adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel.697 945 000

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4
tel. 697 945 000

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 697 945 000

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę – czyli co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno przede wszystkich wyrażać chęć (wolę) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Przepisy kodeksu pracy nakładają jednak na stronę, która chce złożyć takie oświadczenie więcej wymogów co do jego treści. Naturalnie przepisy prawa pracy są znacznie bardziej restrykcyjne w tym zakresie dla pracodawcy, niż dla pracownika.

Na początku w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę warto wskazać datę oraz miejsce jego sporządzenia, adresata tego oświadczenia, a także umowę o pracę, która wiąże strony. Nie są to elementy wymagane przez kodeks pracy, jednak ich wskazanie może zapobiec wielu wątpliwościom, które mogą powstać np. w toku postępowania sądowego wszczętego na skutek złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

Wskazane jest także, aby pracodawca zawarł w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę informację o okresie wypowiedzenia umowy oraz dacie rozwiązania stosunku pracy. Należy wskazać, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego nie wskazanie przez pracodawcę powyżej wskazanych elementów lub wskazanie ich w sposób błędny nie powoduje, że dokonane wypowiedzenie jest niezgodne z prawem. Jeśli będzie to jedyna wadliwość wypowiedzenia, pracownik nie uzyska korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia odwołując się od takiego wypowiedzenia do Sądu Pracy.

W treści złożonego przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony musi być wskazana przyczyna decyzji pracodawcy. Więcej o wymogach odnośnie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę dowiesz się tutaj. Niewskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy lub też niedochowanie warunków dotyczących zasad wskazywania tej przyczyny powoduje, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nie zgodne z prawem, a pracownikowi przysługują w związku z tym odpowiednie uprawnienia, o których pisałem tutaj.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę dokonane przez pracodawcę powinno także zawierać pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika od dokonanego wypowiedzenia do wskazanego w oświadczeniu pracodawcy Sądu Pracy, wskazanie tego sądu, a także terminu (7 dniowego), w którym pracownik może złożyć odwołanie.

Brak tego pouczenia lub wadliwe pouczenie nie powoduje, że wypowiedzenie jest niezgodnie z prawem. Jeśli pracownik nie zdąży odwołać się w odpowiednim terminie, zaś oświadczenie o wypowiedzeniu umowy złożone przez pracodawcę nie zawierało odpowiedniego pouczenia o uprawnieniach pracownika lub zawierało błędne pouczenie, pracownik może złożyć do Sądu Pracy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W takich okolicznościach Sąd Pracy powinien przywrócić termin i przyjąć odwołanie złożone po upływie 7 dni od doręczenia pracownikowi oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!