adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel.697 945 000

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4
tel. 697 945 000

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 697 945 000

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www:

Więcej o nas: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Do jakiego sądu złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

wypowiedzenie który sąd jaki sąd

Jeśli pracownik nie zgadza się z otrzymanym oświadczeniem pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę i uważa, że narusza ono przepisy prawa, może – w terminie 21 dni od otrzymania oświadczenia pracodawcy – wnieść odwołanie do Sądu Pracy, którym jest w każdym przypadku Sąd Rejonowy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje prawo z wystąpieniem do Sądu Pracy w takim samym terminie (21 dni).

Podjęcie takiej decyzji nie jest z reguły łatwe. Po pierwsze obawiamy się stresu oraz niedogodności związanych z koniecznością złożenia jednej lub nawet kilku wizyt w Sądzie  Pracy oraz występowaniem przeciwko naszemu dotychczasowemu szefowi. Po drugie obawiamy się kosztów postępowania, kosztów adwokata oraz kosztów dojazdów do sądu.

Wspólnym czynnikiem, który może wpłynąć na naszą decyzję jest to, do którego sądu mamy wnieść odwołanie od wypowiedzenia. To właśnie ten sam sąd będzie właściwy do prowadzenia postępowania oraz tam będą odbywać się rozprawy.

Zgodnie z ogólną zasadą właściwy dla prowadzeniu procesu jest sąd, w obrębie którego pozwany ma swoją siedzibę (art. 27 k.p.c.). Nie inaczej jest w przypadku postępowań przed Sądem Pracy. Pracownik może więc wystąpić do Sąd Pracy właściwego dla siedziby swojego pracodawcy. W większości przypadków będzie to też najbliższy sąd dla powoda, bo z reguły pracujemy w miejscu zamieszkania. Ten Sąd Pracy będzie z reguły wskazywany przez pracodawcę w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, lub rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia.

Jeśli zdarzy się tak, że miejsce zamieszkania pracownika jest znacznie oddalone od Sądu Pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy, pracownik może skorzystać z tzw. właściwości przemiennej. Zgodnie z art. 461 § 1 k.p.c. powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone również przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Korzystając z tego przepisu pracownik może wybrać ten spośród dostępnych sądów, do którego najłatwiej będzie mu dojechać. Dzięki temu koszty postępowania mogą zostać znaczącą zmniejszone. Wyboru sądu należy dokonać w treści odwołania lub pozwu do Sądu Pracy.

Warto wskazać, że dla pracodawców bardzo korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie w treści umowy o pracę klauzuli prorogacyjnej. W treści takiej klauzuli strony wybierają sąd wyłącznie właściwy dla rozstrzygania spraw sądowych powstałych na gruncie tej umowy. Ponieważ to pracodawca proponuje treść umowy o pracę, może bardzo łatwo wprowadzić taką klauzulę do umowy pozbawiając zarazem pracownika możliwości wyboru sądu właściwego do rozpatrzenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

Skuteczność klauzuli prorogacyjnej w umowie o pracę może budzić kontrowersje, jednak zdarzają się przypadki ich uwzględniania przez Sądy Pracy. Należy bowiem wskazać, że treść art. 461 k.p.c. nie wyłącza możliwości wprowadzenia takiego postanowienia w umowie o pracę.

Wzory pozwów do sądu pracy

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!