adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Procedura konsultacji związkowej przy rozwiązaniu umowy o pracę

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Pisałem o tym kiedy pracodawca musi przeprowadzić konsultacje związkową w przypadku zamiaru rozwiązania umowy o pracę (Konsultacja rozwiązania umowy o pracę ze związkami zawodowymi).

W tym wpisie wyjaśnię jak powinna przebiegać procedura konsultacji i jakie są konsekwencje jej przeprowadzenia lub zaniechania tego obowiązku przez pracodawcę.

Jeżeli pracodawca jest świadom istnienia w zakładzie pracy organizacji związkowej zrzeszającej odpowiednią ilość osób pierwszym krokiem jaki powinien wykonać, jest skierowanie do takiej organizacji zapytania, czy dany pracownik jest jej członkiem lub też został objęty przez nią ochroną.

Jeśli u danego pracodawcy działa kilka organizacji, pracodawca powinien zwrócić się z takim pytaniem do wszystkich, które posiadają określoną powyżej liczbę członków.

Nieudzielenie takich informacji przez 5 dni powoduje zakończenie procesu konsultacji. Warto jednak wskazać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego takie pytanie może dotyczyć tylko takich pracowników, co do których pracodawca planuje rozwiązania umowy o pracę lub wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

W przypadku, gdyby pracownik podlegał ochronie organizacji związkowej, pracodawca musi przedstawić tej organizacji powody, które uzasadniają jego zamiar rozwiązania umowy o pracę.

Udzielenie takiej informacji powinno nastąpić na piśmie. Jest to istotne, ponieważ przyczyny rozwiązania umowy o pracę pracownikowi winny być tożsame z tymi, które pracodawca wskazał organizacji związkowej podczas konsultacji. W toku procesu przed sądem pracy pracodawca będzie musiał tą okoliczność wykazać, czemu ma służyć prowadzenie konsultacji związkowych w formie pisemnej.

Organizacja związkowa może wyrazić swoją opinie

  • w ciągu 5 dni w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę oraz wypowiedzenia warunków płacy i pracy
  • w ciągu 3 dni w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Związek zawodowy nie musi czekać pełnych pięciu lub trzech dni dla przedstawienia pracodawcy swojego stanowiska w sprawie zamierzonego rozwiązania umowy o pracę . Może zgłosić zastrzeżenia przed upływem tego terminu. W takim wypadku pracodawca natychmiast po otrzymaniu stanowiska związku zawodowego ma prawo podjąć decyzję w sprawie zamierzonego wypowiedzenia.

Jeśli związek zawodowy nie zajmie stanowiska w odpowiedzi na informację pracodawcy pracodawca może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę dopiero po upływie odpowiedni pięcio lub trzydniowego okresu.

Zakończenie procedury i konsekwencje braku jej przeprowadzenia

Pracodawca nie jest związany opinią wyrażoną przez organizację związkową. Może on zwolnić pracownika, mimo uzyskania negatywnej opinii w trakcie konsultacji.

Istotne jest to, żeby pracodawca poprawnie ją przeprowadził, albowiem wszelkie błędy w tym zakresie spowodują, że sąd pracy zasądzi na rzecz pracownika stosowne odszkodowanie z tytułu naruszającego przepisy prawa pracy rozwiązania umowy o pracę lub też przywróci go do pracy/uzna wypowiedzenie za bezskuteczne.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!