Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
Odszkodowanie od pracownika za bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę

Odszkodowanie od pracownika za bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę

Odszkodowanie na rzecz pracodawcy

Pracownik musi wiedzieć, że bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę z powołaniem się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy może skutkować obowiązkiem zapłaty przez niego odszkodowania na rzecz pracodawcy.

Wysokość tego odszkodowania jest odpowiednia do wynagrodzenia pracownika, przysługującego mu za okres wypowiedzenia.  W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Więcej: Ile wynosi okres wypowiedzenia

Warunkiem uzyskania przez pracodawcę odszkodowania jest wykazanie, że pracownik bezzasadnie rozwiązał umowę o pracę z tytułu naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy. Co więcej, dotyczy to tylko sytuacji, w których pracownik rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).

Więcej: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Jeśli pracownik – nawet powołując się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy – rozwiąże umowę o pracę za wypowiedzeniem, wówczas pracodawca nie ma możliwości domagania się odszkodowania.

Odszkodowanie nie należy się pracodawcy również wtedy, gdy pracownik dopuścił się błędów formalnych przy składaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oznacza to, że pracodawca przegra sprawę o zapłatę odszkodowania jeśli jego jedynym argumentem jest np. bark formy pisemnej oświadczenia pracownika.

Pracodawca nie ma zatem innego wyjścia, jak tylko wykazywać w procesie przed sądem pracy, że nie dopuścił się zachowania, które zarzucił mu pracownik. Ewentualnie pracodawca może też argumentować, że co prawda doszło do zdarzeń, na które powołuje się pracownik, ale nie można ich kwalifikować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Tytułem przykładu można wskazać brak wypłaty lub spóźnienie się z wypłatą jedynie drobnej części wynagrodzenia.

Więcej: Rozwiązanie umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

Żądanie zapłaty odszkodowania przez pracownika jako obrona pracodawcy

Warto zauważyć, że te same argumenty pracodawca podnosi w sprawie, w której sam został pozwany przez pracownika o wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o prace z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Właśnie dlatego bardzo często w tego typu sprawach wytoczenie powództwa wzajemnego przeciwko pracownikowi jest dobrą strategią procesową.

Osobiście zawsze doradzam pracodawcom takie posunięcie.

Robiąc to pracodawca tak jakby podbija pulę. Jeśli pracownik wytacza powództwo przeciwko pracodawcy w zasadzie nie ryzykuje wiele, a jedyne koszty, jakie ponosi, to koszty swojego prawnika.

Tymczasem po wytoczenia powództwa wzajemnego przez pracodawcę sprawa staje na ostrzu noża. Na pewno ktoś zapłaci odszkodowanie, albo pracodawca, albo pracownik. Wiadomo, że z reguły dla budżetu pracownika, konieczność zapłaty odszkodowania pracodawcy będzie znacznie bardziej dolegliwa, niż dla pracodawcy.

Takie postawienie rzeczy często pozwala pracodawcy przekonać pracownika do zawarcia ugody,  która polega na tym, że obie strony wycofują się z sądu. Pracownik co prawda nie otrzyma odszkodowania, ale tym samym uniknie ryzyka zapłaty na rzecz pracodawcy.

Dlatego pracownik musi odpowiednio rozważyć rozwiązanie umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy. Jeśli to zrobi, będzie mógł wytrzymać presje ze strony pracodawcy i odpowiednio pokierować postępowaniem sądowym.

Przed jakim sądem pracodawca może domagać się odszkodowania od pracownika?

Sądem właściwym będzie sąd pracy, a zatem ten sam sąd, przed który pracownik może wnieść pozew przeciwko pracodawcy. Będzie to sąd w okręgu, którego pracownik ma miejsce zamieszkania, bądź też, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Więcej na ten temat w tekście: Sąd Pracy

Przedawnienie powództwa o odszkodowanie od pracownika

Pracodawca ma roku czasu na wytoczenie powództwa o zapłatę odszkodowania. Termin ten biegnie od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz