adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel.697 945 000

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4
tel. 697 945 000

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 697 945 000

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Jak się zachować, kiedy pracodawca wręcza wypowiedzenie zmieniające?

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Skutek, jaki wywoła wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające) zależy od zachowania pracownika. Należy pamiętać, że pracownik na podjęcie odpowiednich kroków ma zakreślone ściśle określone terminy.

1. Pracownik może odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków, co w konsekwencji doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Na złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracownik ma czas do upływu połowy okresu wypowiedzenia.

2. Pracownik może odmówić przyjęcia propozycji pracodawcy (w terminie wskazanym w pkt. 1) oraz jednocześnie odwołać się do Sądu Pracy żądając uznania bezskuteczności wypowiedzenia zmieniającego lub przywrócenia do pracy. Z odwołaniem pracownik może wystąpić w terminie 7 dni od chwili otrzymania wypowiedzenia. Pozytywne dla pracownika rozstrzygnięcie Sądu Pracy spowoduje przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach, jednak w czasie trwania postępowania umowa o pracę – po upływie okresu wypowiedzenia ulegnie rozwiązaniu i pracownik do czasu uprawomocnienia się wyroku nie będzie miał pracy i nie otrzyma wynagrodzenia (na żądanie pracownika sąd pracy może zasądzić mu wynagrodzenie za okres, w którym pozostawał bez pracy, jednak za okres nie dłuższy niż za 2 miesiące, a jeśli okres wypowiedzenia trwał 3 miesiące, to nie więcej niż za miesiąc)

3. Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do Sąd Pracy (termin 21 dni) i jednocześnie nie odmawiać przyjęcia nowych warunków zaproponowanych przez pracodawcę. W takim wypadku po upływie okresu wypowiedzenia pracownika obowiązują nowe warunki, jednak Sąd Pracy może w wyroku orzec przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy. Różnica w stosunku do sytuacji opisanej w pkt. 2 jest taka, że przez czas trwania postępowania sądowego pracownik nadal świadczy pracę, ale po upływie okresu wypowiedzenia, robi to na zmienionych warunkach.

4. Pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków pracy (do czasu upływu polowy okresu wypowiedzenia) oraz wystąpić do Sądu Pracy z żądaniem wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, jednak nie niższym niż za okres wypowiedzenia (w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia).

Należy pamiętać, że wystąpienie do sądy pracy jest niezależne od odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub zgody na ich przyjęcie tzn.:

  1. samo skierowanie powództwa przeciwko pracodawcy nie oznacza, że pracownik nie zgadza się na zaproponowane mu warunki,
  2. przyjęcie zaproponowanych warunków nie pozbawia pracownika możliwości kwestionowania wypowiedzenia zmieniającego przed sądem.
adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!