Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
co musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę

Treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę – czyli co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno przede wszystkich wyrażać chęć (wolę) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Przepisy kodeksu pracy nakładają jednak na stronę, która chce złożyć takie oświadczenie więcej wymogów co do jego treści. Naturalnie przepisy prawa pracy są znacznie bardziej restrykcyjne w tym zakresie dla pracodawcy, niż dla pracownika.

Na początku w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę warto wskazać datę oraz miejsce jego sporządzenia, adresata tego oświadczenia, a także umowę o pracę, która wiąże strony. Nie są to elementy wymagane przez kodeks pracy, jednak ich wskazanie może zapobiec wielu wątpliwościom, które mogą powstać np. w toku postępowania sądowego wszczętego na skutek złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

Wskazane jest także, aby pracodawca zawarł w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę informację o okresie wypowiedzenia umowy oraz dacie rozwiązania stosunku pracy. Należy wskazać, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego nie wskazanie przez pracodawcę powyżej wskazanych elementów lub wskazanie ich w sposób błędny nie powoduje, że dokonane wypowiedzenie jest niezgodne z prawem. Jeśli będzie to jedyna wadliwość wypowiedzenia, pracownik nie uzyska korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia odwołując się od takiego wypowiedzenia do Sądu Pracy.

W treści złożonego przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony musi być wskazana przyczyna decyzji pracodawcy. Więcej o wymogach odnośnie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę dowiesz się tutaj. Niewskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy lub też niedochowanie warunków dotyczących zasad wskazywania tej przyczyny powoduje, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nie zgodne z prawem, a pracownikowi przysługują w związku z tym odpowiednie uprawnienia, o których pisałem tutaj.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę dokonane przez pracodawcę powinno także zawierać pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika od dokonanego wypowiedzenia do wskazanego w oświadczeniu pracodawcy Sądu Pracy, wskazanie tego sądu, a także terminu (7 dniowego), w którym pracownik może złożyć odwołanie.

Brak tego pouczenia lub wadliwe pouczenie nie powoduje, że wypowiedzenie jest niezgodnie z prawem. Jeśli pracownik nie zdąży odwołać się w odpowiednim terminie, zaś oświadczenie o wypowiedzeniu umowy złożone przez pracodawcę nie zawierało odpowiedniego pouczenia o uprawnieniach pracownika lub zawierało błędne pouczenie, pracownik może złożyć do Sądu Pracy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W takich okolicznościach Sąd Pracy powinien przywrócić termin i przyjąć odwołanie złożone po upływie 7 dni od doręczenia pracownikowi oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz