adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Roszczenia pracownika w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Pracownik ma możliwość podjęcia obrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę składając odpowiednie odwołanie do Sądu Pracy. Pracownik może w treści odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dochodzić różnego rodzaju roszczeń. Wybór roszczenia przysługuje pracownikowi, jednak sąd nie w każdym wypadku, będzie związany wyborem dokonanym przez pracownika. Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługują trzy rodzaje roszczeń.

Po pierwsze pracownik może wystąpić z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Wygrana w sprawie będzie oznaczać, że wypowiedzenie zostanie uznane za niebyłe, a umowa o pracę nie ulegnie rozwiązaniu po upływie terminu wypowiedzenia.

Dochodzenie roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne staje się niemożliwe, jeśli okres wypowiedzenia zakończy swój bieg w toku procesu przed Sądem Pracy. Ze względu na to, że postępowania sądowe trwają stosunkowo długo, w większości przypadków okres wypowiedzenia kończy się przed zakończeniem procesu.

Upływ terminu wypowiedzenia powoduje niemożliwość dochodzenia uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jednak otwiera możliwość wystąpienia z roszczeniem o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. W wypadku takiego roszczenia pozytywny dla pracownika  wyrok będzie zobowiązywał pracodawcę do przywrócenia pracownika do pracy.

Ponieważ bardzo często nie wiadomo, czy proces zakończy się przed czy po upływie terminu wypowiedzenia, w praktyce bardzo często żądanie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę  będzie sformułowane alternatywnie w następujący sposób:

Wnoszę o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a w wypadku upływu okresu wypowiedzenia przed końcem postępowania,  o przywrócenie do pracy.

Często powrót do pracy lub też dalsze pozostawanie w zatrudnieniu po wygranym procesie z pracodawcą nie jest przyjemne. Stąd najczęściej wybieranym przez pracowników w praktyce roszczeniem jest żądanie zapłaty odszkodowania.

Przy tak sformułowanym roszczeniu upływ okresu wypowiedzenia definitywnie kończy stosunek pracy, jednak jeśli w toku procesu Sąd Pracy ustali, że wypowiedzenie było niezgodne z przepisami prawa pracy, przyzna pracownikowi odszkodowanie.

Wysokość  tego odszkodowania jest uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika za okres ostatnich trzech miesięcy. Sąd może przyznać odszkodowanie w kwocie odpowiadającej maksymalnie trzykrotności tego wynagrodzenia, zaś minimalna jego wysokość to wartość wynagrodzenia za 2 tygodnie. W żadnym wypadku odszkodowanie nie może być niższe niż wartość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że długość wypowiedzenia, a tym samym minimalna wysokość odszkodowania z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniona od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Jeśli pracownik zatrudniony jest przez okres co najmniej 3 lat, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Jeśli długość zatrudnienia wynosiła co najmniej 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata, wówczas pracownikowi będzie przysługiwał miesięczny okres wypowiedzenia. Jeszcze krótszy staż pracy będzie oznaczał wypowiedzenie dwutygodniowe.

Na zakończenie należy wskazać, że Sąd Pracy może po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przyjąć, że żądanie pracownika dotyczące uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub żądanie przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. W takim wypadku nawet jeśli pracownik będzie nadal podtrzymywał taki roszczenie, Sąd Pracy może – jeśli uzna to za stosowne – zamiast nich zasądzić na rzecz pracownika odszkodowanie.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!