Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
roszczenia wypowiedzenie umowy

Roszczenia pracownika w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownik ma możliwość podjęcia obrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę składając odpowiednie odwołanie do Sądu Pracy. Pracownik może w treści odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dochodzić różnego rodzaju roszczeń. Wybór roszczenia przysługuje pracownikowi, jednak sąd nie w każdym wypadku, będzie związany wyborem dokonanym przez pracownika. Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługują trzy rodzaje roszczeń.

Po pierwsze pracownik może wystąpić z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Wygrana w sprawie będzie oznaczać, że wypowiedzenie zostanie uznane za niebyłe, a umowa o pracę nie ulegnie rozwiązaniu po upływie terminu wypowiedzenia.

Dochodzenie roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne staje się niemożliwe, jeśli okres wypowiedzenia zakończy swój bieg w toku procesu przed Sądem Pracy. Ze względu na to, że postępowania sądowe trwają stosunkowo długo, w większości przypadków okres wypowiedzenia kończy się przed zakończeniem procesu.

Upływ terminu wypowiedzenia powoduje niemożliwość dochodzenia uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jednak otwiera możliwość wystąpienia z roszczeniem o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. W wypadku takiego roszczenia pozytywny dla pracownika  wyrok będzie zobowiązywał pracodawcę do przywrócenia pracownika do pracy.

Ponieważ bardzo często nie wiadomo, czy proces zakończy się przed czy po upływie terminu wypowiedzenia, w praktyce bardzo często żądanie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę  będzie sformułowane alternatywnie w następujący sposób:

Wnoszę o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a w wypadku upływu okresu wypowiedzenia przed końcem postępowania,  o przywrócenie do pracy.

Często powrót do pracy lub też dalsze pozostawanie w zatrudnieniu po wygranym procesie z pracodawcą nie jest przyjemne. Stąd najczęściej wybieranym przez pracowników w praktyce roszczeniem jest żądanie zapłaty odszkodowania.

Przy tak sformułowanym roszczeniu upływ okresu wypowiedzenia definitywnie kończy stosunek pracy, jednak jeśli w toku procesu Sąd Pracy ustali, że wypowiedzenie było niezgodne z przepisami prawa pracy, przyzna pracownikowi odszkodowanie.

Wysokość  tego odszkodowania jest uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika za okres ostatnich trzech miesięcy. Sąd może przyznać odszkodowanie w kwocie odpowiadającej maksymalnie trzykrotności tego wynagrodzenia, zaś minimalna jego wysokość to wartość wynagrodzenia za 2 tygodnie. W żadnym wypadku odszkodowanie nie może być niższe niż wartość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że długość wypowiedzenia, a tym samym minimalna wysokość odszkodowania z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniona od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Jeśli pracownik zatrudniony jest przez okres co najmniej 3 lat, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Jeśli długość zatrudnienia wynosiła co najmniej 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata, wówczas pracownikowi będzie przysługiwał miesięczny okres wypowiedzenia. Jeszcze krótszy staż pracy będzie oznaczał wypowiedzenie dwutygodniowe.

Na zakończenie należy wskazać, że Sąd Pracy może po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przyjąć, że żądanie pracownika dotyczące uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub żądanie przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. W takim wypadku nawet jeśli pracownik będzie nadal podtrzymywał taki roszczenie, Sąd Pracy może – jeśli uzna to za stosowne – zamiast nich zasądzić na rzecz pracownika odszkodowanie.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

6 - Ilość komentarzy

 1. Dariusz Kopeć

  A jak wygląda odszkodowanie jak osoba na rencie mam umowę na pół etatu ale ze swoim pracodawca umowę słowną i robi tak jak osoba zatrudniona na cały etat i dodatkowo pracuje w soboty i nadgodziny i tak przez 10 lat i nigdy nie złamał umowy czy taka umowa słowną będzie wówczas brana pod uwagę

  1. adwokat Iwo Klisz

   To zupełnie inna kwestia. W grę wchodzi ustalenie istnienia umowy o pracę na pełny etat i wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości, a co za tym idzie odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości tego wynagrodzenia oraz roszczenia z tytułu pracy w nadgodzinach za trzy ostatnie lata.

 2. Pawel

  W przypadku gdy umowa o pracę na czas określony trwała krócej niż 6 miesięcy, bądź też miała swój początek w okresie przed uchwalonymi przepisami (co do okresu wypowiedzenia w lutym 2017) czyli przykładowo zaczęła się w październiku 2016 a skończyła w maju 2017 – obowiązuje 2 tygodniowy termin wypowiedzenia?

  Czy w razie otrzymania wypowiedzenia takiej umowy z zawartym powodem który nie miał miejsca lub nie został przedstawiony w sposób ogólny, ponad to umowa wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia, to czy w takiej umowie z 2 tygodniowym wypowiedzeniem wolno dochodzić roszczenia na zasadzie art. 50 par.3 i 4 kp, czy też JEDYNIE na zasadzie art. 56 kp? Podobno pracodawca nie musi wskazać w umowie na czas określony (z 2 tyg. wypowiedzeniem) powodu, zatem można go skarżyć jedynie o odszkodowanie za okres wypowiedzenia.

 3. Ola

  Dzień dobry,
  Pracodawca zatrudnia powyżej 50 pracowników. Wypowiedział układ zbiorowy, który przewidywał odprawy dla pracowników odchodzących na emerytury. Wywarł presję na pracowników, że jeśli wcześniej złożą wniosek o rozwiązanie umowy=przejście na emeryturę dostaną odprawę, natomiast później ma wejść pewna ustawa, na podstawie której tylko część pracowników otrzyma umowy o pracę a z pozostałymi stosunek pracy wygaśnie. Ustawa nie weszła, ale pracownicy już nie pracują. Pracodawca również rozwiązuje umowy o pracę (po 10 osób co 2 miesiące), żeby uniknąć zwolnień grupowych i nie płacić odpraw należnych z tego tytułu. W miejsce zwalnianych pracowników fachowych przyjmuje osoby bez kwalifikacji, na krótkie umowy czasowe. Jeśli ktoś wyprosi powrót do pracy, to nie ma już mowy o kontynuacji wieloletniej umowy. Proponowane są wyłącznie umowy na czas określony. Dla celów rozstania się z pracownikiem stosuje działania noszące znamiona mobbingu ale krótkotrwałe i bez świadków, które przyczyniają się do rozstroju zdrowia i tym samym nieumyślnych błędów w pracy. Na tej podstawie rozwiązuje umowy z pracownikami, na których nie miał wcześniej „haka”. Co może taka osoba zrobić, żeby nie stracić tej pracy lub uzyskać odszkodowanie za zniszczenie zdrowia i bezpodstawne działania dążące do zwolnienia pracownika? (umowa na czas nieokreślony, staż powyżej 18 lat pracy, przyczyny rozwiązania to reorganizacja i utrata zaufania).
  Czy takie działanie pracodawcy może podlegać pod KK jako działania na szkodę przedsiębiorstwa?

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dziękuję za obszerny komentarz. Sytuacja jest zbyt skomplikowana, żeby wyjaśnić ją w dwóch słowach na blogu. Zalecam konsultację Pani przypadku z prawnikiem.

 4. KATARZYNA

  Dzień dobry, składam do sądu pozew z odwołaniem od rozwiązania umowy o pracę i mam problem z wpisaniem roszczenia. Oczywiście chciałabym podać trzy krotność wynagrodzenia brutto, ale mój sposób wynagradzania nie jest w pełni opisany na umowie. Mam oczywiście określoną kwotę brutto, ale na konto otrzymuję stałe wyższe wynagrodzenie które obejmuje nadgodziny. Aby wyliczyć poprawnie kwotę roszczenia to powinnam z kwoty którą otrzymuję na konto obliczyć kwotę brutto i ją wskazać?
  I jeszcze bardzo proszę o potwierdzenie, czy na złożenie pozwu jest 7 czy 21 dni od otrzymania wypowiedzenia?

Zostaw komentarz