Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
zmiana okresu wypowiedzenia

Zmiana długości okresu wypowiedzenia – część I

W przepisach prawa pracy wskazano, jaki długi powinien być okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania określonego rodzaju umowy o pracę (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Okresy te nie są jednak sztywne, co oznacza, że mogą być zmieniane. Należy jednak pamiętać, że w tym zakresie obowiązują pewne specyficzne reguły.

Zmiana okresu wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony strony mogą, w drodze porozumienia zawartego już w czasie wypowiedzenia, skrócić ten okres.

Zatem uprawnienie do skorzystania z możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia jest uzależnione po pierwsze od tego, żeby jedna ze stron stosunku pracy (obojętnie, czy jest to pracownik, czy pracodawca) złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Po drugie strony stosunku pracy muszą po złożeniu tego oświadczenia (zatem już w okresie wypowiedzenia) dobrowolnie zawrzeć porozumienie skracające ten okres. Zawarcie takiego porozumienia może być korzystne zarówno dla pracownika (który np. otrzymał już korzystniejszą ofertę pracy u innego pracodawcy) a także dla pracodawcy (oczywiste jest, że rzadko kiedy w okresie wypowiedzenia pracownik jest tak samo wydajny, jak przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę).

Pracownik nie może samodzielnie – bez zgody pracodawcy – skrócić sobie okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik uzna, że nie musi już pracować w okresie wypowiedzenia i nie pojawi się w zakładzie pracy, to pracodawca będzie miał pełne prawo do rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (bez wypowiedzenia z winy pracownika).

W kilku szczególnych przypadkach to pracodawca może samodzielnie skrócić okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony na mocy swojej jednostronnej decyzji. Takie uprawnienie przysługuje pracodawcy w przypadku, gdy powodem przyczyną wypowiedzenia jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy, a także przyczyny niedotyczące pracownika (np. z przyczyn organizacyjnych, likwidacji stanowiska pracy itp.). Jedno stronne skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe tylko w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, w przypadku której okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące. Pracodawca może skrócić ten okres do jednego miesiąca. Pracownik, wobec którego w taki sposób skrócono okres wypowiedzenia ma prawo do uzyskania od pracodawcy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałby do końca okresu „normalnego” wypowiedzenia. Rozwiązanie takie jest zatem również bardzo korzystne dla pracownika, ponieważ umowa o pracę rozwiązuje się szybciej, natomiast pracownik otrzymuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak gdyby przez cały okres wypowiedzenia świadczył pracę.

czytaj dalej >>>

 

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz