adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Jakie są koszty odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

W większości przypadków wszczęcie procedury sądowej łączy się z koniecznością uiszczenia określonych opłat (tzw. opłat sądowych). Jeśli powód wygra sprawę, przeciwnik zostanie zobowiązany przez sąd do zwrotu tych kosztów, jednak w większości przypadków nie da się uniknąć konieczności poniesienia ich z góry. Tymczasem w przypadku postępowania przed sądem pracy pracownik z reguły nie musi uiszczać żadnych kosztów w związku z założeniem sprawy. Od tej zasady są jednak wyjątki.

 To, czy pracownik będzie zmuszony do poniesienia kosztów postępowania przy założeniu sprawy zależy od tzw. wartości przedmiotu sporu (zwanej też „wps”). Zgodnie z odpowiednimi przepisami pracownik jest zwolniony od opłat w przypadku sprawy, której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50. 000, 00 PLN.

Wartość przedmiotu sporu to z reguły wysokość kwoty jakiej żąda się w pozwie. Zatem w przypadku żądania odszkodowania, „wps” to nic innego jak kwota odszkodowania. Skoro roszczenie o odszkodowanie z tytułu bezprawnego albo nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o prace nie może – co do zasady – przekraczać trzykrotności pensji, to pracownik musiałby zarabiać ok. 17 000, 00 PLN brutto, żeby w przypadku żądania odszkodowania zaktualizował się obowiązek ponoszenia opłat sądowych przy zakładaniu sprawy. Można zatem śmiało przyjąć, że w przypadku żądania odszkodowania konieczność zapłaty kosztów będzie rzadkością.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku, gdy pracownik domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy. Ponieważ w takim wypadku pracownik nie żąda żadnej kwoty pieniężnej, wartość przedmiotu sporu musi zostać ustalona na podstawie innej wartości. Zgodnie art. 231 kodeksu postępowania cywilnego, w takim wypadku wps oblicza się mnożąc wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto razy 12 (ilość miesięcy w roku). W takim wypadku obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w przypadku, gdy pracownik zarabia ok. 4.200, 00 PLN brutto. Zatem w przypadku występowania z tego typu roszczeniami należy pamiętać, że stosunkowo łatwo przekroczyć barierę, która wyznacza obowiązek poniesienia opłaty sądowej.

Wysokość opłat sądowych w przypadku spraw z zakresu prawa pracy jest taka sama, jak w przypadku większości innych roszczeń majątkowych i stanowi 5 % wartości przedmiotu sporu. Zatem jeśli pracownik zarabiał ok. 4. 200, 00 PLN brutto miesięcznie, to będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę w wysokości ok. 2, 500. 00 PLN.

Czy można uniknąć w/w kosztów?

Jest na to sposób. Wystarczy w treści odwołania wnieść najpierw o odszkodowanie. Wówczas sąd pracy uzna, że wps wynosi trzykrotność miesięcznej pensji pracownika. Następnie na pierwszej rozprawie należy zmienić żądanie na przywrócenie do pracy (ew. uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne). W takim wypadku sąd pracy ma prawo wezwać o dokonanie opłaty, jednak jeśli powód – wbrew treści wezwania – nie zapłaci, to sąd musi dalej prowadzić postępowanie (tymczasem, gdyby powód – pomimo odpowiedniego wezwania – nie dokonał opłaty przed wszczęciem postępowania, sąd pracy zarządziłby zwrot pozwu). Obowiązek uiszczenia opłaty powstanie wówczas po zakończeniu sprawy.

Niestety proponowana przeze mnie strategia stała się bardzo ryzykowna w kontekście treści orzeczenia Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2016r. (II PK 264/15). Sąd Najwyższy wskazał w nim, że bez zgody pracodawcy nie jest możliwa zmiana powództwa z odszkodowania na przywrócenie do pracy. Z tego co zauważyłem, przytoczony pogląd zyskuje akceptację sądów pracy.

Dziękuję za zwrócenie mojej uwagi na to orzeczenie i tym samym merytoryczny wkład dla moich czytelników mecenasowi Markowi Lewandowskiemu z Olsztyna. Pozdrawiam.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!