adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy

prawo pracy wrocław

adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Zapraszam na moje pozostałe blogi:

Roszczenia pracownika w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Pracownik ma możliwość podjęcia obrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę składając odpowiednie odwołanie do Sądu Pracy. Pracownik może w treści odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dochodzić różnego rodzaju roszczeń. Wybór roszczenia przysługuje pracownikowi, jednak sąd nie w każdym wypadku, będzie związany wyborem dokonanym przez pracownika. Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługują trzy rodzaje roszczeń.

Po pierwsze pracownik może wystąpić z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Wygrana w sprawie będzie oznaczać, że wypowiedzenie zostanie uznane za niebyłe, a umowa o pracę nie ulegnie rozwiązaniu po upływie terminu wypowiedzenia.

Dochodzenie roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne staje się niemożliwe, jeśli okres wypowiedzenia zakończy swój bieg w toku procesu przed Sądem Pracy. Ze względu na to, że postępowania sądowe trwają stosunkowo długo, w większości przypadków okres wypowiedzenia kończy się przed zakończeniem procesu.

Upływ terminu wypowiedzenia powoduje niemożliwość dochodzenia uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jednak otwiera możliwość wystąpienia z roszczeniem o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. W wypadku takiego roszczenia pozytywny dla pracownika  wyrok będzie zobowiązywał pracodawcę do przywrócenia pracownika do pracy.

Ponieważ bardzo często nie wiadomo, czy proces zakończy się przed czy po upływie terminu wypowiedzenia, w praktyce bardzo często żądanie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę  będzie sformułowane alternatywnie w następujący sposób:

Wnoszę o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a w wypadku upływu okresu wypowiedzenia przed końcem postępowania,  o przywrócenie do pracy.

Często powrót do pracy lub też dalsze pozostawanie w zatrudnieniu po wygranym procesie z pracodawcą nie jest przyjemne. Stąd najczęściej wybieranym przez pracowników w praktyce roszczeniem jest żądanie zapłaty odszkodowania.

Przy tak sformułowanym roszczeniu upływ okresu wypowiedzenia definitywnie kończy stosunek pracy, jednak jeśli w toku procesu Sąd Pracy ustali, że wypowiedzenie było niezgodne z przepisami prawa pracy, przyzna pracownikowi odszkodowanie.

Wysokość  tego odszkodowania jest uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika za okres ostatnich trzech miesięcy. Sąd może przyznać odszkodowanie w kwocie odpowiadającej maksymalnie trzykrotności tego wynagrodzenia, zaś minimalna jego wysokość to wartość wynagrodzenia za 2 tygodnie. W żadnym wypadku odszkodowanie nie może być niższe niż wartość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że długość wypowiedzenia, a tym samym minimalna wysokość odszkodowania z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniona od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Jeśli pracownik zatrudniony jest przez okres co najmniej 3 lat, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Jeśli długość zatrudnienia wynosiła co najmniej 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata, wówczas pracownikowi będzie przysługiwał miesięczny okres wypowiedzenia. Jeszcze krótszy staż pracy będzie oznaczał wypowiedzenie dwutygodniowe.

Na zakończenie należy wskazać, że Sąd Pracy może po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przyjąć, że żądanie pracownika dotyczące uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub żądanie przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. W takim wypadku nawet jeśli pracownik będzie nadal podtrzymywał taki roszczenie, Sąd Pracy może – jeśli uzna to za stosowne – zamiast nich zasądzić na rzecz pracownika odszkodowanie.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).


Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. 695 560 425 email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

8 thoughts on “Roszczenia pracownika w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę”

 1. Dariusz Kopeć

  A jak wygląda odszkodowanie jak osoba na rencie mam umowę na pół etatu ale ze swoim pracodawca umowę słowną i robi tak jak osoba zatrudniona na cały etat i dodatkowo pracuje w soboty i nadgodziny i tak przez 10 lat i nigdy nie złamał umowy czy taka umowa słowną będzie wówczas brana pod uwagę

  1. adwokat Iwo Klisz

   To zupełnie inna kwestia. W grę wchodzi ustalenie istnienia umowy o pracę na pełny etat i wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości, a co za tym idzie odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości tego wynagrodzenia oraz roszczenia z tytułu pracy w nadgodzinach za trzy ostatnie lata.

 2. W przypadku gdy umowa o pracę na czas określony trwała krócej niż 6 miesięcy, bądź też miała swój początek w okresie przed uchwalonymi przepisami (co do okresu wypowiedzenia w lutym 2017) czyli przykładowo zaczęła się w październiku 2016 a skończyła w maju 2017 – obowiązuje 2 tygodniowy termin wypowiedzenia?

  Czy w razie otrzymania wypowiedzenia takiej umowy z zawartym powodem który nie miał miejsca lub nie został przedstawiony w sposób ogólny, ponad to umowa wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia, to czy w takiej umowie z 2 tygodniowym wypowiedzeniem wolno dochodzić roszczenia na zasadzie art. 50 par.3 i 4 kp, czy też JEDYNIE na zasadzie art. 56 kp? Podobno pracodawca nie musi wskazać w umowie na czas określony (z 2 tyg. wypowiedzeniem) powodu, zatem można go skarżyć jedynie o odszkodowanie za okres wypowiedzenia.

 3. Dzień dobry,
  Pracodawca zatrudnia powyżej 50 pracowników. Wypowiedział układ zbiorowy, który przewidywał odprawy dla pracowników odchodzących na emerytury. Wywarł presję na pracowników, że jeśli wcześniej złożą wniosek o rozwiązanie umowy=przejście na emeryturę dostaną odprawę, natomiast później ma wejść pewna ustawa, na podstawie której tylko część pracowników otrzyma umowy o pracę a z pozostałymi stosunek pracy wygaśnie. Ustawa nie weszła, ale pracownicy już nie pracują. Pracodawca również rozwiązuje umowy o pracę (po 10 osób co 2 miesiące), żeby uniknąć zwolnień grupowych i nie płacić odpraw należnych z tego tytułu. W miejsce zwalnianych pracowników fachowych przyjmuje osoby bez kwalifikacji, na krótkie umowy czasowe. Jeśli ktoś wyprosi powrót do pracy, to nie ma już mowy o kontynuacji wieloletniej umowy. Proponowane są wyłącznie umowy na czas określony. Dla celów rozstania się z pracownikiem stosuje działania noszące znamiona mobbingu ale krótkotrwałe i bez świadków, które przyczyniają się do rozstroju zdrowia i tym samym nieumyślnych błędów w pracy. Na tej podstawie rozwiązuje umowy z pracownikami, na których nie miał wcześniej „haka”. Co może taka osoba zrobić, żeby nie stracić tej pracy lub uzyskać odszkodowanie za zniszczenie zdrowia i bezpodstawne działania dążące do zwolnienia pracownika? (umowa na czas nieokreślony, staż powyżej 18 lat pracy, przyczyny rozwiązania to reorganizacja i utrata zaufania).
  Czy takie działanie pracodawcy może podlegać pod KK jako działania na szkodę przedsiębiorstwa?

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dziękuję za obszerny komentarz. Sytuacja jest zbyt skomplikowana, żeby wyjaśnić ją w dwóch słowach na blogu. Zalecam konsultację Pani przypadku z prawnikiem.

 4. Dzień dobry, składam do sądu pozew z odwołaniem od rozwiązania umowy o pracę i mam problem z wpisaniem roszczenia. Oczywiście chciałabym podać trzy krotność wynagrodzenia brutto, ale mój sposób wynagradzania nie jest w pełni opisany na umowie. Mam oczywiście określoną kwotę brutto, ale na konto otrzymuję stałe wyższe wynagrodzenie które obejmuje nadgodziny. Aby wyliczyć poprawnie kwotę roszczenia to powinnam z kwoty którą otrzymuję na konto obliczyć kwotę brutto i ją wskazać?
  I jeszcze bardzo proszę o potwierdzenie, czy na złożenie pozwu jest 7 czy 21 dni od otrzymania wypowiedzenia?

 5. Wit am…. Zostałam zwolniona dyscyplinarnie za palenie papierosa w strefie wybuchu gazem…..dodam że każdy z pracownikôw tam chodzi a pracodawca o
  gym wie, bo niejednokrotnir kazal nam zbieraç .niedopalki…..na mnie sie uwziàł….I mnie zwolnil……cry nie jest przypadkiem tak že pracodawca ma miesiàc na zwolnienie pracownika dyscyplinarnie od momentu przewinienia…….wszedzie jest monitoring I widaç že nie tylko ha tam chodzilam…..od pièciu miesiecy a pracodawca o tym .wiedzial. Prosze o odpowiedž..bo zastanawiam sie czy nie podac go do Sàdu Pracy….

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dzień dobry,
   W przypadku zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego pracodawca powinien w ciągu miesiąca od daty powzięcia informacji o zdarzeniu, podjąć decyzję w przedmiocie działań.
   To, że w danym miejscu jest monitoring nie jest równoznaczne z tym, że pracodawca miał wiedzę o tym, że pani paliła papierosy w tym miejscu.
   Niestety, opisany stan faktyczny budzi we mnie dużą wątpliwość pozytywnego rozstrzygnięcia sądowego. Sąd może uznać, że celowo sprowadziła pani zagrożenie na siebie i innych pracowników

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!