adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Odszkodowanie od pracownika za bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Odszkodowanie na rzecz pracodawcy

Pracownik musi wiedzieć, że bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę z powołaniem się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy może skutkować obowiązkiem zapłaty przez niego odszkodowania na rzecz pracodawcy.

Wysokość tego odszkodowania jest odpowiednia do wynagrodzenia pracownika, przysługującego mu za okres wypowiedzenia.  W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Więcej: Ile wynosi okres wypowiedzenia

Warunkiem uzyskania przez pracodawcę odszkodowania jest wykazanie, że pracownik bezzasadnie rozwiązał umowę o pracę z tytułu naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy. Co więcej, dotyczy to tylko sytuacji, w których pracownik rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia).

Więcej: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Jeśli pracownik – nawet powołując się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy – rozwiąże umowę o pracę za wypowiedzeniem, wówczas pracodawca nie ma możliwości domagania się odszkodowania.

Odszkodowanie nie należy się pracodawcy również wtedy, gdy pracownik dopuścił się błędów formalnych przy składaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oznacza to, że pracodawca przegra sprawę o zapłatę odszkodowania jeśli jego jedynym argumentem jest np. bark formy pisemnej oświadczenia pracownika.

Pracodawca nie ma zatem innego wyjścia, jak tylko wykazywać w procesie przed sądem pracy, że nie dopuścił się zachowania, które zarzucił mu pracownik. Ewentualnie pracodawca może też argumentować, że co prawda doszło do zdarzeń, na które powołuje się pracownik, ale nie można ich kwalifikować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Tytułem przykładu można wskazać brak wypłaty lub spóźnienie się z wypłatą jedynie drobnej części wynagrodzenia.

Więcej: Rozwiązanie umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

Żądanie zapłaty odszkodowania przez pracownika jako obrona pracodawcy

Warto zauważyć, że te same argumenty pracodawca podnosi w sprawie, w której sam został pozwany przez pracownika o wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o prace z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Właśnie dlatego bardzo często w tego typu sprawach wytoczenie powództwa wzajemnego przeciwko pracownikowi jest dobrą strategią procesową.

Osobiście zawsze doradzam pracodawcom takie posunięcie.

Robiąc to pracodawca tak jakby podbija pulę. Jeśli pracownik wytacza powództwo przeciwko pracodawcy w zasadzie nie ryzykuje wiele, a jedyne koszty, jakie ponosi, to koszty swojego prawnika.

Tymczasem po wytoczenia powództwa wzajemnego przez pracodawcę sprawa staje na ostrzu noża. Na pewno ktoś zapłaci odszkodowanie, albo pracodawca, albo pracownik. Wiadomo, że z reguły dla budżetu pracownika, konieczność zapłaty odszkodowania pracodawcy będzie znacznie bardziej dolegliwa, niż dla pracodawcy.

Takie postawienie rzeczy często pozwala pracodawcy przekonać pracownika do zawarcia ugody,  która polega na tym, że obie strony wycofują się z sądu. Pracownik co prawda nie otrzyma odszkodowania, ale tym samym uniknie ryzyka zapłaty na rzecz pracodawcy.

Dlatego pracownik musi odpowiednio rozważyć rozwiązanie umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy. Jeśli to zrobi, będzie mógł wytrzymać presje ze strony pracodawcy i odpowiednio pokierować postępowaniem sądowym.

Przed jakim sądem pracodawca może domagać się odszkodowania od pracownika?

Sądem właściwym będzie sąd pracy, a zatem ten sam sąd, przed który pracownik może wnieść pozew przeciwko pracodawcy. Będzie to sąd w okręgu, którego pracownik ma miejsce zamieszkania, bądź też, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Więcej na ten temat w tekście: Sąd Pracy

Przedawnienie powództwa o odszkodowanie od pracownika

Pracodawca ma roku czasu na wytoczenie powództwa o zapłatę odszkodowania. Termin ten biegnie od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

Bezpłatne wzory pozwów do sądu pracy

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!