adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Przedemerytalna ochrona przed utratą pracy

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Pracownikom w wieku przedemerytalnym przysługuje na podstawie art. 39 kodeksu pracy ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ochrona ta, podobnie jak w innych tego typu przypadkach, polega na tym, że po osiągnięciu pewnego wieku, nie wolno pracownikowi wypowiedzieć umowy o pracę. Zatem każde wypowiedzenie, nawet uzasadnione, będzie bezprawne i będzie skutkować możliwością dochodzenia przez pracownika określonych roszczeń przed Sądem Pracy.

Opisany powyżej zakaz obejmuje pracowników, którym brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od 1 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany dotychczasowych przepisów, które przewidywały, że wiekiem emerytalnym dla kobiet jest 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Dokładne wyjaśnienie znaczenia tych zmian dla ochrony przedemerytalnej zostało wyjaśnione tutaj.

Chodzi tu o normalny wiek emerytalny. Ochroną nie są objęte osoby, chcące przejść np. na wcześniejszą emeryturę. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki dotyczące tzw. emerytury pomostowej.

Należy jednak wyjaśnić, że przedstawiciele określonych zawodów mających niższy wiek emerytalny (np. górnicy), a także osoby, których uprawnienie do obniżonego wieku emerytalnego wynika z pracy w szczególnych warunkach podlegają wspomnianej ochronie na 4 lata przed osiągnięciem właściwego im (tzn. obniżonego) wieku emerytalnego.

Ochrona obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Natomiast w stosunku do osób zatrudnionych na umowę na czas określony, ochrona nie działa w wypadku, kiedy pracownik nie osiągnąłby wieku emerytalnego przed zakończeniem okresu, na który umowa została zawarta.

Warunkiem obcięcia pracownika ochroną przedemerytalną jest to, aby w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego posiadał on odpowiedni staż pracy oraz wiek uprawniający go do przejścia na emeryturę w normalnym wieku emerytalnym.

Należy pamiętać, że w okresie ochronnym pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, tj. wręczyć oświadczenia o jej rozwiązaniu za wypowiedzeniem. Jeśli pracownik otrzymał wypowiedzenie przed okresem ochronnym, to umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu nawet, jeśli w okresie wypowiedzenia pracownik zostanie objęty okresem ochronnym.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie przysługuje w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy, zaś w wypadku objęcia pracodawcy przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych, pracownikowi objętemu ochroną wolno złożyć wypowiedzenie zmieniające.

Należy jednak wskazać, że z pracownikiem objętym opisaną ochroną można zawsze rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy, jeśli zajdą ku temu odpowiednie powody.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!