adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Zwolnienia grupowe

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

W dniu dzisiejszym Gazeta Wrocławska poinformowała o planowaniu masowych zwolnień pracowników we wrocławskiej fabryce Volvo.

Duża ilość pracowników, którzy mogą stracić pracy oznacza prawdopodobnie, że pracodawca będzie zmuszony do przeprowadzenia zwolnień grupowych w ramach ustawy z 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W związku z tym postanowiłem nakreślić kilka słów o uprawnieniach pracowników i obowiązkach pracodawców podczas dokonywania zwolnień grupowych.

Należy zacząć od tego, że powołana powyżej ustawa, zwana często „ustawą o zwolnieniach grupowych” obowiązuje jedynie wobec pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób.

Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia w przypadku gdy pracodawca dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę określonej liczbie pracowników w ciągu 30 kolejnych dni. Liczba pracowników kwalifikujących zwolnienie jako zwolnienie grupowe zależy od całkowitej liczby zatrudnianych pracowników przez danego pracodawcę.

Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia w przypadku gdy:

  • pracodawca zatrudniający nie więcej niż 100 pracowników rozwiązał umowy o pracę z grupą 10 pracowników,
  • pracę utraciło 10 % pracowników, w przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników, ale nie więcej niż 300,
  • pracodawca, który zatrudnia co najmniej 300 pracowników zwolnił przynajmniej 30 osób.

Jeśli pracodawca rozwiązał umowy o pracę z jego inicjatywy za porozumieniem stron z co najmniej pięcioma osobami, tych pracowników dolicza się do osób, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę, a jeśli łączna liczna tych osób przekroczy powyżej wskazane wartości również mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym. W ten sposób należy kwalifikować zwolnienie, jeśli np. pracodawca rozwiąże umowy o pracę za wypowiedzeniem z pięcioma pracownikami, a z kolejnymi pięcioma rozwiąże umowy za porozumieniem stron.

Kolejny warunkiem przyjęcia, że ma miejsce zwolnienie grupowe jest to, że przyczyny rozwiązania umów o pracę są zależne jedynie od pracodawcy.

W ramach procedury zwolnień grupowych pracodawca musi zawrzeć odpowiednie porozumienie z działającymi u niego organizacjami związkowymi bądź sporządzić regulamin zwolnień grupowych. Pracodawca jest także zobowiązany do dokonania odpowiednich zgłoszeń  dokonywanych zwolnieniach do powiatowego urzędu pracy.

Pracownicy, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę w ramach zwolnienia grupowego mają możliwość dochodzenia odprawy pieniężnej w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 2–8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawa nie może jednak przekraczać kwoty 15 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Warto także wspomnieć, że jeśli pracodawca w ciągu roku po przeprowadzeniu zwolnienia grupowego będzie zamierzał zatrudnić nowych pracowników, to jest on zobowiązany do zatrudnienia w pierwszej kolejności pracowników objętych zwolnieniem grupowym, jeśli tylko zgłoszą oni zamiar powrotu do pracy.
adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!