Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o rozwiązaniu umowy o pracę

Prawo Pracy – Adwokat i Prawnik – Klisz i Wspólnicy, Wrocław

Specjalista z prawa pracy – adwokat Iwo Klisz

Prawo pracy towarzyszy mi od początku mojej kariery jako zawodowego prawnika (adwokata we Wrocławiu). Miałem możliwość pracy jako aplikant adwokacki w zespole złożonym z doskonałych fachowców, od których bardzo dużo się nauczyłem. Brałem udział w obsłudze prawnej dużych podmiotów zatrudniających setki pracowników. Dzięki temu przeprowadziłem pod nadzorem doświadczonych adwokatów i radców prawnych dziesiątki procesów sądowych, sporządziłem wiele ekspertyz prawnych z zakresu szczegółowych zagadnień dotyczących organizacji pracy (czas pracy, obowiązków pracodawcy w stosunku do związków zawodowych itp), a także brałem udział w redagowaniu i analizie zakładowego prawa pracy (regulaminy pracy, układy zbiorowe) oraz w przygotowaniu i prowadzeniu procedury zwolnień grupowych. Od tego czasu prawo pracy stało się jedną z moich wiodących specjalizacji.

Adwokat dla pracowników i pracodawców

W związku ze zdobytym doświadczeniem, już jako adwokat postanowiłem, że prawo pracy będzie także jedną z głównych specjalizacji w prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej. Znaczna część spośród ponad kilku setek spraw sądowych aktualnie prowadzonych przez kancelarię, to sprawy związane właśnie z prawem pracy, a w szczególności dotyczące odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, w którym pracownicy domagają się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę. Stale udzielam także porad prawnych dla pracowników oraz świadczę stałą obsługę prawną z zakresu prawa pracy na rzecz pracodawców rozwiązując problemy przed jakimi stają podmioty zatrudniające pracowników.

Prawnik Wrocław, ale nie tylko

Siedziba Kancelarii znajduje się we Wrocławiu i tutaj najczęściej występuje przed Sądem Pracy jako adwokat Wrocław nie jest jednak jedynym miejscem, gdzie prowadzimy sprawy sądowe. W pewnych wypadkach istnieje możliwość zlecenia kancelarii sprawy prowadzonej przed sądem w innym rejonie kraju.

Prawo pracy – nie tylko w kancelarii

Wyrazem zainteresowania prawem pracy jest prowadzony przeze mnie blog poświęcony zagadnieniom związanym z rozwiązaniem umów o pracę, ale także komentarze udzielane mediom z zakresu prawa pracy, a także współpraca z portalami edukacyjnymi, na których występuję jako ekspert z zakresu prawa pracy.

Prawo pracy - tym się zajmuję

Oprócz spraw sądowych dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę prowadzę także jako adwokat procesy przed Sądem Pracy dotyczące:

Zapłaty odprawy

z tytułu zwolnień grupowych, odprawy emerytalnej i pośmiertnej​

Wypłaty odszkodowań

za mobbing, dyskryminację, zakaz konkurencji, niewydanie w terminie świadectwa pracy, odszkodowania od pracownika z tytułu bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

Wypłaty zaległego wynagrodzenia

w szczególności za pracę, za nadgodziny, za pracę w porze nocnej.

Ustalenia istnienia stosunku pracy

np. gdy strony podpisały formalną umowę zlecenia pomimo, że stosunek prawny wykazywał cechy umowy o pracę

Ustalenia treści stosunku pracy

ustalenie, że pracownik w rzeczywistości otrzymywał wyższe wynagrodzenie, niż faktycznie wskazane w treści umowy o pracę

Przygotowuje i redaguje dokumenty z zakresu prawa pracy m.in.:

Umowy

umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo), umowy zlecenia i umowy o dzieło (obniżając ryzyko uznania zawartej umowy za umowę o pracę), kontrakty menadżerskie (w formie umowy o pracę i umowy o świadczenie usług), umowy o zakazie konkurencji (w czasie stosunku pracy i po zakończeniu stosunku pracy), umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie, umowy o zachowaniu poufności

Akty zakładowego prawa pracy

regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zwolnień grupowych, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowe układy zbiorowe pracy.

Dokumentację związana z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę

oświadczenia pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, porozumienia stron w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę oraz skrócenia okresu wypowiedzenia, oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy, informację i zawiadomienia do związków zawodowych i urzędu pracy związane z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem i zwolnieniami grupowymi.

Udzielam także porad prawnych dotyczących prawa pracy oraz sporządzam opinie prawne dla pracodawców dotyczące różnych aspektów związanych z prawem pracy (analiza umów o pracę, kontraktów menadżerskich, oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, zagadnienia związane z urlopami, czasem pracy, mobbing, dyskryminacja itp.)

Przeczytaj co sądzą o mnie moi dotychczasowi Klienci

Napisz do mnie:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku

Zadzwoń: