adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest z reguły pokojowym sposobem zakończenia współpracy. Daje ono również szereg możliwości, które są wykluczone w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę może zostać zawarte z inicjatywy każdej ze stron stosunku pracy (pracownika lub pracodawcy).

Dla skuteczności porozumienia bez znaczenia pozostaje to, która ze stron rozpoczęła rozmowy w tym zakresie. Jeśli to pracodawca występuje z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ma to znaczenie z kontekście zwolnień grupowych i ewentualnego roszczenia pracownika o wypłatę odprawy.

Nie ma przewidzianej formy, w jakiej może zostać zawarte takie porozumienie (umowa o pracę może zostać rozwiązana nawet przez czynności dorozumiane). Jednak dla wyeliminowania sporów, które mogą na tym tle powstać w przyszłości, warto zawrzeć porozumienia w formie pisemnej.

Porozumienie może zostać zawarte przez pełnomocników, działających po stronie pracodawcy jak i pracownik.

Ograniczenia dotyczące możliwości zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

Rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron jest dopuszczalne w każdym przypadku.

Można w ten sposób rozwiązać każdą umowę o pracę (próbny, czas określony, nieokreślony).

Co więcej, za porozumieniem stron można rozstać się z pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę (pracownica w ciąży, pracownik objęty ochroną przedemerytalną), a także w sytuacji, kiedy wypowiedzenie umowy byłoby niedopuszczalne (np. kiedy pracownik jest na L4).

Jakie elementy powinno zawierać porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę?

Jedynym niezbędnym elementem porozumienia jest wyrażenie woli rozwiązania umowy o pracę.

Wszelkie inne postanowienia nie są obowiązkowe, ale czasem warto je zamieścić w treści porozumienia.

W kontekście uprawnień pracownika wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych (możliwość domagania się odprawy pieniężnej) rozsądnie ze strony pracownika jest wskazać, z czyjej inicjatywy nastąpiło zawarcie porozumienia.

Wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest wymagane. Mimo wszystko, jeśli następuje ono z przyczyn pozostających po stronie pracodawcy, pracownik powinien zadbać, żeby ta przyczyna została wskazana w treści porozumienia. Po raz kolejny jest to element istotny z punktu widzenia wypłaty ewentualnej odprawy pieniężnej.

W treści porozumienia można ustalić datę rozwiązania umowy o pracę, nawet znacznie późniejszą niż data zawarcia porozumienia (nawet rok). Brak daty będzie z reguły powodował rozwiązanie umowy o pracę w chwili podpisania porozumienia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jako ugoda pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Często rozwiązanie umowy o pracę następuje jak wynik ugody zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, gdy wcześniej jedna ze stron złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Wówczas z treści porozumienia stron powinno wynikać, że strona, która złożyła takie oświadczenie, cofa je za zgodą drugiej strony, a umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron.

Wady i zalety rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  •  możliwość bezpiecznego rozwiązania każdej umowy o pracę i z każdym pracownikiem (także chronionym)
  •  możliwość precyzyjnego wskazania terminu rozwiązania umowy,
  •  brak związania umową przez okres wypowiedzenia,
  •  umożliwia bezkonfliktowe rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień,
  • bardzo ograniczone możliwości kwestionowania zawartego porozumienia (przeczytaj: Jak podważyć porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę)
  • brak możliwości domagania się przez pracownika odszkodowania, skuteczne podważenie porozumienia przed sądem wiąże się z koniecznością powrotu do pracy
adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!