adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Obalamy mity – czy można zostać zwolnionym z pracy na L4

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

W opinii wielu pracowników najbardziej powszechnym sposobem na uniknięcie zwolnienia z pracy jest zwolnienie chorobowe (tzw. L4). Spotkałem się z sytuacjami, kiedy otrzymywałem telefon od osoby, która właśnie otrzymała oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę i pytała, czy jeśli „załatwi” sobie na ten dzień zwolnienie lekarskie to polepszy swoją sytuację. Otóż … nie polepszy.

Jak to naprawdę jest z tym L4

Pierwszą ważną sprawą jaką należy wyjaśnić jest to, że usprawiedliwiona nieobecność w pracy (czy to spowodowaną urlopem czy właśnie niezdolnością do pracy będącej skutkiem stanu zdrowia) jest przeszkodą tylko dla rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Pracodawca jest uprawniony do rozwiązania w czasie tej nieobecności umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nie ma także przeszkód, ażeby w tym okresie strony rozwiązały łączącą je umowę za porozumieniem stron.

Czy wykonywanie pracy podczas zwolnienia chorobowego chroni przed zwolnieniem?

Typowa sytuacja: Pracownik ma informacje, że pracodawca zamierza rozwiązać z nim umowę o pracę (np. został ostrzeżony przez członków związku zawodowego, z którym pracodawca prowadził konsultacje przed zwolnieniem). W celu ochrony przed utratą pracy pracownik uzyskuje zwolnienie chorobowe, ale przychodzi do pracy. Pracodawca pojawia się wypowiedzeniem umowy o pracę, a pracownik okazuje mu L4. Jaki będzie wynik tej konfrontacji?

W świetle art. 41 Kodeksu pracy, o niedopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę nie decyduje niezdolność do pracy, ale faktyczna nieobecność pracownika w pracy, np. z powodu choroby. Pracownik, który był obecny w pracy (tj. wykonywał obowiązki pracownicze wynikające z umowy o pracę lub był gotów do ich wykonywania), nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, nawet jeżeli posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego niezdolność do pracy.

Inna sytuacja: Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby i jest nieobecny w zakładzie pracy. Pracodawca – chcąc rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę – kontaktuje się z nim i wzywa go do zakładu pracy pod pozorem konieczności załatwienia bardzo istotnych dla pracodawcy spraw. Pracownik – w trosce o dobro pracodawcy – stawia się w zakładzie pracy i podejmuje swoje czynności związane z załatwieniem istotnych spraw dla pracodawcy (np. spotkanie z ważnym kontrahentem pracodawcy, udział w zebraniu rady nadzorczej). Po wykonaniu tych czynności, albo w ich trakcie pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę.

Jeżeli pracownik pozostaje w pracy lub przybywa do pracy w celu załatwienia spraw ważnych dla pracodawcy lub zakładu pracy, to sąd ma prawo ocenić, że wręczone mu wówczas wypowiedzenie umowy o pracę nie jest uzasadnione lub też jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i zasądzić na rzecz pracownika odszkodowanie lub przywrócić go do pracy/uznać wypowiedzenie za bezskuteczne.

Jaki z tego wniosek? Cwaniaki mają ciężko w sądzie pracy 🙂

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!