Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Pracownik, który po bezprawnym zwolnieniu, został przywrócony wyrokiem sądu do pracy, może domagać się od pracodawcy zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Jest kilka rzeczy dotyczących tego wynagrodzenia jak i zasad jego wypłaty, o których powinieneś wiedzieć o ile rozważasz odwołanie się do sądu pracy, albo jeśli zatrudniasz pracowników.

Więcej na temat uprawień pracownika związanych z bezprawnym zwolnienie z pracy oraz dotyczących postępowania przed sądem pracy przeczytasz tutaj:

Kiedy pracownik może domagać się wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy?

Podstawowym warunkiem ubiegania się o takie wynagrodzenie jest złożenie przez pracownika pozwu (odwołania) do sądu pracy.

Po drugie pracownikowi musi przysługiwać roszczenie o przywrócenie do pracy. W przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracownik zawsze może tego żądać i to niezależnie od tego, czy umowa została rozwiązana za wypowiedzeniem, czy bez wypowiedzenia.

Tymczasem w przypadku umowy zawartej na czas określony lub próbny, z reguły takie żądanie jest najczęściej niemożliwe. Wówczas nie możesz domagać się też wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Ewentualną stratę pracownika związaną z utratą pracy ma rekompensować wyłącznie zasądzane odszkodowanie.

Po trzecie pracownik po wydaniu wyroku przywracającego go do pracy musi podjąć pracę.

Więcej o tym:

Kiedy złożyć żądanie o wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Żądanie zapłaty wynagrodzenia może zostać złożone już w pozwie lub w trakcie trwania sprawy o przywrócenie do pracy. Wtedy sąd w jednym wyroku powinien przywrócić pracownika do pracy i zasądzić na jego rzecz wynagrodzenie. Z uwagi na to, że warunkiem wypłaty tego wynagrodzenia jest podjęcie przez pracownika pracy, sąd nada klauzulę wykonalności na tę część wyroku dopiero po podjęciu przez pracownika pracy. Oznacza to, że jeśli pracownik nie podejmie pracy, nie będzie mógł wyegzekwować od pracodawcy wypłaty wynagrodzenia. Dopiero bowiem klauzula wykonalności umożliwia komornikowi wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko pracodawcy.

Musisz jednak wiedzieć, że łączne dochodzenie przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy ma pewne wady. Po pierwsze wyższe opłaty sądowe, a w razie przegranej wyższe koszty do zapłaty na rzecz pracodawcy.

Tych wad pozbawiony jest drugi sposób dochodzenia tego wynagrodzenia, który polega na tym, że pracownik występuje z takim żądaniem dopiero po wygraniu sprawy przed sądem pracy.

To rozwiązanie może jednak doprowadzić do tego, że będziesz musiał drugi raz pozwać pracodawcę i prowadzić drugi raz proces sądowy. Może się tak zdarzyć, jednak z mojego doświadczenia, kiedy w związku z wyrokiem w sprawie o przywrócenie do pracy konieczność wypłaty tego świadczenia jest oczywista, pracodawcy raczej wypłacają je dobrowolnie. No chyba, że pracodawca po prostu chce być złośliwy, co też się zdarza.

Osobiście w większości przypadków rekomenduję moim Klientom drugi sposób, czyli domagamy się wynagrodzenia dopiero po procesie o przywrócenie do pracy.

Wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Wysokość tego wynagrodzenia jest inna w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

W tym pierwszym przypadku – za wypowiedzeniem – pracownik może domagać się wynagrodzenia nie więcej niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Zwyczajowo sądy zasądzają wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Nie ważne zatem ile czasu trwał proces sądy i ile czasu byłeś pozbawiony pracy, otrzymasz wynagrodzenie maksymalnie za trzy miesiące (lub dwa w przypadku zwykłego wypowiedzenia umowy). Sąd Najwyższy w jednej z uchwał przesądził, że nie ma prawnej możliwości, ażeby pracownik domagał się wyższego wynagrodzenia nawet, jeśli udowodni, że poniósł straty przewyższające wysokość przyznanego wynagrodzenia.

Dlaczego wysokość wynagrodzenia się różni w zależności od sposobu rozwiązania umowy? Pewnie chodzi o to, że w wypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem pracownik otrzymuje jeszcze wynagrodzenie za czas wypowiedzenia, dlatego w tym przypadku wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy jest niższe. W wypadku rozwiązania bez wypowiedzenia pracownik z dnia na dzień jest pozbawiony wypłaty, dlatego otrzyma wyższe wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Jak liczyć wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w taki sam sposób, jak ekwiwalent za urlop. Dzięki temu uwzględnia także zmienne składniki wynagrodzenia (np. premie, prowizje, nadgodziny lub dodatek za pracę w godzinach nocnych). To rozwiązanie korzystne dla pracownika.

Niestety – w przeciwieństwie do odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy – to wynagrodzenie nie korzysta ze zwolnienia z ZUS i podatku dochodowego. Dlatego pracownik otrzyma tylko kwotę netto wynagrodzenia, a pracodawca potrąci z niego zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS.

Powyżej wyjaśniłem tylko podstawowe zasady przyznawania wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Więcej na ten temat w następnym tekście: Szczegółowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz