Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Prawo Pracy – Adwokat i Prawnik – Klisz i Wspólnicy, Wrocław

Specjalista z prawa pracy - adwokat Iwo Klisz

prawo pracy wrocławPrawo pracy towarzyszy mi od początku mojej kariery jako zawodowego prawnika (adwokata we Wrocławiu). Miałem możliwość pracy jako aplikant adwokacki w zespole złożonym z doskonałych fachowców, od których bardzo dużo się nauczyłem. Brałem udział w obsłudze prawnej dużych podmiotów zatrudniających setki pracowników. Dzięki temu przeprowadziłem pod nadzorem doświadczonych adwokatów i radców prawnych dziesiątki procesów sądowych, sporządziłem wiele ekspertyz prawnych z zakresu szczegółowych zagadnień dotyczących organizacji pracy (czas pracy, obowiązków pracodawcy w stosunku do związków zawodowych itp), a także brałem udział w redagowaniu i analizie zakładowego prawa pracy (regulaminy pracy, układy zbiorowe) oraz w przygotowaniu i prowadzeniu procedury zwolnień grupowych. Od tego czasu prawo pracy stało się jedną z moich wiodących specjalizacji.

Adwokat dla pracowników i pracodawców

W związku ze zdobytym doświadczeniem, już jako adwokat postanowiłem, że prawo pracy będzie także jedną z głównych specjalizacji w prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej. Znaczna część spośród ponad kilku setek spraw sądowych aktualnie prowadzonych przez kancelarię, to sprawy związane właśnie z prawem pracy, a w szczególności dotyczące odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, w którym pracownicy domagają się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę. Stale udzielam także porad prawnych dla pracowników oraz świadczę stałą obsługę prawną z zakresu prawa pracy na rzecz pracodawców rozwiązując problemy przed jakimi stają podmioty zatrudniające pracowników.

Prawnik Wrocław, ale nie tylko

Siedziba Kancelarii znajduje się we Wrocławiu i tutaj najczęściej występuje przed Sądem Pracy jako adwokat Wrocław nie jest jednak jedynym miejscem, gdzie prowadzimy sprawy sądowe. W pewnych wypadkach istnieje możliwość zlecenia kancelarii sprawy prowadzonej przed sądem w innym rejonie kraju.

Prawo pracy - nie tylko w kancelarii

Wyrazem zainteresowania prawem pracy jest prowadzony przeze mnie blog poświęcony zagadnieniom związanym z rozwiązaniem umów o pracę, ale także komentarze udzielane mediom z zakresu prawa pracy, a także współpraca z portalami edukacyjnymi, na których występuję jako ekspert z zakresu prawa pracy.

Brałem udział jako wykładowca na XIX Kongresie Prawa Pracy (temat: zwolnienia grupowe) - więcej ...

Wypowiedź dla Polskiego Radia Wrocław - więcej ...

Materiał przygotowany przez portal Kariera i Rodzina dotyczący możliwości wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie w ciąży - więcej ...

Materiał przygotowany przez portal Kariera i Rodzina dotyczący świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - więcej ...

Tym się zajmuję

Oprócz spraw sądowych dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę prowadzę także jako adwokat procesy przed Sądem Pracy dotyczące:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy (gdy strony podpisały formalną umowę zlecenia pomimo, że stosunek prawny wykazywał cechy umowy o pracę) lub ustalenia treści stosunku pracy (ustalenie, że pracownik w rzeczywistości otrzymywał wyższe wynagrodzenie, niż faktycznie wskazane w treści umowy o pracę)
 • zaległego wynagrodzenia (za pracę, za nadgodziny, za pracę w porze nocnej)
 • odprawy (z tytułu zwolnień grupowych, odprawy emerytalnej i pośmiertnej)
 • odszkodowania ( za mobbing, dyskryminację, zakaz konkurencji, niewydanie w terminie świadectwa pracy, odszkodowania od pracownika z tytułu bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika)

Przygotowuje i redaguje dokumenty z zakresu prawa pracy m.in.:

Umowy:

 • umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo),
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło (obniżając ryzyko uznania zawartej umowy za umowę o pracę),
 • kontrakty menadżerskie (w formie umowy o pracę i umowy o świadczenie usług),
 • umowy o zakazie konkurencji (w czasie stosunku pracy i po zakończeniu stosunku pracy),
 • umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie,
 • umowy o zachowaniu poufności

Akty zakładowego prawa pracy:

 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin zwolnień grupowych,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • zakładowe układy zbiorowe pracy.

Dokumentacja związana z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę

 • oświadczenia pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia,
 • porozumienia stron w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę oraz skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy,
 • informację i zawiadomienia do związków zawodowych i urzędu pracy związane z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem i zwolnieniami grupowymi.

Udzielam także porad prawnych dotyczących prawa pracy oraz sporządzam opinie prawne dla pracodawców dotyczące różnych aspektów związanych z prawem pracy (analiza umów o pracę, kontraktów menadżerskich, oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, zagadnienia związane z urlopami, czasem pracy, mobbing, dyskryminacja itp.)

MÓJ BLOG

Ustalenie istnienia stosunku pracy
Ustalenie istnienia stosunku pracy
Kiedy można żądać ustalenia istnienia stosunku pracy Nie każdy zatrudniony jest pracownikiem i nie każda „praca” musi być wykonywana w oparciu o umowę o pracę. Dopuszczalne jest wykonywanie pracy na podstawie innego rodzaju umowy...
Obalamy mity – czy można zostać zwolnionym z pracy na L4
Obalamy mity – czy można zostać zwolnionym z pracy na L4
W opinii wielu pracowników najbardziej powszechnym sposobem na uniknięcie zwolnienia z pracy jest zwolnienie chorobowe (tzw. L4). Spotkałem się z sytuacjami, kiedy otrzymywałem telefon od osoby, która właśnie otrzymała oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o...
Więcej nie znaczy lepiej, czyli kaprysy Sądu Najwyższego
Więcej nie znaczy lepiej, czyli kaprysy Sądu Najwyższego
Odkąd zajmuję się prawem pracy i sprawami związanymi z naruszającym prawo lub nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy, w większości pisemnych lub ustnych uzasadniań zapadłych w tych sprawach wyroków można było usłyszeć lub przeczytać jedną stale...
Aktualność przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Aktualność przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Czyli „przedawnienie” powodów zwolnienia Nie tak dawno temu pisałem o tym, że w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, pracodawca ma tylko jeden miesiąc czasu na podjęcie decyzji. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy po upływie tego...
Rozwiązanie umowy o pracę ze związkowcem
Rozwiązanie umowy o pracę ze związkowcem
Związki zawodowe i związkowcy są z pewnością na liście podstawowych problemów sporej ilości pracodawców. Z tymi problemami często trzeba radzić sobie inaczej niż zwalniając niewygodnych pracowników. Czy każdy związkowiec podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem?...

WIĘCEJ

KONTAKT

Skontaktuj się teraz, na pewno znajdziemy dla Ciebie czas

adwokat Iwo Klisz

Kancelaria Adwokacka

pl. Legionów 6/8

50-141  Wrocław

Tel.: + 48 - 71 740  50  00

Tel. kom: + 48 695 560 425

www.adwokat-wroclaw.biz.pl

E-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

———

Kontakt jest możliwy także za pośrednictwem poniższego formularza:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (na ten adres otrzymasz odpowiedź)

Telefon (na ten numer oddzwonię)

Treść wiadomości

Top

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl