pracę, to przecież nie jest on zależny od pracownika, zatem warunek wypłaty odprawy zostaje spełniony.

Więcej

Tytułem uzupełnienia chcę tylko zauważyć, że odprawa należy się tylko osobom, które były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Jeśli pracowałeś na zlecenie, umowę o współpracy czy w oparciu o umowę o dzieło zapomnij o odprawie.

Chyba, że …

No właśnie. Zawsze jest jakieś „chyba, że”. W końcu od czego są prawnicy? 🙂

Otóż: możesz powalczyć o odprawę, jeśli formalnie nie byłeś zatrudniony na umowę o pracę, ale sposób, w jaki wykonywałeś umowę wskazywał, że tak naprawdę powinieneś mieć umowę o pracę.

Trochę skomplikowane, co?

Może lepiej Ci to wyjaśnię tutaj

 

Czy odprawa przysługuje tylko w czasie zwolnień grupowych?

Dobra wiadomość jest taka, że możliwość dochodzenia odprawy nie jest uzależniona od prowadzenia przez pracodawcę procedury zwolnień grupowych. Można zatem domagać się odprawy nawet wówczas, gdy pracodawca zwolnił tylko jednego pracownika. Istotne jest tylko to, żeby pracodawca zatrudniał określoną ilość osób (nie mniej niż 20), a przyczyna zwolnienia nie dotyczyła pracownika.

Czy sposób rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na wypłatę odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych?

Ważne jest to, że odprawa przysługuje nie tylko takiemu pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę za wypowiedzeniem. 

Jeśli pozostają spełnione podstawowe warunki wypłaty odprawy, a umowa o pracę została rozwiązania za porozumieniem stron, to w pewnych sytuacjach odprawa się należy. Chodzi o przypadek, gdy porozumienie stron zostało zawarte z inicjatywy pracodawcy. Czyli jeśli to pracodawca zabiegał o możliwość rozwiązania umowy w tym trybie, a pracownik jedynie wyraził zgodę, to ma prawo do odprawy.

W takim wypadku doradzałbym pracownikowi, żeby ta okoliczność została wskazana w treści porozumienia stron. Tzn. żeby strony podpisując porozumienie zaznaczyły w nim (np. w preambule), że jest ono wynikiem propozycji złożonej przez pracodawcę. Z reguły kiedy ja redaguje takie postanowienie i występuję po stronie pracownika żądam wpisania, że strony uznają prawo do zapłaty odprawy za bezsporne i od razu określam termin jej płatności.

Co oczywiste, kiedy stoję po stronie pracodawcy unikam takich zapisów i pracownik musi się naprawdę mocno postarać, żeby mnie przekonać do ich wprowadzenia. No cóż… na tym polega praca adwokata, żeby dbać o interesy swojego Klienta. Mam nadzieję, że to rozumiesz.

Wyjaśniłem Ci, że odprawa może przysługiwać w sytuacji, kiedy pracownik został zwolniony za wypowiedzeniem, strony podpisały porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, a nawet wówczas gdy to pracownik rozwiązał umowę o pracę z winy pracodawcy.

A co z odprawa kiedy pracownik został zwolniony bez wypowiedzenia? To zależy

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że często pracodawcy próbują uniknąć konieczności wypłaty odprawy podając (niezgodnie z prawdą), że przyczyny zwolnienia pozostają po stronie pracownika. Bywa, że umowę o pracę rozwiązują nawet w trybie dyscyplinarnym.

W takim wypadku pracownik stoi przed dwoma problemami. W pierwszej kolejności musi w toku procesu sądowego wykazać, że wskazana mu przez pracodawcę przyczyna rozwiązania stosunku pracy była nieprawdziwa. W drugiej kolejności musi udowodnić, że wyłączne przyczyny zwolnienia nie dotyczyły pracownika.

Czyli jeśli odwołanie pracownika od dyscyplinarnego wypowiedzenia umowy zostanie uwzględnione przez Sąd Pracy i jednoczenie okaże się, że wyłączne przyczyny zwolnienia pozostawały po stronie pracodawcy, to pracownik, którego umowa o pracę została rozwiązana może domagać się wypłaty odprawy.

Podwójny problem, to zarazem podwójna wygrana pracownika. W powyżej wskazanym wypadku pracownik może uzyskać zarówno odszkodowanie jak i odprawę. Łączna kwota obu tych świadczeń może wynieść nawet 6 miesięcznych wynagrodzeń pracownika.

W przypadku jednoczesnego prowadzenia sprawy kwestionującej bezprawne zwolnienie i żądania wypłaty odprawy należy uważać. W przypadku wyboru złej strategii pracownik może przegrać sprawę o odprawę albo będzie musiał zwrócić otrzymaną już od pracodawcy odprawę.

Więcej wyjaśnię Ci tutaj

 

Jeśli jednak pracownik został słusznie zwolniony bez wypowiedzenia, to nie dostanie odprawy.

Odprawa a wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające)

Czy odprawa należy się w przypadku wypowiedzenia zmieniającego? Czy zawsze? A jeśli nie zawsze, to kiedy?

Wiesz co?

Ten wpis i tak jest już za długi. Dlatego jeśli Cię to zagadnienie jakoś szczególnie interesuje, to napisałem o tym kolejny artykuł.

Jeśli nie, to czytaj dalej, bo zaraz będziemy mówić o pieniądzach!

Obiecany artykuł

 

Wysokość odprawy pieniężnej

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy danego pracownika u pracodawcy i powinna zostać wypłacona w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa nie może jednak przekraczać kwoty 15 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co ciekawe od odprawy nie pobiera się składek na Zus, więc tak naprawdę pracownik otrzyma nieco więcej niż wynosiło jego wynagrodzenie miesięczne netto.

Kiedy pracownik powinien otrzymać odprawę i co robić, kiedy pracodawca odmawia zapłaty?

Odprawa powinna zostać wypłacona w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę, względnie według obowiązujących pracodawcę zasad wypłaty wynagrodzenia. Czyli jeśli pracodawca wypłaca wynagrodzenie do 10 każdego miesiąca, a umowa o pracę rozwiązała się z ostatnim dniem miesiąca, to dopuszczalne jest wstrzymanie się wypłatą do 10 – tego.

Jeśli pracodawca odmawia wypłaty odprawy pracownik może wystosować pisemne wezwanie do zapłaty. Jeśli to nie pomoże warto podjąć kroki na drodze sądowej.

Co ciekawe, odprawa przedawnia się dopiero po 3 latach od zwolnienia, więc jeśli uważasz, że należy Ci się odprawa, a jeszcze nie minął okres przedawnienia, zacznij działać.

Jeśli potrzebujesz przygotować wezwanie do zapłaty odprawy lub wystąpić do sądu o jej zapłatę, możesz liczyć na moją pomoc. Zadzwoń i umów się na spotkanie. To samo dotyczy pracodawcy, który ma problem (lub przewiduje powstanie problemu) z pracownikiem żądającym odprawy.

O tym jeszcze tutaj nie napisałem, a jest ważne

 

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).


Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. 695 560 425 email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

176 thoughts on “Kiedy pracownikowi należy się odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę?”

 1. A w przypadku otrzymania wypowiedzenia bez podania przyczyny przez pracodawcę? Czy przysługuje odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika?

  1. Dziękuję za komentarz. Ustawa o zwolnieniach grupowych mówi, że odprawa pieniężna przysługuje rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn zależnych od pracodawcy. Jeśli pracodawca poda taką przyczynę w wypowiedzeniu, to wtedy pracownik nie musi się wysilać, żeby udowodnić, że należy mu się odprawa. Natomiast jeśli w wypowiedzeniu nie ma podanej przyczyny, to pracownik może dochodzić odprawy, ale musi przed sądem udowodnić, że przyczyny zwolnienia pozostawały po stronie pracodawcy. Nie jest to zadanie łatwe, ale też nie niemożliwe. Wystarczy zażądać od pracodawcy, aby przed sądem przedstawił określoną dokumentacje dotyczącą prowadzonych zwolnień, ograniczenia produkcji lub kłopotów finansowych. Wtedy można zakładać, że skoro pracodawca np ograniczył produkcje, to zwalniał pracowników z przyczyn pozostających po jego stronie.

   1. Witam
    Odnośnie wypowiedzenia, to czytałam, że pracodawca powinien podać przyczynę. Jeżeli tego nie zrobił, to wypowiedzenie jest nieważne. Czy to prawda?
    Pozdrawiam

   2. Witam! Chce rozwiązać z pracownikiem umowę na okres próbny za wypowiedzeniem jednotygodniowym. Zatrudniam ponad 20 osób. Czy muszę mu wypłacić odprawę pieniężną?

    1. adwokat Iwo Klisz

     odprawa należna jest w przypadku likwidacji stanowiska pracy. Jeżeli pani likwiduje stanowisko pracy, należałoby rozważyć czy zachodzą okoliczności uzasadniające wypłatę odprawy. W przypadku zaś, gdy po prostu zamierza pani rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez likwidacji stanowiska pracy- nie ma pani obowiązku wypłaty odprawy

     1. Witam. Mam pytanie. Pracodawca wypowiedział mi umowę o prace na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. U pracodawcy pracowałem 4lata. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. I moje pytanie brzmi czy należy mi się odprawa? Bylem pytać szefa i on twierdzi że nie należy mi się ona ze względu na to że byłem na 3-miesiecznym okresie wypowiedzenia, dodał że gdyby rozwiązanie umowy nastąpiło bezzwłocznie to wtedy przysługiwała by mi odprawa, ale ze względu na to że po otrzymaniu wypowiedzenia pracowałem jeszcze 3-miesiace to odprawa pieniężna mi się nie należy. Pomocy nie wiem co robić. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

     2. adwokat Iwo Klisz

      To, czy należy się Panu odprawa pieniężna zależy od tego, czy pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników. Jeśli tak, to okres wypowiedzenia nie ma żadnego znaczenia. Po rozwiązaniu umowy powinien Pan wysłać do pracodawcy pismo z żądaniem zapłaty odprawy i wyjaśnieniem podstaw prawnych tego żądania, czyli tego co mówi na ten temat ustawa o zwolnieniach grupowych. Chętnie pomogę w tym zakresie, ale już w ramach odpłatnej usługi.

   3. Witam, mam sprawę w sądzie ponieważ nie zgodziłam się z przyczynami zwolnienia mnie. Nie zgodziłam się na porozumienie stron i otrzymałam wypawiedzenie art30&2. Mam pytanie czy przy wygranej sprawie jak otrzymam odszkodowanie mogę walczyć też o odprawę. Bo jak niesłusznie został zwolniona to po 7 latach pracy powinnam ogrzać odprawę. Czy jest to możliwe czy tylko odszkodowanie i pewnie 2 miesięczne bo tak na wstępie sędzia mówił.

  2. Należy się jeśli przyczyna rozwiązania umowy o pracę pozostaje po stronie pracodawcy. Trzeba pamiętać, że w procesie przed Sądem Pracy to pracownik będzie musiał ten fakt udowodnić.

 2. Proszę mi powiedzieć czy odprawa zawsze uzależniona jest od tego czy jest zatrudnionych min. 20 pracowników? Bo ja zatrudniam 2, obu wręczyłam 3 m-czne wypowiedzenia z przyczyn ekonomicznych. Jedna z pracownic twierdzi że należy jej się odprawa ale wg mnie jest w błędzie. Mam rację?

  1. Ustawa o zwolnieniach grupowych wskazuje, że odprawa pieniężna przysługuje tylko wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników. W przeciwnym wypadku w ogóle nie podlega pod ustawę o „zwolnieniach grupowych”.

  2. Witam pracuje w firmie 7 lat dostałem wypowiedzenie 3 miesięczne powód zwolnienia częste i nieprzewidziane zwolnienia lekarskie czy należy mi się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

   1. adwokat Iwo Klisz

    Jeśli powodem zwolnienia są Pańskie częste nieobecności w pracy, a nie jakiekolwiek okoliczności pozostające po stronie pracodawcy, to odprawa się nie należy.

 3. Dzień dobry Panu,mam do Pana pytanie wczoraj to znaczy 13.10.2014r dostarczyłem do pracy 5 dniowe zwolnienie lekarskie ostatnio zachorowałem 2,5 roku temu teraz pracodawca mi się odgraża ze mam sobie szukać pracy.Czy ma prawo mnie zwolnić i przysługuje odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika? Pracuje w danym zakładzie ponad 7 lat.

  1. To zależy czy wiąże Pana umowa na czas określony czy nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony z klauzulą o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania pracodawca może zwolnić pracownika w zasadzie bez żadnych ograniczeń. W przypadku umowy na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę. Tak krótka nieobecność nie może być uzasadnioną przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

 4. A jesli pracodawca w wypowiedzeniu umowy w wypowiedzeniu uznal niewydajnosc pracownika czy przysługuje odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika?

  1. W takim wypadku jest to przyczyna pozostająca po stronie pracownika. Nie oznacza to, że dochodzenie odprawy będzie niemożliwe, ustawa o zwolnieniach grupowych tego nie wyklucza. Jednak pracownik będzie musiał udowodnić, że wskazana przyczyna jest nieprawdziwa, a rzeczywiste przyczyny rozwiązania umowy o pracę pozostają po stronie pracodawcy.

 5. Witam,

  proszę o informację co w przypadku gdy otrzymałem wypowiedzenie umowy o prace z art.30 § 1 pkt.2 bez podania przyczyny przez pracodawcę ale mam nagraną rozmowę, w której pracodawca informuję mnie, że powodem wypowiedzenia jest reorganizacja działu, czy takie stwierdzenie będzie wiążące przed sądem starając się o odprawę?

  Oczywiście pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników.

  z góry dziękuję za odpowiedź

 6. Witam, chciałabym zapytać co z obowiązkiem wypłaty odprawy jeśli w momencie wręczania wypowiedzenia pracodawca zatrudniał 20 pracowników, wypowiedział umowy 2 pracownikom, jeden miał 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, drugi 3 miesięczny. Pracodawca w momencie rozwiązania umowy z pracownikiem, którego obowiązywał 3 miesięczny okres wypowiedzenia, będzie zatrudniał 19 osób, czy w takim razie przysługuje odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika?

  1. Liczy się stan zatrudnienia na moment wręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jeśli w tym momencie będzie tylko 19 pracowników, to odprawa się nie należy.

 7. Witam,
  jeśli mógłbym prosić o komentarz w sprawie , która mnie interesuje. Otóż, jeśli jestem zatrudniony w firmie od 10 lat na stanowisku kierowniczym (firma zatrudnia powyżej 20 osób). W wyniku zmian organizacyjnych w strukturze firmy mam zaproponowane nowe warunki i nowe stanowisko (też kierownicze ale mniej prestiżowe niż obecne i wiąże się to z mniejszym wynagrodzeniem), warunki te odrzucam. Po czym, racodawca składa wypowiedzenie warunków pracy (tzw. porozumienei zmieniające) z terminem wypowiedzenia 3-miesięcznym . Podpisując ten dokument mam 1,5 m-ca (czyli połowa okresu wypowiedzenia) na zgodę lub odrzucenie nowych warunków. Czy po odrzuceniu nowych zaproponowanych warunków przysługuje mi odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika?

  1. Kwestia jest dosyć skomplikowana. Pisałem o tym na jednym z portali internetowych. Zapraszam do lektury tego artykułu wystarczy kliknąć w link

 8. Witam.
  Bardzo proszę o pomoc w sprawie która interesuje mnie. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas określony w przedsiębiorstwie, w którym pracuje ponad 20 osób i pracodawca wręczy mu wypowiedzenie nie podając przyczyny zwolnienia, to czy takiemu pracownikowi należy się odprawa? Czy w takiej sytuacji pracownik musiał by udowadniać że przyczyna zwolnienia leży po stronie pracodawcy?

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dzień dobry. Dwa razy tak:) tzn. ustawa o zwolnieniach grupowych mówi, że pracownik będzie mógł dochodzić odprawy, ale będzie musiał udowodnić, że został zwolniony z przyczyn pozostających po stronie pracodawcy. W przypadku umowy terminowej, gdzie pracodawca nie musi wskazywać przyczyn rozwiązania umowy o pracę, jest to o tyle utrudnione, że pracodawca będzie mógł w toku sprawy o odprawę „wymyślać” nowe przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Ale to nie oznacza, że wygranie takiej sprawy jest niemożliwe.

   1. A czy istnieje możliwość wyegzekwowania w już podpisanym porozumieniu rozwiązującym umowę (z inicjatywy pracodawcy) „z przyczyn niezależnych od pracownika”, bądź „w wyniku likwidacji stanowiska” i ewentualnego otrzymania miesięcznej odprawy? W ciągu 3 miesięcy zwolnionych zostało kilka osób, ale Ci mający umowy na czas nieokreślony otrzymali likwidację stanowisk + odprawy a jedna osoba nawet ekiwalent urlopowy. Czuję się ponadto zdyskryminowana na tle innych zwalnianych osób. Pracodawca nie podał na piśmie przyczyny zwolnienia, co ma miejsce przy umowach na czas określony, nie wpisał celowo likwidacji stanowiska. Pozdrawiam

    1. adwokat Iwo Klisz

     W takiej sytuacji należy się Pani odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (oczywiście przy założeniu, że pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników). Odprawa jest płatna po rozwiązaniu umowy o pracę, więc trzeba poczekać do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Jeśli pracodawca nie wypłaci odprawy można wystosować wezwanie do zapłaty, a następnie uruchomić postępowanie sądowe.

     1. Dziękuję za odpowiedź, ale uściślę bo chyba w mylący sposób napisałam – rozwiązanie umowy nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, ale nie jest to nigdzie wykazane w podpisanym porozumieniu, które brzmi „porozumienie rozwiązujące umowę o pracę”. Ponadto jest sformułowanie, że zostało zawarte po dokonaniu ustaleń dot. warunków rozwiązania umowy w sposób satysfakcjonujący dla stron i na końcu mój podpis pod „wyrażam zgodę”. Jeżeli zamyka mi to drogę (?) do wpisania tam informacji o likwidacji stanowiska, to czy mogę chociaż wnioskować o umieszczenie takiej informacji w świadectwie pracy? Pozdrawiam

     2. Ja akurat nie byłam w takiej sytuacji ale znajoma pielęgniarka była i nie wiedziałam co jej podpowiedzieć.Jakoś wybrnęła ale po lekturze tego artykułu już będe mądrzejsza tym bardziej ze prawnicy trochę unikają prawa pracy.

 9. Witam,
  W styczniu 2014 roku uległam wypadkowi w pracy i od tego czasu przebywałam na zwolnieniu chorobowym, a od kilku miesięcy jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. W październiku 2014 roku skończyłam 60 lat, z końcem października pracodawca (zatrudnia powyżej 20 osób) wypowiedział mi umowę o pracę powołując się na art. 53 par. 1 KP. W tym przedsiębiorstwie byłam zatrudniona od 1 września 2006 do 31 października 2014 r.
  Byłabym wdzięczna za informację czy należy mi się odprawa dla zwalnianych? Czy należy mi się odprawa emerytalna? Kiedy mogę wnosić o odprawy? (świadczenia emerytalne będą mi przyznane dopiero od czerwca 2015 roku). Czy odprawy będą miesięczne, czy 3 miesięczne?

  Pozdrawiam,

  1. adwokat Iwo Klisz

   Witam, moim zdaniem odprawa z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych Pani nie przysługuje, bo przecież powodem zwolnienia była Pani nieobecność w pracy.

 10. Pracodawca zatrudnia Ponad 20 osób. Jako przyczynę rozwiązania umowy podał „brak zaufania do pracownika” po 10 latach..
  To on utracił zaufanie bez winy z mojej strony. Czy przysługuje mi odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika?

  1. adwokat Iwo Klisz

   Utrata zaufania to nie jest przyczyna pozostająca wyłącznie po stronie pracodawcy, bo z reguły pracownik daje powód do tego, aby pracodawca utracił do niego zaufanie. Powiedziałbym, że w takim wypadku pracownikowi odprawa nie przysługuje (oczywiście, o ile wskazana mu przyczyna było prawdziwa).

   1. Co w sytuacji kiedy udowodni się w Sądzie pracy, że podana w wypowiedzeniu przyczyna utraty zaufania jest nieprawdziwa? Kiedy sąd stwierdzi, że pracodawca nie posiada wystarczających dowodów potwierdzających podaną przyczynę utraty zaufania?

    1. adwokat Iwo Klisz

     Dzień dobry,
     Pani Ewo wszystko zależy od roszczenia z którym wystąpiła pani do Sądu Pracy.
     Mogła pani zażądać albo przywrócenia do pracy albo odszkodowania.
     W sytuacji pozytywnego rozstrzygnięcia, Sąd orzeka na pani korzyść w granicy zgłaszanego roszczenia

 11. Witam, pracowałam w firmie ponad 20 osobowej, zostałam zwolniona z powodu „likwidacji stanowiska pracy”. Wypowiedzenie otrzymałam po powrocie z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, aczkolwiek w wypowiedzeniu nie jest to zaznaczone. Czy w moim przypadku odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika mi przysługuje?

  1. adwokat Iwo Klisz

   W mojej ocenie może Pani dochodzić odprawy. Jeśli pracodawca nie wskazał, że przyczyną wypowiedzenia jest długotrwała nieobecność, to nie będzie mógł wykazywać tego przed sądem w sprawie o odprawę z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

 12. witam ,
  mam pytanie pracuje w jednej z firm od 12 lat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Otrzymywałem dotychczas pensję plus premię, premia została pisemnie(mailowo)ustalona z moim pracodawcą. Ustaliłem pisemnie jej wysokość i sposób wyplaty. w dniu dzisiejszym otrzymałem maila w którym znacznie podniesiono mi plany sprzedażowe a jednocześnie obniżono wysokość procentowa premii. Wychodzi na to ,że teraz pracując tak samo ciężko jak dotychczas będę zarabiał o połowę mniej. MAil który dostałem nie jest aneksem do umowy a jedynie informacja dotycząca podniesienia planów sprzedażowych. Jest to dla mnie wyjątkowo niekorzystna sytuacja. Czy mam się domagać aneksu do umowy,czy mogę nie przyjąć planów sprzedażowych? jakie są tego skutki?…co w wypadku kiedy będę chciał się zwolnic, czy przysługuje mi odprawa? czy lepiej czekać az pracodawca wręczy mi wypowiedzenie uzasadniając to tym ,że nie wyrabiam planów ….?czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron tez uprawnia mnie do odprawy?

 13. Witam,

  30-12-2014 dostałam wypowiedzenie – likwidacja stanowiska pracy. Jestem na 1-mies. okresie wypowiedzenia – do końca I/2015.
  W dniu otrzymania wypowiedzenia firma zatrudniała 20 pracowników, w dniu 31-01-2015 będzie zatrudniać 19.
  Czy należy mi się odprawa? Co na ten temat mówi ustawa o zwolnieniach grupowych?

  1. adwokat Iwo Klisz

   Witam. Liczy się liczba osób zatrudnianych w chwili wręczenia wypowiedzenia, a nie chwili rozwiązania umowy o pracę. Zatem moim zdaniem odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika się Pani należy.

 14. witam,potrzebuję porady,a mianowicie żona pracuje z zakładzie pracy (zatrudniającym powyżej 20 pracowników) na umowie o pracę na czas nieokreślony od 1998 roku.W roku 2010 zaczął jej „wysiadać” kręgosłup aż w sierpniu 2013 przeszła operację kręgosłupa a co za tym idzie przebywała po operacji na półrocznym L-4.ZUS po półrocznym L4 posłał żonę na półroczne świadczenie rehabilitacyjne gdyż dolegliwości nie ustąpiły i nie mogła pracować.Podczas przebywania na tym świadczeniu zona przebyła kolejną operację kręgosłupa w maju 2014 a ZUS przedłużył jej świadczenie rehabilitacyjne do końca stycznia 2015.Teraz żona wraca do pracy ale w zakładzie pracy poinformowano ją o możliwości wręczenia jej wypowiedzenia po jej powrocie.Moje pytanie brzmi:Jaki okres wypowiedzenia wchodzi w grę i czy należy jej się odprawa a jeśli tak to w jakiej wysokości,dziękuję za informację

  1. adwokat Iwo Klisz

   Okres wypowiedzenia to 3 miesiące (jeśli nic innego nie wynika z umowy o pracę lub zakładowych źródeł prawa pracy). Możliwość dochodzenia odprawy zależy od tego, z jakiej przyczyny żona zostanie zwolniona. Jeśli z przyczyn pozostających po stronie zakładu pracy (np. redukcja zatrudnienia) to odprawa będzie się należeć, jeśli natomiast powodem wypowiedzenia umowy o pracę będzie np. długotrwała nieobecność żony, to wówczas odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika się nie należy.

 15. Gdzie możemy uzyskać oficjalną informację ilu pracowników zatrudniała dana firma na dzień wręczenia wypowiedzenia? Załóżmy ,że chcemy sprawdzić pracodawcę czy wręczając nam wypowiedzenie z likwidacją stanowiska zatrudniał rzeczywiście poniżej 20 osób.

  1. adwokat Iwo Klisz

   Pracodawca nie musi udzielić takiej informacji. Ja bym w takiej sytuacji pozwał pracodawcę o 10 PLN tytułem odprawy i wnosił, żeby sąd go zobowiązał do przedstawienia wszystkich danych. Jeśli okaże się, że odprawa się należy, to powództwo można rozszerzyć, a jeśli wychodzi, że pracowników było mniej niż 20, to powództwo można cofnąć, a koszty procesu zamknął się wówczas w niecałych 100 PLN.

 16. Witam. Otrzymałam dzisiaj wypowiedznie umowy o pracę zawartej na czas okreslony bez podania przyczyny. Kierownik powiadomil mnie tylko,ze p.menadzer nie podobala sie moja reakcja w jakiejs zaistnialej sytuacji( nie wiem jakie). Nie podpisalam wypowiedzenia poniewaz sie z nim nie zgadzam. Czuje sie oszukana i wykorzystana przez pracodawce. Wykonywalam swoja prace sumiennie i z zaangażowaniem. Zostajac po godzinach w pracy( nie otrzymalam za nie wynagrodzenia) i szkolac nowego pracownika. O co moge walczyc z pracodawca? Jakie prawa mi przysluguja? Czy należy mi się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika?

  1. adwokat Iwo Klisz

   W przypadku umowy zawartej na czas określony pracodawca nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Dlatego to, że Pani się nie zgadza z przyczyną wypowiedzenia nie może być podstawą skutecznego odwołania do sądu pracy. Można skutecznie w sądzie zwalczać takie wypowiedzenie, ale to dłuższy temat…

 17. Witam,
  Pracowaliśmy razem z partnerem życiowym (nie mężem) razem w tej samej firmie, ja przebywam jeszcze na urlopie wychowawczym a partner zwolnił się i podjął pracę w konkurencyjnej firmie (w handlu). Wiem już, że po powrocie z urlopu otrzymam wypowiedzenie z powodu utraty zaufania. Czy będzie mi sie należeć odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika?

  1. CD
   Nie wiem czy mogę na tym wątku o to spytać…
   Czy pracodawca może mnie w takiej sytuacji zwolnić? Przecież to jest moje życie osobiste, i nie może mi z góry zarzucić, że będę zdradzać tajemnice zawodowe, nie ma na to dowodów. Czy może…?

  2. adwokat Iwo Klisz

   Jeśli przyczyną zwolnienia będzie utrata zaufania, to nie należy się odprawa. Odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika należy się tylko wtedy, gdy przyczyna zwolnienia nie zachodzi po stronie pracownika.

 18. Proszę o pomoc w kwestii rozwiązania umowy o pracę. W piątek mam się stawić do pracy po wykorzystaniu pełnego urlopu wychowawczego, ale miejsce mojego zatrudnienia zostało zlikwidowane proszę o informację czy w sytuacji wypowiedzenia niekorzystnego dla mnie mogę go nie podpisywać i jaki poniesie to za sobą skutek?

 19. Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w ramach zwolnień grupowych (50 osób). Pracuję w firmie ponad 7 lat, wypowiedzenie z 3 miesięcznym terminem. Proszę o informację w jakiej wysokości należy mi się odprawa oraz czy mogę ubiegać się w sądzie o odszkodowanie (jeśli tak to w jakiej wysokości)? Kryterium doboru pracownika do zwolnienia stanowiła ocena pracy na tle zespołu z czym nie do końca się zgadzam, gdyż wyniki innych osób, które nie zostały zwolnione były na podobnej wysokości. Dodatkowo firma zwalnia etatowych pracowników a przyjmuje pracowników zatrudnianych poprzez agencje pracy w ramach optymalizacji kosztów zatrudnienia. Czy na tej podstawie mogę domagać się odszkodowania albo czy na pewno należy mi się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

 20. Witam mam takie pytanie, jeśli zawarłem umowę o pracę na okres 2 lat i od początku umowy przepracowałem 6 miesięcy i dostałem wypowiedzenie bez powodu/ przyczyny czy o jakieś odszkodowanie można się ubiegać? gdy pracodawca twierdzi że nie musi mi mówić z jakiej przyczyny zostaje zwolniony? co mogę tutaj zrobić? 🙁

 21. Witam. Otrzymałem w piątek tj 13.03.2015 wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony bez podania przyczyny. Prokurent firmy ds kadrowych w obecności innego prokurenta ( osób w ogóle nie związanych moim działem) powiadomił mnie tylko,że moja wydajność jako pracownika była niewystarczająca. Nie zgadzam się z tym co zostało mi ustnie przedstawione jako powód mojego zwolnienia. Ponadto zostałem zwolniony z dnia na dzień, a przy zwolnieniu mnie nie uczestniczył mój przełożony (kierownik działu któremu podlegam). Czuje się wykorzystany przez pracodawce. Wykonywałem swoja prace sumiennie i z zaangażowaniem zostając po godzinach w pracy gdy zachodzila tak potrzeba. O co moge walczyc z pracodawca? Jakie prawa mi przysluguja?

 22. Witam, pracowałam w sklepie 2 lata, jako jedyna osoba na stanowisku sprzedawcy. natomiast na czas nieokreślony dostałam umowę od 1.08.2013r., Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę – likwidacja stanowiska pracy z miesięcznym wypowiedzeniem czyli do 31.03.2015, Firma zatrudnia ok.10 osób,
  Czy należy mi się odprawka, i czy sklep może dalej funkcjonować po 31 marca skoro jest w rozwiązaniu umowy likwidacja stanowiska , a ja jestem jedynym pracownikiem na danym stanowisku? W chwili mego wypowiedzenia , przebywam na zaległym urlopie a na moim stanowisku pracuje inna pani. Czy też tak można?

 23. Witam , Mam pytanie. Mamy zatrudnionych w tej chwili 7 osób. Jest pracownik który był do 16.03.2015 roku na zasiłku rehabilitacyjnym. 24.03.2015 roku ma dostarczyć zaświadczenie od lekarza ze jest zdolny do pracy. Chcemy rozwiązać z nim umowę o prace ponieważ chce on przejść na swoja działalność gospodarcza.
  Nie wiemy czy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawce bez podania przyczyn będzie prawidłowe.
  Pracownik widnieje na umowę na czas nieokreślony.
  Teraz pytanie z jakim Art rozwiązać umowę o prace i czy zachowywać jakiś okres wypowiedzenia.?

 24. Dzień dobry. Dostałem wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony i jestem na trzy miesięcznym okresie wypowiedzenia. Przyczyna wypowiedzenia to redukcja etatu. Pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników wiec z tego co przeczytałem odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika mi się należy.? Do kiedy pracodawca ma czas na wypłatę odprawy? Co najlepiej zrobić gdy pracodawca w terminie nie wypłaci odprawy?

 25. Witam. Na początku kwietnia otrzymałam wraz z innymi pracownikami pismo , iż z powodów ekonomicznych zostanie zmniejszona liczba pracowników w oddziale firmy w której pracuje ( łącznie pracodawca zatrudnia ok 60 pracowników ) posiadam umowę na czas określony i dostałam informacje ze to ja zostane zwolniona . Czy jeśli pracodawca nie poda przyczyny wypowiedzenia zgodnie z przysługującym mu prawem na podstawie pisma które wcześniej nam wręczył mogę dochodzić odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy? Czy należy mi się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

 26. Witam. Prosiłbym o komentarz. Pracowałem 15 lat na czas nieokreślony u jednego pracodawcy, ostatnie 1,5 roku na podstawie powołania. Pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy poprzez odwołanie z zajmowanego stanowiska art. 70 par. 1 i 2 kodeksu pracy. Pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników, odmawia wypłaty odprawy. Czy mam szansę w sądzie pracy? Czy należy mi się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

 27. witam serdecznie,
  proszę o pomoc:
  pracuję w aktualnej firmie 7 lat (w maju 2008 rozpocząłem),
  z dniem 25.03.2015 otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z 3mies. okresem wypowiedzenia.

  Na wypowiedzeniu widnieje następujący zapis:
  W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika otrzyma Pan trzymiesięczną odprawę pieniężną, która zostanie wypłacona wraz z ostatnim wynagrodzeniem za pracę. Ucieszyłem się z tego że mnie dodatkowo nagradzają i podpisałem wypowiedzenie.

  w dniu dzisiejszym otrzymałem pocztą wewn. tj. kurierem bez potwierdzenia sprostowanie do w którym czytam, że we wręczonym i podpisanym przez obie strony wypowiedzeniu wkradła się oczywista omyłka pisarska. W zdaniu mówiącym o wysokości odprawy pieniężnej wpisano, że otrzyma Pan 3mies. odprawę. I tu się pracodawca powołuje na zapis art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.03.2003 …
  Po czym mnie przepraszają za dezinformację i informują, że odprawa w wysokości 2mies. wynagrodzenia zostanie mi wypłacona z ostatnim wynagrodzeniem za pracę.

  Proszę o pomoc:
  1. jak mogę oprotestować tą decyzję, jaka jest podstawa prawna mojej obrony, czy tu nie mówimy o zakazie pogarszania sytuacji pracownika na wypowiedzeniu?
  2. czy i jak mam się odwołać do sądu pracy?
  3. jeżeli na wypowiedzeniu Pracodawca się nie powołał na ustawę z dnia 13.03.2003, to czy teraz to może zrobić?
  4. jaki jest termin na odwołanie skoro nie ma formalnego potwierdzenia przyjęcia pisma (nie ma w nim miejsca nawet na mój podpis)
  5. czy ja mogę teraz wysłać do Pracodawcy pismo w pismo w podobnym tonie, tzn, sprostowani że jest błąd w moim wypowiedzeniu, że jednak 4 miesiące odprawy?

  proszę o kontakt.
  pozdrawiam
  mateusz

 28. Witam, pracowałam w jednej firmie 2008 roku, umowa na czas nieokreslony. Pracowdawca wręczył mi wypowiedzenie (likwidacja stanowiska pracy) z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia i wypłacił dwumiesięczną odprawe. W okresie wypowiedzenia dowiedziałam się ze jestem w ciąży i pracodawca powinien mnie za moją zgodą przywrócić do pracy, Czy muszę zwrócić odprawę? Ciąża jest zagrożona i najprawdopodobniej będę musiała skorzystać ze zwolnienia lekarskiego – jak będzie wyliczane wynagrodzenie na zwolnieniu i rocznym urlopie macierzyńskim, czy będzie w nim uwaględniona opdrawa? Bardzo dziekuje za odpowiedź

  1. adwokat Iwo Klisz

   Niestety odprawę będzie Pani musiała zwrócić i w żadnym wypadku nie zostanie ona uwzględniona przy obliczaniu wynagrodzenia na zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim

 29. Pracodawca zatrudnia około 50 osób, mam umowę na czas nieokreślony, pracuję u tego pracodawcy ponad 4 lata, mam stałą pensję 2500zł/ brutto miesięcznie.
  W dniu 02.04.2015 roku otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie warunków umowy o pracę w części dotyczącej miejsca świadczenia pracy. Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest zmiana siedziby i miejsca prowadzenia działolności Spółki. Jeżeli do 15.06 złożę oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków, to umowa rozwiąże się z dniem 31.07.2015 roku:
  – czy należy mi się odprawa i ile konkretnie powinienen na rękę otrzymać odprawy.

 30. Pracodawca zatrudnia około 50 osób, mam umowę na czas nieokreślony, pracuję u tego pracodawcy ponad 4 lata, mam stałą pensję 2500zł/ brutto miesięcznie.
  W dniu 02.04.2015 roku otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie warunków umowy o pracę w części dotyczącej miejsca świadczenia pracy. Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest zmiana siedziby i miejsca prowadzenia działalności Spółki. Jeżeli do 15.06 złożę oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków, to umowa rozwiąże się z dniem 31.07.2015 roku.
  Czy należy mi się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i ile konkretnie powinienen na rękę otrzymać odprawy.

 31. Witam- bardzo proszę o pomoc.
  Pracodawca zatrudnia około 50 osób, mam umowę na czas nieokreślony, pracuję u tego pracodawcy ponad 4 lata, mam stałą pensję 2500zł/ brutto miesięcznie.
  W dniu 02.04.2015 roku otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie warunków umowy o pracę w części dotyczącej miejsca świadczenia pracy. Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest zmiana siedziby i miejsca prowadzenia działolności Spółki. Jeżeli do 15.06 złożę oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków, to umowa rozwiąże się z dniem 31.07.2015 roku.
  Czy należy mi się odprawa i ile konkretnie powinienen na rękę otrzymać odprawy?

 32. Witam.
  Jestem jedynym pracownkiem w firmie, pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę wskazując w wypowiedzeniu, iż następuje to: „z przyczyn ekonomicznych”. Czy podanie tylko takiej takiej lakonicznej i ogólnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, nie narusza przepisów w tej mierze, co mogło by być podstawą dochodzenia przeze mnie odszkodowania zgodnie z kodeksem pracy?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 33. Dzień dobry,

  Mam do Pana pytanie, gdyż mam wątpliwości odnośnie liczby zatrudnionych pracowników. W jednym komentarzu:

  – „Liczy się stan zatrudnienia na moment wręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jeśli w tym momencie będzie tylko 19 pracowników, to odprawa się nie należy.”

  – „Witam. Liczy się liczba osób zatrudnianych w chwili wręczenia wypowiedzenia, a nie chwili rozwiązania umowy o pracę. Zatem moim zdaniem odprawa się Pani należy.”

  W moim przypadku w zakładzie w marcu było zatrudnionych 20 pracowników. Wypowiedzenia ze strony pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy) otrzymał mój kolega (1-miesięczne) oraz ja
  (3-miesięczne). Okres wypowiedzenia skończył mi się dnia 26.06.2015. Czy w takim wypadku należy się odprawa ?

  Dziękuję Panu serdecznie za odpowiedź.

  Pozdrawiam,

  Krzysztof

 34. Witam
  Mój pracodawca zwolnił jedna osobę z naszego 3 osobowego zespołu i chce nam dołożyć po 50% więcej pracy (na dzień dzisiejszy ledwie wyrabiamy się z tym co mamy). Ja chcę zażądać zmiany umowy i nie chcę tej nowej umowy przyjąć. Dostanę zatem wypowiedzenie – i czy w takiej sytuacji będzie należeć mi się odprawa? Proszę o pomoc bo nie wiem co robić a na wyzysk nie chcę się więcej godzić.

 35. dostałam wypowiedzenie stosunku pracy – likwidacja stanowiska z powodu zmian organizacyjnych zakładu – zakład zatrudnia mniej niż 20 osób – przepracowałam w zakładzie 35 lat i w tym wypadku czy należy się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

 36. witam właśnie wczoraj straciłam pracę bez podania przyczyny a szef każe mi napisać wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron oczywiście moja umowa o pracę konczy się dopiero z końcem roku 2015 wiem że na tym stracę bo nawet nie dostanę kuroniówki coś jest kombinowane tylko nie wiem jak mam to udowodnić czy mam iść do sądu pracy i jakie mam szanse na wygrana zaznaczam że w ostatnim czasie już jedna pracownica sądowała się z nim tylko nie znam dokładnego finału tej sprawy bo są dwie wersje że wygrał szef i druga że wygrała koleżanka oczywiście ona już u nas nie pracuje domyślam się że zostałam oczerniona przez kierowniczkę sklepu a jej szef ufa bezgranicznie a ja byłam niewygodna bo za dużo wiedziałam i widziałam oczywiście nikt mi nie pomoże z koleżanek bo każdy się boi stracić pracę jak mam zakończyć współpracę i jakie mam podpisac wypowiedzenie żeby dostać kuroniówkę bo po tym wszystkim nie widzę szans na dalsza pracę w tym sklepie a do sądu pracy też nie chcę iść bo nie mam żadnych dowodów i świadków

 37. Witam, pracuję w zakładzie od 2006 roku- umowa na czas nieokreślony. Otrzymałam wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia z przyczyny powtarzających się usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Pracuję w zakładzie, który zatrudnia ponad 20 osób. Z powodu ogromnego stresu związanego z ciągłymi zmianami w pracy, mój stan zdrowia zdecydowanie się pogorszył i doprowadził do depresji i innych chorób z nią związanych. Na zwolnienie lekarskie poszłam od lipca 2014 -182 dni. Z myślą że mój stan zdrowia się poprawił, powróciłam do pracy. Niestety ponownie sytuacje stresujące pogłębiły moją chorobę i wykluczyły możliwość wykonywania powierzonych mi obowiązków. Przez cały okres mojej absencji, przełożony nikogo nie zatrudnił w zastępstwie. Po ukończeniu zwolnienia otrzymałam informację, że na moje stanowisko, jest osoba zatrudniona i zostanie mi zaproponowana inna posada (niższej kategorii). Nie otrzymałam w tym momencie żadnego aneksu do umowy i kazano mi iść na zaległy urlop za 2014 rok. Przełożony miał tę świadomość, że nie przyjmę oferty niższego stanowiska. Wstępnie mnie poinformował, że zostanie mi wręczona tzw. umowa zmieniająca. Ale niestety taka nie nastąpiła. Moje pytanie brzmi, czy mam szanse na wywalczenie odprawy? i zmianę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie?
  Serdecznie z góry dziękuję za odpowiedź.( mam od dzisiaj 7 dni na wniesienie ewentualnego odwołani do Sądu)

  1. adwokat Iwo Klisz

   Myślę, że wypowiedzenie jest zasadne i nie przysługuje Pani odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 38. Witam,

  Otrzymałam wypowiedzenie warunków umowy o pracę w części dot, miejsca zatrudnienia – pracowałam w firmie ponad 8 lat i teraz firma zmienia siedzibę w odległosci ponad 100 km.
  w wypowiedzeniu pracodawca proponuje pracę w nowopowstałym zakładzie i żąda aby przed upływem połowy okresu /3-miesiecznego) wypowiedzenia złożyc oswiadczenie że nie przyjmuje nowych warunków pracy. Czy w takim wypadku jeśli złoże to oświadczenie należy mi się odprawa? Jeśli to jest wypowiedzenie warunków umowy o pracę to powinnam jeszcze otrzymać kolejne wypowiedzenie dot. rozwiązania umowy o pracę ?

  1. adwokat Iwo Klisz

   To dosyć skomplikowana sprawa. Z tego co pamiętam, jest jeden wyrok Sądu Najwyższego, w którym przyjęto, że 100 km to nie jest dla pracownika znaczna niedogodność i fakt, że odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy tylko z powodu odległości oznacza, że przyczynił się do zwolnienia i odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika mu się nie należy.

 39. Witam jestem na 3 miesięcznym wypowiedzeniu z powodu likwidacji stanowiska pracy dostałam 2 miesięczną odprawę , czy mogę w tym okresie założyć własną działalność i czy taką odprawę będę musiała zwrócić pracodawcy??

  1. adwokat Iwo Klisz

   Myślę, że o ile pracodawca zwolnił Panią z obowiązku świadczenia pracy na czas wypowiedzenia, to nie powinno być żadnego problemu. Proszę tylko uważać, bo o ile Pani działalność będzie konkurencyjna wobec pracodawcy, to może Pani ryzykować zwolnienie dyscyplinarne.

 40. Witam,
  Ponad 2 lata (w maju 2013 r.) temu pracodawca zatrudniający ponad 50 osób „wyprosił” na mnie podpisanie rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron. Zgodnie z podpisanym porozumieniem – umowa została rozwiązana 30.04.2015r. Jako przyczynę rozwiązaniach w rozmowach podał zabezpieczenie się przed złą sytuacja finansową, która nastąpi po zrealizowaniu projektów w powyższym terminie. Po rozwiązaniu stosunku pracy zostały zlikwidowane obie funkcje i stanowiska, które pełniłam w firmie. W chwili obecnej zatrudnionych jest w niej około 15 pracowników, którzy ze względu na złą sytuację odeszli za porozumieniem stron lub zostali zwolnieni.
  Czy należy mi się odprawa w trybie Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 10 ust 1)?.

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dzień dobry. Moim zdaniem przysługuje Pani odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 41. Witam,
  W listopadzie ubiegłego roku otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony. Pracowałem w tej firmie zatrudniającej ponad 20 osób od 1995 roku. Jako przyczynę wypowiedzenia umowy podano „likwidacja stanowiska pracy”. Firma skróciła mi okres wypowiedzenia do jednego miesiąca wypłacając odszkodowanie za dwa pozostałe oraz trzymiesięczną odprawę. Szkopuł w tym, że wypłacono mi wynagrodzenie za grudzień, odszkodowanie i odprawę łącznie w postaci jednego przelewu ze wszystkich tytułów w miesiącu grudniu. Jak łatwo policzyć została tu skumulowana wypłata w wysokości sześciu moich miesięcznych pensji. Oczywiście taka kumulacja spowodowała przekroczenie pierwszego progu podatkowego i wpadłem w 32% podatek od wynagrodzeń. Zaznaczam, że gdyby nie wyżej opisana kumulacja sześciu wynagrodzeń byłbym płatnikiem 18% podatku dochodowego. Moje pytanie brzmi, czy pracodawca miał prawo wypłacić odszkodowanie i odprawę w miesiącu grudniu ? Oczywiste jest, że takie rozwiązanie jest dla mnie niekorzystne.

 42. witam pracuje w firmie 6 lat ,na trzech umowach o prace na czas okreslony mam w umowie,inne warunki zatrudnienia. dwutygodniowe wymówieni,a na czwrtej na czas niekreslony ,inne warunki zatrudnienia. nie mam nic wpisanego co mam oczekiwac od pracodawcy w razie wypowiedzenia,firma sie przenosi dwóch pracowników bedzie zwolnionych i nie bedzie propozycij pracy ,biuro zostaje.

 43. Witam,

  szef wręczył mi wypowiedzenie z 3 miesięcznym okresem. Moje pytanie jest następujące, czy jeżeli będąc na okresie wypowiedzenia znajdę sobie inna pacę należy mi się odprawa ?
  Pracuję w tej firmie więcej niż 10 lat, cały czas umowa o pracę, mój pracodawca zatrudnia o wiele więcej osób niż 20, niestety w każdym aneksie do umowy nie mam nic zawarte o otrzymaniu odprawy, jeżeli znajdę sobie prace będąc na okresie wypowiedzenia.

  1. adwokat Iwo Klisz

   W mojej ocenie takie postanowienie umowne jest nieważne i mimo, że zostało wpisane do umowy nie obowiązuje Pana.

 44. witam, mam pytanie odnośnie odprawy. Pracowałam w firmie która zatrudnia około 10 tys pracowników w Polsce. Pracowałam jako sekretarka na inwestycji rozbudowy drogi. Dostałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem na podstawie art. 30 paragraf 1 pkt. 2. Pracowałam tam ponad 2 lata a umowa została mi rozwiązana ponad rok wcześniej, nie dostałam odprawy bo twierdzili, że mi się nie należy na umowie o pracę na czas określony, teraz rok po zwolnieniu okazuje się że mi się chyba należy odprawa, wystosowałam do nich pismo o wypłatę odprawy, na razie czekam na odpowiedź. Zwolnili mnie ponieważ po prostu kończyła się inwestycja i likwidowali stanowiska pracy, w tym czasie został zwolniony również kolega. Czy wg Pana należy się nam odprawa ? i czy muszę udowadniać w razie czego że zostałam zwolniona z przyczyn niedotyczących mnie ? Pozdrawiam i dziękuje 🙂

 45. Witam serdecznie,
  mam pytanie, jeśli na wypowiedzeniu wręczonym przez pracodawcę pisze: Strony zgodnie oświadczają iż na mocy art 30 paragraf 1 pkt.1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – KP oraz ustawy z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika rozwiązują za porozumieniem stron umowę o pracę zawartą w dniu 21 kwietnia 2008 r. Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą ich umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z dniem 31 lipca 2016 r. Strony oświadczają, że rozwiązanie umowy o pracę jest związane z przyczynami niedotyczącymi pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i następuje z inicjatywy pracodawcy. To czy w tym przypadku jeśli pracodawca zatrudnia ponad 400 os., a ja przepracowałam ponad 9 lat na jednym stanowisku, 3-miesięczna odprawa mi się należy automatycznie, skoro to nie zostało nigdzie zapisane. Jeśli tak, to kiedy taka odprawa powinna zostać wypłacona, czy przez 3 kolejne miesiące czy od razu w jednym miesiącu, następującym po okresie wypowiedzenia. Co jeśli pracodawca nie wypłaci takiej odprawy.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 46. witam
  jeśli rozwiązanie umowy jest za porozumieniem stron bez podania przyczyny ,to należy się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

  1. adwokat Iwo Klisz

   To zależy, czy uda się Pani udowodnić, że przyczyny zwolnienia w rzeczywistości leżały wyłącznie po stronie pracodawcy, czy nie.

 47. witam
  Mam pytanie odnośnie mojej sytuacji;
  – umowa na rok, cały etat, do 31.05.2017
  – okazuje się, że pracodawca w okresie od stycznia 2017 do teraz nie opłacał mi żadnych składek do zusu – sprawdziłem to dopiero dzisiaj – potwierdziła mi to Pani z zusu, która powiedziała, że do grudnia 2016 miałem opłacane, od stycznia 2017 nie widnieje nic. Sprawdziłem to przez internet i faktycznie tak jest
  – czy mogę rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i czy mogę się ubiegać o odprawę? Pozdrawiam

  1. adwokat Iwo Klisz

   Myślę, że na oba pytania mogę odpowiedzieć TAK. Przy czym odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika tylko wtedy, kiedy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

 48. bardzo dziękuję za odpowiedź. W tym momencie mam jeszcze jedno pytanie;
  – w umowie o pracę nie mam zawartego terminu wypłaty wynagrodzenia, ale zawsze wynagrodzenie wpływało do mnie ostatniego dnia miesiąca
  – złożyłem rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i teraz zastanawiam się czy moja pensja będzie przelana jak zwykle

 49. witam otrzymałem wypowiedzenie z pracy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenie który kończy się 30 czerwca z data 3 maja firmie z której skończył się kontrakt na prowadzenie usług na terenie innej firmy (taka była przyczyna zwolnienia na wypowiedzeniu )nowa firma która wygrała przetarg zatrudniła nas od 4 maja więc stara umowa i nowa pokrywaja się 2 miesiące stary pracodawca dał nam do podpisania porozumienie takiej o to tręści :W związku z otrzymanym oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem ,wnoszę o zmianę trybu rozwiazania umowy o pracę na podstawie art 30 &1 pkt.1 za porozumieniem stron z dniem 03.05.2017 w związku ze znalezieniem nowej pracy .czy przysługuje mi odprawa umowa na czas nie określony pracowników było około 100 osób .prosze o odpowiedz .

 50. Witam

  Pod koniec ubiegłego roku otrzymałem wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracodawca po okresie mojego wypowiedzenia wypłacił mi odprawę w wysokości 3 miesięcznej stawki brutto którą miałem na umowie. W firmie obowiązują dwa rodzaje premiowania premia uznaniowa i nagroda uznaniowa. Pierwsza jest co miesiąc przyznawana w stałej wysokości (ma więc charakter regulaminowej) druga zaś przyznawana uzależniona jest od wyników pracy w danym miesiącu i ma charakter uznaniowy.
  Pracodawca przy obliczaniu odprawy nie uwzględnił mi stałej i w stałej wysokości wypłacanej premii – czy mogę się odwołać do sądu pracy aby odprawa została mi wypłacona w przysługującej kwocie i czy odwołanie pisze się na gotowym formularzu i w jakiej formie ?

 51. Witam, otrzymałam wczoraj wypowiedzenie z pracy z uwagi na likwidację stanowiska. Zatrudniłąm się tam trzy miesiące temu i po okresie próbnym dostałam umowe na 2,5 roku. wcześniej pracowałam w firmie gdzie również miałam umowe na 2,5 roku. czy nalezy mi sie odszkodowanie ? Zawrócli mi w głowie obietnicami a potem likwidują stanowisko. co w takim przypadku zrobić?teraz jestem bez pracy…

 52. Witam…tato zatrudniony w budżetówce obecnie na zwolnieniu lekarskim czeka na decyzje od ZUS w sprawie emerytury pomostowej. Co w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji..Prosimy o pomoc jak postąpić z wypowiedzeniem umowy aby nie utracić prawa do odprawy pieniężnej? Jak najlepiej to zrobić?

 53. Dzień Dobry.
  Jeżeli pracownik odmówi podpisania dodatkowego zakresu obowiązków
  i z tego tytułu zostanie zwolniony, to należy mu się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika? Nadmieniam, że pracownik pracuje powyżej 8 lat.

  1. adwokat Iwo Klisz

   To zależy. Jeżeli przyczyną zwolnienia była odmowa przyjęcia zmienionych warunków pracy i płacy, to wtedy należy zawsze zbadać, czy te warunki były – obiektywnie rzecz biorąc – do przyjęcia dla pracownika. Chodzi o to, czy pracownik miał sensowne i obiektywne powody, żeby odmówić. Natomiast z tego co rozumiem, to w przypadku, o którym Pani pisze, nie było wypowiedzenia zmieniającego. Zatem pytanie co zostało wskazane przez pracodawcę jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.

 54. Witam,
  Pracodawca wręczył nam wypowiedzenia, powód: likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych. Zatrudnia mniej niż 20 pracowników, każde z nas poniżej 2 lat u tego pracodawcy.
  Proszę o informację, czy w takiej sytuacji należy nam się odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika?
  Dziękuję za informacje.

  1. Odprawa pieniężna z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika nie przysługuje pracownikowi w sytuacji, kiedy pracodawca nie zatrudniał co najmniej 20 osób.

 55. proszę o poradę pracuje na stanowisku poloznej 10 lat i nagle polozna nie może pracować na danym oddziale pracodawca chce nas położne zwolnić bo nie mogą nagle pracować na Intensywnej terapii co robić proszę o wskazówki

  1. Dzień dobry. Nie udzielam porad za pośrednictwem bloga. Możliwość skorzystania z porady prawnej (odpłatnej) jest poprzez kontakt z kancelarią. Pozdrawiam

 56. Witam
  Bardzo proszę o informację. Pracowałam w samorządowej instytucji kultury, której dyrektorem był mój mąż. Mąż został odwołany w czasie gdy ja przebywałam na zwolnieniu lekarskim (byłam w ciąży). Wykorzystałam okres chorobowego, urlop macierzyński i wychowawczy. Spodziewam się wypowiedzenia, ponieważ od blisko 4 lat nie byłam w pracy. Czy będzie przysługiwała mi odprawa, pomimo tego, że instytucja zatrudnia ok. 8 osób?

  1. No jak pracodawca zatrudnia 8 osób, to dlaczego ma Pani przysługiwać odprawa z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika?

 57. Dzień dobry,
  Otrzymałam wypowiedzenie art. 30 par. 1 pkt 2 KP bez podania przyczyny w świadectwie uwzględniono tylko, że umowę wypowiedział zakład pracy. Przepracowałam tam ponad rok miałam być zatrudniona na zastępstwo po czym kierownik działu oświadczył, że udało się namówić kadry na umowę o pracę na czas określony, która miała być ważna do 2018 roku. W czasie mojej pracy koleżanka, którą miałam zastępować poszła na macierzyński, wróciła do pracy, a ja nadal pracowałam (chcę zaznaczyć, że moje stanowisko nazywało się inaczej niż jej) w tym samym czasie na takim samym stanowisku pracowała jeszcze jedna osoba, która miesiąc przed moim wypowiedzeniem awansowała na stanowisko dziewczyny, która była na macierzyńskim. W między czasie w moim zakładzie zredukowano linię produkcyjną, w europie zaczęto zwalniać pracowników, a w centrali ogłoszono, że będą zwolnienia z powodu outsourcingu usług (centrala ma inną nazwę niż zakład, w którym pracuję). Ja po okresie wypowiedzenia nie otrzymałam odprawy. Zakład twierdzi, że mi się nie należy bo nie podali powodu zwolnienia więc nie jest to z ich winy, a z założenia byłam zatrudniona na zastępstwo i powinnam się cieszyć, że popracowałam dłużej niż powinnam bo wypowiedzenie dostałam w lipcu, a powinnam pracować do lutego (czyli nie ma redukcji stanowiska, zwolnień grupowych ani żadnej przyczyny, która wymusza na nich wypłacenie odprawy). Czy rzeczywiście odprawa z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownikami się nie należy?

  1. Odprawa należy się wtedy, kiedy przyczyna zwolnienia pozostaje po stronie pracodawcy. Na pewno błędem pracodawcy jest teza, że odprawa się nie należy, bo nie podano powodu zwolnienia. Jakiś powód na pewno przecież był. W toku sprawy sądowej – być może – uda się wyjaśnić ten powód. Jeśli sąd doszedłby do tego, dlaczego Panią zwolniono, a jednocześnie ustalił, że przyczyna ta w całości pozostawała po stronie pracodawcy, to zasądziłby na Pani rzecz odprawę. Takie sprawy są trudne, ale nie jest tak, że pracownik jest bez szans. Pozdrawiam

 58. Dzień dobry. Pracuję w Zakładzie Pracy Chronionej jako strażnik mienia. Obiekt który chronię należy do fabryki mebli. Właściciel fabryki zerwał umowę z moim pracodawcą. Tracę pracę. Pracodawca zaproponował mi napisanie podania o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Czy składając takie podanie będę miał prawo do odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia ? Pracowałem na umowie na czas określony mniej niż 2 lata. Fakt utraty pracy leży po stronie pracodawcy a to ja muszę składać podanie, tak jakbym sam chciał się zwolnić. Proszę o odpowiedź.

  1. Proszę nie pisać tego podania, to właśnie w ten sposób pracodawca będzie chciał bronić się przed wypłatą odprawy z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Będzie twierdził, że zwolnienie to była inicjatywa pracownika, a nie pracodawcy. To stara sztuczka

 59. Witam dnia 31.10.2018 firma rozwiązała ze mną umowę na czas nieokreślony, pracowałem w firmie około 2 lata i 5 miesięcy czy należy mi się odprawa dla pracownika ?

 60. Dzień dobry,

  pracuję w firmie zatrudniającej ponad 20 pracowników od ponad 5 lat. Mam umowę na czas określony. Byłam ponad 150 dni na l4, wróciłam do pracy, ale przez kilka tygodni od powrotu z chorobowego mój wynik sprzedażowy jest niewystarczający w stosunku do planu wymaganego na moim stanowisku. Przypuszczam ,że tak długie chorobowe i pogorszenie moich wyników zakończy się wypowiedzeniem ze strony pracodawcy.W przypadku wręczenia przez pracodawcę 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ( taki mnie obowiązuje), bez podania na piśmie przyczyny wypowiedzenia ( nie ma takiego obowiązku) mam prawo do odprawy? Czy jeśli pracodawca zaproponuje mi gorsze stanowisko, związane z niższym planem i niższą podstawą, a ja odrzucę taka propozycję i wtedy mi wręczy wypowiedzenie 3 miesięczne, to wtedy tracę prawo do odprawy?

  1. W Pani przypadku występuje wiele interesujących zagadnień. Po pierwsze umowa zawarta na czas określony jest prawie zawsze kwalifikowana przez sąd pracy jako umowa na czas nieokreślony. W związku z tym wypowiedzenie jej przez pracodawcę bez podania przyczyn jest wówczas bezprawne i należy się Pani odszkodowanie. Co do odprawy w przypadku zwolnienia, to skoro Pani wynik sprzedażowy się pogarsza, a będzie to przyczyną zwolnienia, to raczej nie możemy mówić o przyczynie niezależnej od pracownika, co wyklucza wypłatę odprawy z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

 61. Witam

  Byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony.
  Przepracowałam łącznie (pierwsza umowa czasowa + druga umowa czasowa) prawie półtorej roku i dostałam „wypowiedzenie umowy o pracę”(taki nagłówek) z zachowaniem 1 mies. okresu wypowiedzenia. Dodatkowo znajduje się zapis, że zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop i to tyle. Brakuje pouczenia o możliwości odwołania się od decyzji. Nie ma info czy wypowiedzenie umowy jest z winy pracownika itp. Czy mogę liczyć na odprawę? Pracodawca powiedział, że nie musi uzasadniać decyzji bo to czasowa umowa i już. Nie wiem również czego się spodziewać po świadectwie pracy – jakich zapisów na temat mojej pracy itp. Proszę o pomoc.

  1. Jestem na długim l4, ale z domu mam dostęp do swojego konta mailowego w pracy. Klient prosił w mailu o kontakt. Odpisałam, że przez jakiś czas nie będzie mnie w pracy bo choruję i poprosiłam, aby kontaktował się z przełożoną albo biurem obsługi klienta, podałam mu -Klientowi jego numer klienta, aby nie musiał szukać. Podobno pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie za wykonywanie pracy na zwolnieniu lekarskim. Czy odpisanie na maila może być podstawą?

 62. Pracuję w spółce z o.o.Mamy(6 osób) wypowiedzenie do końca stycznia.Przyczyna:likwidacja stanowiska pracy i ograniczenie produkcji.Wiemy,że spółka ma prawdopodobnie inny/inne oddziały.Pani w IP podpowiedziała nam,że możemy starać się o odprawę,jeżeli w spółce jest zatrudnionych przynajmniej 20 osób.Tylko my niestety nie znamy ilości osób zatrudnionych w spółce.Nawet nie mamy informacji,gdzie pozostałe oddziały są.Nie ma szans,żeby właściciel nam to powiedział.Firma jest zarejestrowana w Warszawie,a nasz oddział jest na północy Polski.Czy jest jakaś możliwość,żeby to sprawdzić,czy możemy „w ciemno” złożyć wnioski?Najwyżej zostaną odrzucone.

  1. Myślę, że w tym przypadku można liczyć na odprawę. Proponuję napisać wezwanie do zapłaty, a nie dojdzie do wypłaty odprawy warto złożyć skargę do PIP

 63. Witam serdecznie i korzystając z okazji życzę FAJNEGO NOWEGO ROKU.
  Dnia 29 XI 2017 zostało mi wręczone ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA.
  Z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc(okres ten upłynął 31 XII 17r).Zostałem zwolniony ze świadczenia pracy z prawem do zachowania wynagrodzenia.
  Krótka historia pracy w tym zakładzie :
  -01 VI 20016/31 VIII 2016 umowa 3-miesięczna,
  -01 IX 2016/31 VIII 2017 1-sza umowa roczna,
  -01 IX 2017/31 VIII 2018 2-ga umowa roczna- zerwana przed czasem bez podania przyczyny.
  Informację o prawie wniesienia odwołania otrzymałem ale nie skorzystałem .Dzięki Panu wiem ,że jest na to 3-letni okres.
  I tak się zastanawiam .Czy to miesięczne wynagrodzenie bez świadczenia pracy z mojej strony to „ODPRAWA” czy jednak mogę nadal się odprawy domagać?(Równowartość jednego miesiąca jeżeli dobrze zrozumiałem Pana tekst)
  A jeśli zdecyduję się na dochodzenie swoich praw ,to czy mogę byłego pracodawcę poinformować o moim zamiarze listem poleconym,czy lepiej osobiście?
  Czy lepiej z wszelkimi ruchami poczekać do odebrania ŚwiadectwaPracy? Zwyczajnie mam obawy ,że pracodawca może mi „nabruździć” wpisując tryb,a przede wszystkim podstawę prawną rozwiązania umowy.
  Pozdrawiam Tomasz J.

  1. Pracodawca z własnej woli zwalnia Pana z obowiązku świadczenia pracy i musi za ten okres wypłacić normalne wynagrodzenie. Tymczasem odprawa jest płatna dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę i to jest zupełnie osobna rzecz.
   Ps również życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

 64. P.S
  Zapomnialem dodać ,żę na tą chwilę od 29 XII 17 jestem na zwolnieniu lek. i wybieram się do szpitala.Praca w ostatnim czasie skutecznie przyczynila się do pogłębienia mojej choroby.(neurologiczne problemy z kręgosłupem)

 65. Witam,

  Chciałbym dopytać na co mogę liczyć w poniższej sytuacji:
  – od 12 lat jestem zatrudniony (umowa o pracę) na stanowisku kierowniczym
  – obecnie moja firma łączy się z konkurencyjną i będą stanowił zupełnie nowy podmiot a co za tym idzie będą nowe umowy do podpisania.
  – co w przypadku gdy odmówię podpisania nowej umowy, jaka należy mi się odprawa dla pracownika i czy można liczyć na jakieś odszkodowanie lub też inne beatyfikację.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Jak firmy się łączą to następuje przejście zakładu pracy, a wtedy nie powinno być nowej umowy. Proszę się nie dać wpuścić w maliny i nie podpisywać żadnego rozwiązania starej umowy za porozumieniem stron.

 66. Witam,

  chciałabym dopytać odnośnie zatrudnienia minimum 20 pracowników, jako w sumie kluczowego warunku od którego zależy wypłata odprawy – czy 20 pracowników wyliczane jest jako średnia z roku obrotowego, czy też liczy się stan zatrudnienia na moment wręczenia zatrudnienia, i czy osoby zwalnianie też wliczają się w tą liczbę?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Chodzi o ilość zatrudnionych pracowników na umowę o pracę (bez względu rodzaj umowy oraz zakres etatu) w chwili złożenia wypowiedzenia umowy o pracę. Wlicza się w to oczywiście wszystkich pracowników bez względu na to, czy są już na wypowiedzeniu, czy nie.

   1. Witam,

    bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.

    Mam jeszcze pytanie o to, czy liczbę pracowników liczy się tylko ze spółki w której się jest zatrudnionym, czy łącznie ze wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej?

    z góry dziękuję za odpowiedź.

 67. Witam.
  Wszystko teraz rozumiem gdy chodzi o odprawy z winy pracodawcy,ale co w przypadku likwidacji zakładu pracy? Czy odprawa należy siewszystkim bez względu na ilośc pracowników? Jaką tu zastosowac podstawe prawną?
  I mam ijeszcze problem jako pracodawca.Czy dla pracownika samorządowego odprawa zależy od ilości lat pracy jako pracownik samorzadowy? np. Pani pracowała jako sprzątaczka kilka lat a przedtem była pielęgniarką.Obecnie 7 lat jest prac. samorządowym bo pracuje jako pomoc nauczyciela w przedszkolu.Ilu miesieczna odprawe ma dostać? 3 czy 6 ?

 68. Dzień dobry,
  Mam następujące pytanie, jestem zatrudniona w firmie od ponad 5 lat, mam umowę na czas nieokreślony. Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny zwolnienia. Czy mogę się domagać odprawy i zadośćuczynienia? Jeśli tak to jak to załatwić, pisemnie? W jakim terminie? Próbować polubownie czy od razu sądownie? Na odwołanie do Sądu jest 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia?

 69. Witam. Na stronie państwowej inspekcji pracy pisze:
  Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) przysługuje pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika w trybie przewidzianym ustawą (tj. w ramach zwolnienia grupowego – na podstawie art. 1 ustawy lub tzw. zwolnienia indywidualnego – na podstawie art. 10 ustawy

  Więc jeśli nie mam w treści wypowiedzenia powodu rozwiązania umowy to czy mogę liczyć na odprawę.

 70. Witam, mam pytanie.
  Pracuję w firmie juz 6 lat na umowie o pracę na czas nieokreślony, od kwietnia br. dostanę wypowiedzenie 3- miesięczne i 2-miesięczną odprawę, ponieważ jest likwidowany zakład pracy i są spełnione wszystkie warunki do otrzymania odprawy.
  Z tego co sie doczytałem mogę dostać wypowiedzenie bez świadczenia pracy, czyli na wypowiedzeniu 3- miesięcznym bez chodzenia do pracy otrzymywać co miesiąc wypłatę.
  I tu moje pytanie, czy jeśli na wypowiedzeniu bez świadczenia pracy mogę dostać dodatkowo po upływie wypowiedzenia 2- miesięczną odprawę.

 71. Witam. Mam taka sytuacje , przyjęłam się do pracy w maju 2014r i pracowałam tam do końca maja 2016 zwolniłam się i poszłam do innej pracy na dwa miesiące zaczęłam od czerwca i przepracowałam tam 2 miesiące . Nie przedłużyłam umowy , no i wróciłam do poprzedniej pracy w sierpniu 2016r, i dostałam umowę na 9 miesięcy i potem kolejna do 30.04.2018r.
  Jak się okazało sklep jest do likwidacji i jest otwarty do 31 marca, wszyscy pracownicy dostali wypowiedzenie i ja też najpierw miesięczne ale coś mi nie pasowało w tym skoro pracowałam u tego samego pracodawcy tyle czasu przed przerwą i po przerwie więc moja kierowniczka wysłała e-maila do ADP bo oni się tym u nas zajmują wypowiedzeniem . Później dostałam 3 miesięczne wypowiedzenie bo mój staż pracy przekraczał ponad 3 lata , i podpisałam to wypowiedzenie które liczy się od 01.03.2018 do 31.05.2018. Po tygodniu jakoś dostałam telefon od kierowniczki że moje wypowiedzenie jest nie ważne , bo moja umowa jest do 30.04.2018r i musiałam przynieść moje wypowiedzenie do pracy a kierowniczka je wysłała z powrotem i będzie anulowane. Po prostu było zamieszanie w pracy jak sie dowiedziałyśmy ze zamykamy sklep i zapomniało się że moja umowa się kończy a jeszcze na początku stycznia przypominałam mojej kierowniczce o tym. Teraz takie pytanie mam , skoro ADP najpierw wyliczyło mi miesięczne wypowiedzenie a potem 3 miesięczne to nie powinni mieć za to jakieś konsekwencje skoro wprowadzili mnie w błąd … Chodzi mi o to czy należy się jakaś rekompensata czy odprawa? Wiem ze umowa mi wygasa ale pracowałam u nich ponad 3lata.

 72. Witam mam pytanie jak wygląda sprawa z wypowiedzeniem skróconym do 1 miesiąca w związku z likwidacją firmy .pracownik pracował 10 lat .dodam że pip oraz kilku radców prawnych twierdzi że się należy odprawa za skrócony okres wypowiedzenia .Ale niestety sprawa w sądzie rejonowym skończyła się przegrana dla pracownik A dodam że sad też nakazał zapłacić pracownikowi opłaty ponoszone przez druga stronę…co dalej

 73. Witam serdecznie,
  Dnia 12 stycznia 2018 otrzymałem rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, zwolniony zostałem ze świadczenia pracy z prawem do zachowania wynagrodzenia.
  Przyczyną zwolnienia jest wystawione nowe orzeczenie lekarskie z dnia 11 maja 2018 roku, niedopuszczające do pracy na danym stanowisku operatora produkcji, wystawione na podstawie skierowania wstępnego w dniu 8 maja na nowe inne stanowisko operatora produkcji. Dotychczasowe badanie kresowe wystawione w styczniu 2017 roku ważne jest do stycznia 2019 roku. Dotychczasowe stanowisko operatora produkcji na które mam ważne orzeczenie lekarskie nie zostało zlikwidowane.

  Firma zatrudni ponad 30 pracowników.
  Okres zatrudnienia ponad 4 lata.

  Czy w takiej sytuacji wypowiedzenie umowy jest z mojej winy, że nowe orzeczenie lekarskie nie dopuszcza do pracy na inne stanowisko pracy.
  I czy w takiej sytuacji mogę domagać się od pracodawcy odprawy.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam Serdecznie
  Tomasz B.

  1. adwokat Iwo Klisz

   Opisana przez Pana sytuacja wygląda mi na sprytny wybieg pracodawcy, mający na celu zwolnienie Pana z pracy. Myślę, że warto powalczyć w sądzie pracy, ale nie na podstawie informacji z bloga, tylko po zasięgnięciu porady prawnika, bo ta sprawa ma raczej drugie dno, o którym Pan tutaj nie pisze i które można będzie ustalić w trakcie szczegółowej rozmowy. Pozdrawiam

   1. Dzień dobry moja żona dostała wypowiedzenie z pracy pracowała w zakładzie od 2013 r do 2017 potem zakład przejęła córka właściciela dała nowe umowy na czas nieokreślony i na tej umowie przepracowała ok 11 m-cy i na wypowiedzeniu powód likwidacja stanowiska pracy zakład liczy sobie ok 40 pracowników jaka odprawa się należy i czy się należy dziękuję

 74. Witam,
  pracodawca wypowiada umowę na czas okreslony zatrudnia ponad 20 osób, w wypowiedzeniu nie podaje przyczyny czy można liczyć na odprawę?

 75. Dzień dobry,
  Spółka zgłosiła do urzędu pracy zwolnienia grupowe. Ja podpisałem zwolnienie za porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy. Mimo to zakładam, że jestem również objety zwolnieniami grupowymi. Pracowałem przez 7 lat, jestem na 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia, mam 20 dni zaległego urlopu. Należy mi się 3 miesięczna odprawa. Porozumienie stron zawarte zostało by pracodawca zapewnił sobie, że przekażę należycie obowiązki nowej osobie i dodatkowo będę tłumaczył się przed badającymi, z okazji zbliżającego się audytu (księgość). Mam z tej okazji bonus za dyspozycyjność. W międzyczasie znalazłem lepszą pracę, a pracodawca nie chce mnie do niej puścić.
  Czy jeżeli porzucę pracę, to przepadnie mi 3 miesięczna odprawa? Nie jestem za nic materialnie odpowiedzialny, za księgi odpowadają moi przełożeni, a ja od 3 lat nie mam nawet zastępcy (dublera). Równie dobrze mógłbym się rozchorować i wynikłaby identyczna w skutkach sytuacja. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 76. Witam,
  Mam taka sytuację, pracodawca zaproponował mi rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie równocześnie gwarantując mi zatrudnienie w innej jego firmie na dotychczasowych warunkach i zapewnił mnie że przysługująca mi z tytułu zwolnienia odprawa (pracuje w firmie 10 lat)przejdzie na nową firmę. Proszę o odpowiedź czy takie zapewnienie pracodawcy ma moc prawną – czy powinienem mieć oświadczenie o wypłacie odprawy zapisane w umowie z nowa firmą. Pozdrawiam

 77. Witam. Pod koniec lipca z przyczyn ekonomicznych pracodawca rozwiązał umowę o pracę z ponad 10 osobami, w tym również mnie. Mam zachowane prawo do wynagrodzenia, pracodawca zwolnił mnie z obowiązku świadczenia pracy z art. 36 KP. Teraz mam pytanie: czy jeśli wcześniej znajdę pracę, należy mi się odszkodowanie? Mam 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

 78. Witam.
  Może najpierw opiszę sytuację.
  Osoba zatrudnia się w firmie:
  – I umowa na okres próbny 1 miesiąc
  – II umowa na czas określony na 1 rok
  – III umowa na czas nieokreślony
  W umowach jest ciągłość,gdyż nową umowa podpisywana jest w dniu zakończenia poprzedniej.

  Znajomy dostał pismo z ZUS z wykazem składek za rok 2017 i nie ma w niej składki za umowę z okresu próbnego. Następnie w jednym z miesięcy skladka wynosi 3 zł (umowa na czas określony).
  Znajomy oczywiście jutro będzie szedł do ZUS by wyjaśnić tą sprawę, ale czy w takim przypadku mozna złożyć wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia?

  Bardzo proszę o pomoc 😊

 79. jezeli pracowałem we firmie 7 lat pozniej sie zwolniłem i wrocilem po 3 miesiacach do pracy spowrotem ? czy staz we firmie mi sie zresetował ?

 80. Witam. Jezeli pracodawca posiada kilkanascie sklepów w calej Polsce I zatrudnia w sumie 100osób, lecz w danym mieście prowadzi jeden sklep I zatrudnia w nim 5 osób a wymagane jest munimum 20 czy w takim przypadku likwidacji sklepu odprawa pieniężna przysługuje ? Poniewaz pracosawca w dalszym ciagu bedzie zatrudnual 95 osob tylko w innych miejscach Polski.

 81. Witam,bardzo ciekawe informacje, które podniosły mnie na duchu i postanowiłem walczyć dalej w swojej sprawie.
  Nie jest ona jednak taka prosta, a mianowicie:
  Pracodawca zwolnił mnie dyscyplinarnie za kradzież próbek chemii z którą pracowałem w celu przeprowadzenia badań ponieważ od pół roku zacząłem chorować,włącznie z napadami duszności w pracy.Oczywiście ani pracodawca,ani behapowiec nic sobie z tego nie robili .Sąd mnie uniewinnił,pracodawca zmienił umowę na porozumienie stron,bez zapisu z czyjej inicjatywy,a badanie w Instytucie Pracy po ponad półtora roku(bo takie były procedury) wykazały,że jestem chory na astmę oskrzelową zaliczoną do choroby zawodowej związaną z pracą którą wykonywałem.I co mam nie walczyć o odprawę i zniesławienie?

 82. Witam, a co w sytuacji jeśli pracodawca ma dwie firmy, różniące się podmiotem, tzn. Jedna firma ma w nazwie Sp. z o.o. A druga Sp. Z o.o. SP. K? Siedziba firmy ta sama, właściciel i prezes zarządu ten sam. Firma zatrudnia łącznie ok. 40 osób, ale nie wiem po ile osób przypada na każdą z tych podmiotów. Czy w tym w którym akurat jestem zatrudniony będzie min. 20 osób. Dostałem wypowiedzenie z okresem wypowiedzenia z przyczyna rozwiązania umowy o pracę:” Likwidacja stanowiska pracy”. Czy w tej sytuacji przysługuje odprawa? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 83. Witam,
  Mąż pracował w firmie ponad 18 lat zatrudniającej ponad 20 pracowników. w tym roku uległ wypadkowi w pracy. Przebywał na zwolnieniu 182 dni i jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Zakład pracy rozwiązał umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na podst. art. 53 &1 pkt 1 lit. b na skutek wyczerpania okresu zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Czy w takim przypadku należy się odprawa dla pracownika? Dziękuję za odpowiedź.

 84. Dzień dobry.A co w przypadku kiedy pracodawcy kończy się kontrakt 2 listopada 2018 a pracownicy mają umowę o prace podpisaną z tym pracodawcą do 18 grudnia 2018.Otrzymałam od pracodawcy 13 listopada 2018 wniosek ze to ja proszę o rozwiązanie umowy z firma ….. za porozumieniem stron.Czy można starać ie o odprawę.Pracowalo w tej firmie ponad 2 osób

 85. Witam .po 20 latach pracy w stolowce szkolnej w ramach polaczenia i przeniesienia szkoly podpisalam porozumienie stron 3 miesieczne oraz umowe trojstronna (propozycja pracodawcy ) Zaklad liczył ponad 50 pracownkow.Wina rozwiazania stosunku pracy nie lezy po stronie pracownika.W nowej pracy zarabiam mniej i mam nizsze stanowisko .Zaklad pracy nie wyplacil mi odprawy ,ktora jak mowil adwokat powinna być wyplacona.Oddalam sprawe do Sadu pracy Sad niestety oddalil powodztwo .Uzasadniajac swoj wyrok tym ,ze wina lezy po mojej stronie ,gdyz moglam zostac w mojej pracy i pracowac np jako sprzataczka ( poprzednio byłam kucharka )Rzeczywistosc byla taka ,ze w nowym budynku nie bylo kuchni i moje stanowisko zostalo zlikwidowane .Uzasadnienie sadu nijak sie ma do stanu jaki byl w zakladzie .Zamierzam zlozyc apelacje .Jakie jest panskie zdanie i stanowisko w tej sprawie ?
  Pozdrawiam

 86. Witam,
  W nawiązaniu do Pańskiego artykułu mam pytanie. Jestem zatrudniona od 13 lat w firmie zatrudniającej 50 pracowników. Obecnie przebywam na zaległym urlopie wypoczynkowym po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Mój pracodawca przez lata wypłacał terminowo wynagrodzenia. Niestety od ponad dwóch lat wynagrodzenie za każdy miesiąc w tym zasiłek chorobowy wtrakcie ciąży oraz zasiłek macierzyński wypłacane są nieterminowo a oprócz tego w dwóch lub trzech transzach. Moje pytanie czy zsssdnym będzie rozwiązanie umowy z moim pracodawcą w trybie art 55 z jednoczesnym zadaniem zapłaty odszkodowania i odprawy?
  Dziękuje za odpowiedz
  Pozdrawiam Maria

  1. Pani Mario,
   po pierwsze skomplikowany stan faktyczny przy braku jakiejkolwiek dokumentacji nie daje mi możliwości do jednoznacznej odpowiedzi na te pytania.
   Przede wszystkim należy przeanalizować czy są podstawy do żądania odszkodowania i odprawy.
   Mam obawy, że te płatności wynikają z problemów finansowych pracodawcy, dlatego zachęcam do rozmowy z pracodawcą celem ustalenia przyczyn nieterminowych płatności.
   Dodatkowo, rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy jest jedną z form zakończenia stosunku pracy.
   Z uwagi jednak na jej szczególny tzw. dyscyplinarny charakter, niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności.
   Warto nadmienić, że w przypadku bezzasadności złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, pracodawcy przysługuje roszczenie o wypłatę odszkodowania w wysokości pani okresu wypowiedzenia.

 87. Dzień dobry, a co w przypadku gdy od kwietnia ub. roku został ogłoszony outsorcing, do firmy zewnętrznej miały przejść 3 osoby z 7 osobowego zespołu, jedna osoba miała przejść do innego działu. Ze względu na złożoność procesów i nieprzygotowanie do obsługi wybranej firmy zewnętrznej osoba, która miała przejść do innego działu znalazła pracę, otrzymała porozumienie stron z tyt.likwidacji stanowiska pracy i odprawę. Ja również szukałam pracy, nie chciałam przejść do firmy zewnętrznej mając na względzie to jak wygląda współpraca na etapie projektu. Nasz zespół został podzielony, atmosfera niestety też bardzo zgęstniała. W grudniu otrzymałyśmy pismo informujące o przejęciu w 2019r. pracowników przez firmę zew. W międzyczasie przeszłam pozytywnie proces rekrutacyjny i otrzymałam propozycję pracy. Zbiegło się to z ogłoszeniem przez Zarząd, że wycofujemy się z projektu outsorcingu naszego działu. Ja rozwiązuję umowę z końcem lutego, oczywiście nie z tytułu likwidacji i bez odprawy. Czy mogę ubiegać się od pracodawcy odprawy lub rekompensaty, tak naprawdę powstała sytuacja, brak zainteresowania ze strony przełożonego, panująca atmosfera zmusiła mnie do poszukiwania innej pracy?

  1. Dzień dobry,
   odprawa pieniężna jest szczególnym świadczeniem pienieżnym przysługującym w określonych ustawowo przypadkach.
   Z przedstawionego przez panią stanu faktycznego nie wynika, aby doszło do wypełnienia tych przesłanek. Niemniej jednak, celem kompleksowej analizy sprawy, rekomenduje spotkanie z profesjonalistą, któremu przedłoży pani dokumenty i dokładnie wskaże okoliczności tej sprawy

 88. Zostałem zastraszony przez dyrektora zwolnieniem dyscyplinarnym. powód jak znalazł się na dyscyplinarce prowodyr strajku ktorego nie było i nikt o nim nie slyszal oraz upublicznianie negatywnych opinii na temat dyrektora/firmy. Oczywiscie wszystko jest nie prawda, powod tak naprawde byl inny. po otrzymaniu dyscyplinarki dyrektor przedstawil mi drugie wypowiedzenie za porozumieniem stron bez świadczenia pracy z miesiecznym okresem wypowiedzenia który wykorzystany był jako urlop wypoczynkowy. moja zona pracuje dalej w tej firmie. czy mam szanse ubiegac sie o odszkodowanie naleznego mi 3 miesiecznego okresu wypowiedzenia oraz z racji redukcji etatu? pracowałem w firmie 5 lat na czas nie okreslony. czy idac do sady pracodawca może zwolnić moja zone?

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dzień dobry,
   w momencie kiedy zdecydował się pan na rozstanie z pracodawcą na skutek porozumienia stron, widze bardzo małe szanse na skuteczne dochodzenie roszczeń. Ale oczywiście, aby w 100% wskazać czy są jakiekolwiek szanse, należałoby dokonać szczegółowej analizy sprawy.
   Występując na drogę postępowania sądowego z byłym pracodawcą, jest pan z nim w konflikcie, co oznacza, że pracodawca może szukać powodów, aby zwolnić pana żonę. Oczywiście przyczyną wypowiedzenia nie może być samo skierowanie przez pana sprawy na drogę postępowania sądowego

 89. Dzien doby. Mam mam pytanie. Od prawie 3 lat pracuje w Angielskiej firmie ktora zajmuje sie produkcja welny, pracuje przy krosnach, maszynach tkarskich, od pazdziernika zeszlego roku az do dzis jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu trudnosci w oddychaniu , oslabieniu i i bolow w klatce piersiowej. Zostalem takrze skierowany przez prace do Occupational health doctor ktory stwierdzil ze moge wrocic do pracy, tylko praca musi mi znalesc prace gdzie bedzie mniejszy pyl i zmniejszone ryzyko ze moze mi sie cos stac. Gdy dzwonie do mojej pracy i mowie ze otrzymali juz raport od occupational health doctor, i ze moge wrocic do pracy na takich zasadach ktore wymienil doktor, oni odpowiadaja ze niestety nie maja dla mnie takiego miejsca pracy i ze boja sie mnie wziasc do pracy, gdy pytam sie co mam teraz robic, oni odpowiadaja zeby poszedl do swojego lekarza i prosil go o kolejne chorobowe, bo inaczej bede na bez platnym, natomiast lekarz powiedzial ze nie da mi chorobowego bo decyzja zapadla ze mam wrocic do pracy na takich zasadach jak pisalem wczesniej. musze jeszcze dodac ze nie mam juz chorobowego zwolnienia a praca nie daje mi pracowac! czy moze mi pan powiedziec jak to wyglanda od strony prawnej, czy jezeli moja praca nie ma dla mnie miejsca czy moga oni poprostu wyplacic mi odprawe pieniezna i rozwiaac z mna kontrakt, a tak ze czy jezeli ja nie mam teraz zwolnienia od mojego lekarza, czy nie powinna moja praca placic mi normalnej wyplaty za kazdy dzien od ktorego nie mam zwolnienia od lekarza, bo to oni nie moga znalesc miejsca pracy dla mnie ? dziekuje slicznie.

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dzień dobry,
   opisany stan faktyczny nie pozwala na jednoznaczne wskazanie odpowiedzi.
   W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie mam wiedzy czy pracuje pan w angielskiej firmie w Polsce, czy w Anglii? taka informacja jest kluczowa dla ustalenia przepisów prawa pracy które pana obowiązują.
   W pana przypadku lekarz stwierdził niezdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku- zalecając, żeby pracodawca zatrudnił pana na innym stanowisku. Niestety, jeżeli pracodawca nie ma innego stanowiska oznacza to, że nie może pana dopuścić do pracy i dążyć do ustania stosunku pracy.

 90. Witam. W dniu 30.03.2019 dostałam wypowiedzenie od pracodawcy bez podania przyczyny. Pracowałam w tej firmie ponad 2 lata. Gdybym otrzymywała kolejną umowę musiałaby być ona na czas nieokreślony. Pracodawca wręczył mi wypowiedzenia (2 różne). Miałam do wyboru – wypowiedzenie za porozumieniem stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, lub z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny. Gdy spytałam o powód zwolnienia, powiedziano mi że nie podoba im się mój „tryb pracy”. Zaznaczę tu że w ostatnim miesiącu zmieniono nam kierowników. Poprzedni przełożony nigdy nie zgłaszał jakichkolwiek problemów dotyczących wykonywania mojej pracy, był nawet zadowolony, miałam wiele ustnych pochwał od klientów, osiągałam dobre wyniki w ostatnim czasie. Mam małe dziecko więc zdarzało się że byłam zmuszona do zwolnienia lekarskiego z tytułu choroby dziecka. Podejrzewam że m.in. to miało wpływ na wręczenie mi wypowiedzenia, dodatkowo też wydaje mi się że przełożonym nie podobał się fakt, że ubiegałam się o swoje prawa czy racje w momentach, gdy jej nie mieli. Zawsze sumiennie wykonywałam swoją pracę, często opuszczałam pracę po godzinach uwzględnianych w grafiku (nikt mi tego czasu nie doliczał), przeważnie zgadzałam się na przyjście do pracy w dniu wolnym gdy była taka potrzeba (chyba że z przyczyn prywatnych nie mogłam). Z poprzednim przełożonym miałam dobry kontakt, nigdy nie skarżył się na wykonywanie mojej pracy. Zaznaczę też, że nowe kierownictwo zaznaczyło na starcie, że jeśli się „nie zgramy” to nie będziemy pracować w takim składzie. Czy w takim przypadku należy mi się odprawa?

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dzień dobry,
   Odprawa pieniężna jest świadczeniem pieniężnym przysługującym w szczególnych przypadkach. Opisane przez panią zdarzenie nie klasyfikuje się do tych przypadków. Niemniej jednak, należałoby zbadać szereg okoliczności w sprawie i dopiero na ich podstawie stwierdzić czy zachodzą inne, nieujawnione przez panią przesłanki, umożliwiające wystąpienie z roszczeniem o odprawę.

 91. Dzień dobry
  zostałam zwolniona po 35 latach pracy. Powód restrukturyzacja a co za tym idzie likwidacja stanowiska. Związki zawodowe zostały powiadomione o zamiarze rozwiązania ze mną umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zarząd związku nie wyraził na to zgody. Ja natomiast dostałam pismo, iż zostanie ze mną rozwiązana umowa o prace z powodu likwidacji stanowiska ale za 1 miesięcznym wypowiedzeniem , bez świadczenia pracy. Za dwa pozostałe miesiące mam uzyskać odszkodowanie. Mam pytanie czy w takim przypadku należy mi się również odprawa? Oczywiście spółka zatrudnia ponad 20 osób.

  1. Dzien dobry,
   z przedstawionego przez panią stanowiska wynika, że przysługuje pani odprawa pieniężna. Niemniej jednak, dla bezpieczeństwa, celem uniknięcia niepotrzebnych kosztów, zachęcam do skorzystania z porady udzielonej przez profesjonalnego prawnika, który przeanalizuje dokładnie dokumentację związaną z pani sprawą i bezspornie wskaże czy odprawa jest należna.
   odprawa jest tak szczególną formą zapłaty, że szereg okoliczności ma wpływ na zasadność jej żądania. Dlatego też rekomenduje jak powyżej

 92. Witam

  Zostałem zwolniony z art. 30 par. 1 ust. 2 w związku z art.36 par. 1 ust. 2 KP , wypowiedzenie 1 miesiąc, umowa na czas określony (2 lata). W dużej firmie, w której pracuję, już kilkanaście (- dziesiąt) osób zostało zwolnionych w ostatnim okresie (prawdopodobnie spadek zamówień, również likwidacja/ reorganizacja filii zakładu w tym samym mieście). Koledzy z działu dostali wypowiedzenie umowy z likwidacją stanowiska ( umowa na czas nieokreślony). Z tego co się zorientowałem na moje miejsce ma przyjść inna osoba „z plecami”, która również dostała wypowiedzenie, ale dostała możliwość przeniesienia się na moje miejsce. Czy mogę żądać odprawy/ odszkodowania? W jaki sposób przedstawić sytuację przed sądem? Jeżeli na wypowiedzeniu widnieje data 28.06, a ja otrzymałem wypowiedzenie 30.06, to do kiedy mam czas się odwołać (podane 21 dni).

  Pozdrawiam
  Michał

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dzień dobry,
   panie Michale, w przedstawionym przez pana stanie faktycznym widzę możliwość prowadzenia dwóch niezależnych postępowań. Pierwsze dotyczy odwołania od otrzymanego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. W tym przypadku może się pan starać o odszkodowanie, ale wskazanie jego wysokości niestety wymaga analizy dokumentów. W takim przypadku, jest pan obowiązany w ciągu 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia wystąpić z odwołaniem do Sądu Pracy. Skoro otrzymał pan wypowiedzenie w dniu 30.06 termin odwołania upływa w dniu 21 lipca 2020 roku.
   Drugie powództwo które może pan wytoczyć przeciwko byłemu pracodawcy to odprawa pieniężna za likwidację stanowiska pracy. Niemniej jednak, zasadność powodzenia takiego powództwa wymaga analizy dokumentów i uwzględnienia wszelkich okoliczności sprawy. W tym przypadku ma pan 3 lata od daty ustania stosunku pracy na wniesienie pozwu do Sądu Pracy

 93. Witam,

  W przypadku jeżeli jeden ten sam pracodawca zatrudniający 45 osób chce przenieść wszystkich pracowników w następny sposób : w trzech grupach po 15 osób w dniach 25.07 , 31.08, i 10.09 za porozumieniem stron i z następnym dniem zatrudnia pracowników na nową firmę . Faktycznie pracownik nie traci pracę tylko zostaje przeniesiony w taki sposób na nową firmę . Czy należy pracownikom odprawa w tym przypadku ?

  1. adwokat Iwo Klisz

   przyznam szczerze, że przedstawiony sposób stanowi dosyć ciekawą próbę ominięcia obowiązków pracodawcy związanych z przejściem zakładu pracy. W mojej ocenie działanie pracodawcy rodzi ryzyko dla państwa- pracowników. Co w momencie, kiedy pracodawca rozwiąże z pracownikami umowę w trybie porozumienia stron, a następnie nie zatrudni państwa w nowej firmie? Niemniej jednak, niezależnie od okoliczności pracownikom nie należy się odprawa.

 94. Witam,

  Właśnie straciłem pracę po 14 latach, powodem była likwidacja stanowiska. Umowa kończy się 31.12.2020. Pracodawca zaproponował zgodnie z obowiązującym prawem 3-miesięczny okres wypowiedzenia + dodatkowo 5 miesięczną odprawę. Pisał Pan, że odprawa powinna być wypłacona najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, czyli do końca grudnia. W międzyczasie wejdę już w 2 próg podatkowy.
  Czy taka odprawa pieniężna będzie obliczona już na podstawie wyższego podatku, czy jako osobna płatność nie wliczająca się do dochodu z podatkiem 17%?
  Czy można „dogadać” się z pracodawcą, aby wypłacił odprawę w styczniu? Czy jest to zgodnie z prawem? Jak ma się do tego ustawa o zwolnieniach grupowych?

  Z góry dziękuję i pozdrawiam!
  M

  1. Dzień dobry,
   W przypadku gdy wejdzie pan w drugi próg podatkowy to niestety od kwoty przewyższającą wartość graniczną będzie naliczany podatek w wyżej wysokości.
   Jak najbardziej proszę próbować porozumieć się z pracodawcą, możecie państwo w treści osobnego dokumentu ustalić inną datę wypłaty odprawy.

 95. Witam. Mam umowe na czas nieokreslony sprzątaczka.dostalam wypowiedzenie a powodem wypowiedzenia o prace jest podjecie współpracy z firmą sprzątającą. Czy nalezy mi sie odszkodowanie i odprawa?

  1. Pani Barbaro,
   niestety nie znając kompleksowo sprawy nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Zachęcam do umówienia się na konsultację indywidualną podczas której naświetli pani wszelkie okoliczności sprawy i wtedy będzie możliwość rozwiania wszelkich pani wątpliwości

 96. Witam 🙂
  Mój pracodawca przenosi firmę do innej miejscowości i będę miała o wiele dalej do pracy. Z tego powodu nie chce przyjąć nowej oferty od pracodawcy gdzie proponuje te same warunki pracy a do firmy będę miała ponad 30 km i nie będzie mi się to opłacać. Proponuje wszystkim pracownikom przeniesienie A jak nie to rozwiązanie umowy bez odprawy. Jeżeli wręczy mi wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron to mogę prosić o wpisanie że jest to wina z powodu pracodawcy i będzie mi się należeć odprawa ?? Jak ma się do tego ustawa o zwolnieniach grupowych?

  1. adwokat Iwo Klisz

   Kiedyś widziałem taki wyrok, w którym sąd odmówił odprawy pieniężnej w sytuacji kiedy pracownik został przeniesiony z Wrocławia do Opola (ok. 80km), bo uznał, że to wygodnictwo pracownika i powinien był przyjąć tę ofertę. Więc w przypadku 30 km raczej nie wróżę niczego dobrego.

 97. Dzień dobry, w firmie pracuje 1,5 roku na umowę zlecenie oraz niecałe 2 lata na umowie o prace. Firma zgłosiła upadłość i wyraziła zgodę na wypowiadanie umów za porozumieniem stron. Dodatkowo przez ostatni okres 2 lat bywały przestoje z terminowym wypłacaniem wynagrodzeń (1-2tygodni). Raz była sytuacja że pracodawca wypłacił po 3 miesiącach (przez ten okres wypłacał część ratami, ale to może w sumie uzbierałaby się w ciągu tych 3 m-cy, 1 wypłata miesięczna, natomiast resztę po 3 miesiącach).

  Teraz chcę złożyć wypowiedzenie za porozumieniem stron, chce również złożyć wniosek o odprawę pieniężną za okres 2 lat, z tym że czy da radę jakoś udowodnić że będąc na umowie o zlecenie pracowałam jak na umowie o pracę? Pracowałam 7:00-15:00, wykonywałam te same rzeczy co inni mający umowę o pracę, pracodawca sam stwierdził, że w okresie studiów bardziej opłaca mu się zatrudnić mnie na umowę zlecenie i tak zostałam do końca studiowania.

  Jakie argumenty mogłabym podać w związku z wypłaty odprawy pieniężnej , których nie podważy? Czy np. zła kondycja finansowa z tytułu nie terminowych wypłat, jak i zgłoszenie upadłości formy mogą być takimi argumentami? Jakie również inne argumenty mogłabym napisać?

  1. adwokat Iwo Klisz

   Pani Angeliko. W pierwszej kolejności należałoby wystąpić z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Następnie, dopiero w dalszych krokach należałoby podjąć działania zmierzające do wnioskowania o wypłatę odprawy, przy czym rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie stanowi podstawy do ubiegania się o wypłatę świadczenia. W przypadku ogłoszenia przez spółkę upadłości, dochodzenie odprawy może być znacznie utrudnione.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *