Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
wypowiedzenie na zwolnieniu chorobowym

Obalamy mity – czy można zostać zwolnionym z pracy na L4

W opinii wielu pracowników najbardziej powszechnym sposobem na uniknięcie zwolnienia z pracy jest zwolnienie chorobowe (tzw. L4). Spotkałem się z sytuacjami, kiedy otrzymywałem telefon od osoby, która właśnie otrzymała oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę i pytała, czy jeśli „załatwi” sobie na ten dzień zwolnienie lekarskie to polepszy swoją sytuację. Otóż … nie polepszy.

Jak to naprawdę jest z tym L4

Pierwszą ważną sprawą jaką należy wyjaśnić jest to, że usprawiedliwiona nieobecność w pracy (czy to spowodowaną urlopem czy właśnie niezdolnością do pracy będącej skutkiem stanu zdrowia) jest przeszkodą tylko dla rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Pracodawca jest uprawniony do rozwiązania w czasie tej nieobecności umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nie ma także przeszkód, ażeby w tym okresie strony rozwiązały łączącą je umowę za porozumieniem stron.

Czy wykonywanie pracy podczas zwolnienia chorobowego chroni przed zwolnieniem?

Typowa sytuacja: Pracownik ma informacje, że pracodawca zamierza rozwiązać z nim umowę o pracę (np. został ostrzeżony przez członków związku zawodowego, z którym pracodawca prowadził konsultacje przed zwolnieniem). W celu ochrony przed utratą pracy pracownik uzyskuje zwolnienie chorobowe, ale przychodzi do pracy. Pracodawca pojawia się wypowiedzeniem umowy o pracę, a pracownik okazuje mu L4. Jaki będzie wynik tej konfrontacji?

W świetle art. 41 Kodeksu pracy, o niedopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę nie decyduje niezdolność do pracy, ale faktyczna nieobecność pracownika w pracy, np. z powodu choroby. Pracownik, który był obecny w pracy (tj. wykonywał obowiązki pracownicze wynikające z umowy o pracę lub był gotów do ich wykonywania), nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę, nawet jeżeli posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego niezdolność do pracy.

Inna sytuacja: Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby i jest nieobecny w zakładzie pracy. Pracodawca – chcąc rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę – kontaktuje się z nim i wzywa go do zakładu pracy pod pozorem konieczności załatwienia bardzo istotnych dla pracodawcy spraw. Pracownik – w trosce o dobro pracodawcy – stawia się w zakładzie pracy i podejmuje swoje czynności związane z załatwieniem istotnych spraw dla pracodawcy (np. spotkanie z ważnym kontrahentem pracodawcy, udział w zebraniu rady nadzorczej). Po wykonaniu tych czynności, albo w ich trakcie pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę.

Jeżeli pracownik pozostaje w pracy lub przybywa do pracy w celu załatwienia spraw ważnych dla pracodawcy lub zakładu pracy, to sąd ma prawo ocenić, że wręczone mu wówczas wypowiedzenie umowy o pracę nie jest uzasadnione lub też jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i zasądzić na rzecz pracownika odszkodowanie lub przywrócić go do pracy/uznać wypowiedzenie za bezskuteczne.

Jaki z tego wniosek? Cwaniaki mają ciężko w sądzie pracy 🙂

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


Może zainteresuje Cię także:


kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz