Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Wypowiedzenie umowy o pracę

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

W pewnych sytuacjach pracownik jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). Skorzystanie z tych możliwości powoduje niezwłoczne rozwiązanie umowy, bez konieczności świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

Dwie sytuacje uprawniają pracownika do takiego sposobu rozwiązania stosunku pracy.

Pierwsza z nich dotyczy stanu zdrowia pracownika.

Stan zdrowia musi zostać potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim, w którym uprawniony lekarz stwierdzi, że wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika. Lekarz w treści zaświadczenia musi wydać zalecenie przeniesienia pracownika do innej pracy zgodnej z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami oraz jego stanem zdrowia w odpowiednim terminie.

Jeśli pracodawca nie wykona tego zalecenia w zakreślonym terminie, pracownik będzie mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Druga sytuacja, w której dopuszczalny jest ten tryb zakończenia stosunku prac, to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Np. brak terminowej wypłaty wynagrodzenia, naruszenia przepisów związanych z czasem pracy lub bhp, naruszenie godności osobistej pracownika, stosowanie dopuszczenie się przez pracodawcę mobbingu lub nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Skutki rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

Po pierwsze pracownik rozwiązujący bez wypowiedzenia umowę o pracę z pracodawcą może żądać od niego wypłaty stosownego odszkodowania. Wysokość tego odszkodowania jest ograniczona górną granicą.

Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony, jest nią wysokość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia pracownika.

W przypadku umów terminowych (na czas określony) maksymalna wysokość odszkodowania wynosi, tyle ile wynagrodzenie pracownika należne mu do chwili, do której umowa miała trwać, jednak nie więcej, niż za okres wypowiedzenia.

Jak rozwiązać umowę z pracodawcą bez wypowiedzenia?

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prace w ten sposób, winno być dokonane na piśmie wraz ze wskazaniem przyczyny decyzji pracodawcy. Należy jednak zwrócić uwagę, że naruszenie tego obowiązku nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania, ani nie powoduje bezskuteczności czy nieważności tego oświadczenia.

Ważne: Oświadczenie powinno być złożone pracodawcy nie później, niż w terminie jednego miesiąca od chwili, kiedy pracownik dowiedział się o zachowaniu pracodawcy, które umożliwia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika.

Na co należy uważać rozwiązując bez wypowiedzenia umowy o pracę z pracodawcą?

Decyzję o rozwiązaniu w ten sposób umowy o pracę należy właściwe rozważyć. W przypadku gdy okaże się one nieuzasadnione, a podniesione wobec pracodawcy zarzuty będą nieprawdziwe, pracodawca będzie mógł domagać się od pracownika stosownego odszkodowania.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz

Top

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl