adwokat Iwo Klisz z Wrocławia

Specjalista z zakresu prawa pracy

Adwokat Wrocław Prawo Pracy – Adwokat i Prawnik – Kancelaria Klisz i Wspólnicy, Wrocław

Specjalista z prawa pracy – adwokat Iwo Klisz

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, a prawo pracy towarzyszy mi od momentu rozpoczęcia mojej kariery jako zawodowego prawnika (adwokata we Wrocławiu). Na samym początku, czyli ponad 10 lat temu, miałem możliwość pracy w zespole złożonym z doskonałych fachowców zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy. W tamtym okresie bardzo dużo się nauczyłem. Brałem udział w obsłudze prawnej dużych podmiotów zatrudniających setki pracowników.

Dzięki temu przeprowadziłem pod nadzorem doświadczonych adwokatów i radców prawnych dziesiątki procesów sądowych, sporządziłem wiele ekspertyz prawnych z zakresu szczegółowych zagadnień dotyczących organizacji pracy (czas pracy, obowiązków pracodawcy w stosunku do związków zawodowych, prawa i obowiązki pracowników itp), a także brałem udział w redagowaniu i analizie zakładowego prawa pracy (regulaminy pracy, układy zbiorowe) oraz w przygotowaniu i prowadzeniu procedury zwolnień grupowych i wielokrotnie uczestniczyłem w procedurze przejścia zakładu pracy. Od tego czasu prawo pracy stało się jedną z moich wiodących specjalizacji.

Adwokat we Wrocławiu i Kancelaria Prawna dla pracowników i pracodawców – ponad 10 lat doświadczenia z prawem pracy

W związku ze zdobytym doświadczeniem, już jako adwokat postanowiłem, że prawo pracy będzie także jedną z głównych specjalizacji w prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej we Wrocławiu. Znaczna część spośród ponad kilku setek spraw sądowych aktualnie prowadzi moja kancelaria adwokacka, to sprawy związane właśnie z prawem pracy, a w szczególności dotyczące odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, których przedmiotem jest uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub wypłata odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę. Zajmujemy się też dochodzeniem odpraw z tytułu zwolnień grupowych, o wynagrodzenie za pracę (w tym również za nadgodziny)

Prowadzona przez mnie kancelaria adwokacka stale udziela porad prawnych dla pracowników jak i pracodawców oraz świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców rozwiązując problemy przed jakimi stają podmioty zatrudniające pracowników.

Adwokat Wrocław prawo pracy – prawo ZUS – nie tylko solo, ale w zespole

Obecnie jako adwokat zarządzam zespołem prawników (adwokatów i radców prawnych), którzy specjalizują się w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego (tj. ZUS). Wewnątrz zespołu każdy z moich prawników specjalizuje się w innym aspekcie prawa pracy.

Dotyczy to zwolnień pracowników, czasu pracy, zakazu konkurencji, czy kwestii zusowskich lub aktów wewnętrznych prawa pracy. Pozwala do na idealne dopasowanie prawnika do sprawy, czy zagadnienia, z którym mierzy się Kancelaria. W mojej ocenie taka organizacja pozwala świadczyć pomoc prawną w zakresie prawa pracy na możliwie najwyższym poziomie.

W zespole złożonym z kilku osób nie tylko prowadzimy procesy sądowe, ale także obsługujemy dużych pracodawców i duże przedsiębiorstwa zatrudniające setki osób.

Prawnik Wrocław prawo pracy, ale nie tylko tutaj.

Siedziba Kancelarii znajduje się we Wrocławiu i tutaj najczęściej występuje przed Sądem Pracy jako adwokat. Wrocław nie jest jednak jedynym miejscem, gdzie prowadzimy sprawy sądowe. W pewnych wypadkach istnieje możliwość zlecenia kancelarii sprawy prowadzonej przed sądem na terenie całej Polski.

Co więcej, moja Kancelaria adwokacka posiada oddziały w innych dużych miastach na terenie kraju, tj. w Gdańsku, Poznaniu i Katowicach. Wszędzie tam są prawnicy, którzy na co dzień z ramienia mojej Kancelarii obsługuję Klientów i prowadzą sprawy sądowe z zakresu prawa pracy.

Kancelaria prawna prawa pracy Wrocław – adwokat, ale nie tylko w kancelarii

Wyrazem zainteresowania w zakresie prawa pracy jest prowadzony przeze mnie blog poświęcony zagadnieniom związanym z rozwiązaniem umów o pracę, ale także komentarze udzielane mediom z zakresu prawa pracy, a także współpraca z portalami edukacyjnymi, na których występuję w roli adwokata i eksperta prawnego.

Adwokat specjalista z od prawa pracy we Wrocławiu i YouTuber

Mój najnowszy projekt związany z dotyczący prawa to kanał na portalu YouTube – „Prawnik dla pracodawcy”. Omawiam tam wiele instytucji i zagadnień związanych z prawem pracy.

Kanał jest dedykowany pracodawcom, jednak wyjaśniam na nim pewne nieuczciwe praktyki, które są przez nich stosowane, a którym pracownik – przy odrobinie wiedzy – może łatwo przeciwdziałać. Dlatego sądzę, że jeśli jesteś pracownikiem i czeka Cię sprawa z pracodawcą również powinieneś zajrzeć na mój kanał.

Prawo pracy - Prawo ZUS
tym się zajmuję

Oprócz spraw sądowych dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę prowadzę także jako adwokat procesy przed Sądem Pracy dotyczące:

Zapłaty odprawy

z tytułu zwolnień grupowych, odprawy emerytalnej i pośmiertnej​

Wypłaty odszkodowań

za mobbing, dyskryminację, zakaz konkurencji, niewydanie w terminie świadectwa pracy, odszkodowania od pracownika z tytułu bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

Wypłaty zaległego wynagrodzenia

w szczególności za pracę, za nadgodziny, za pracę w porze nocnej.

Ustalenia istnienia stosunku pracy

np. gdy strony podpisały formalną umowę zlecenia pomimo, że stosunek prawny wykazywał cechy umowy o pracę

Ustalenia treści stosunku pracy

ustalenie, że pracownik w rzeczywistości otrzymywał wyższe wynagrodzenie, niż faktycznie wskazane w treści umowy o pracę

Moja Kancelaria Adwokacka przygotowuje i redaguje dokumenty z zakresu prawa pracy m.in.:

Umowy

umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo), umowy zlecenia i umowy o dzieło (obniżając ryzyko uznania zawartej umowy za umowę o pracę), kontrakty menadżerskie (w formie umowy o pracę i umowy o świadczenie usług), umowy o zakazie konkurencji (w czasie stosunku pracy i po zakończeniu stosunku pracy), umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie, umowy o zachowaniu poufności

Akty zakładowego prawa pracy

regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zwolnień grupowych, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowe układy zbiorowe pracy.

Dokumentację związana z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę

oświadczenia pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, porozumienia stron w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę oraz skrócenia okresu wypowiedzenia, oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy, informację i zawiadomienia do związków zawodowych i urzędu pracy związane z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem i zwolnieniami grupowymi.

Jako adwokat udzielam także porad prawnych dotyczących prawa pracy oraz sporządzam opinie prawne dla pracodawców dotyczące różnych aspektów związanych z prawem pracy (analiza umów o pracę, kontraktów menadżerskich, oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, zagadnienia związane z urlopami, czasem pracy, mobbing, dyskryminacja itp.)

Przeczytaj co sądzą o mnie moi dotychczasowi Klienci

Adwokat Wrocław Prawo Pracy

Kancelaria Prawa Pracy we Wrocławiu Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53-505 Wrocław

Kontakt w sprawie prawa pracy

Napisz do mnie:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku

Zadzwoń:

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!