Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
Procedura konsultacji związkowej przy rozwiązaniu umowy o pracę

Procedura konsultacji związkowej przy rozwiązaniu umowy o pracę

Pisałem o tym kiedy pracodawca musi przeprowadzić konsultacje związkową w przypadku zamiaru rozwiązania umowy o pracę (Konsultacja rozwiązania umowy o pracę ze związkami zawodowymi).

W tym wpisie wyjaśnię jak powinna przebiegać procedura konsultacji i jakie są konsekwencje jej przeprowadzenia lub zaniechania tego obowiązku przez pracodawcę.

Jeżeli pracodawca jest świadom istnienia w zakładzie pracy organizacji związkowej zrzeszającej odpowiednią ilość osób pierwszym krokiem jaki powinien wykonać, jest skierowanie do takiej organizacji zapytania, czy dany pracownik jest jej członkiem lub też został objęty przez nią ochroną.

Jeśli u danego pracodawcy działa kilka organizacji, pracodawca powinien zwrócić się z takim pytaniem do wszystkich, które posiadają określoną powyżej liczbę członków.

Nieudzielenie takich informacji przez 5 dni powoduje zakończenie procesu konsultacji. Warto jednak wskazać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego takie pytanie może dotyczyć tylko takich pracowników, co do których pracodawca planuje rozwiązania umowy o pracę lub wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

W przypadku, gdyby pracownik podlegał ochronie organizacji związkowej, pracodawca musi przedstawić tej organizacji powody, które uzasadniają jego zamiar rozwiązania umowy o pracę.

Udzielenie takiej informacji powinno nastąpić na piśmie. Jest to istotne, ponieważ przyczyny rozwiązania umowy o pracę pracownikowi winny być tożsame z tymi, które pracodawca wskazał organizacji związkowej podczas konsultacji. W toku procesu przed sądem pracy pracodawca będzie musiał tą okoliczność wykazać, czemu ma służyć prowadzenie konsultacji związkowych w formie pisemnej.

Organizacja związkowa może wyrazić swoją opinie

  • w ciągu 5 dni w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę oraz wypowiedzenia warunków płacy i pracy
  • w ciągu 3 dni w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Związek zawodowy nie musi czekać pełnych pięciu lub trzech dni dla przedstawienia pracodawcy swojego stanowiska w sprawie zamierzonego rozwiązania umowy o pracę . Może zgłosić zastrzeżenia przed upływem tego terminu. W takim wypadku pracodawca natychmiast po otrzymaniu stanowiska związku zawodowego ma prawo podjąć decyzję w sprawie zamierzonego wypowiedzenia.

Jeśli związek zawodowy nie zajmie stanowiska w odpowiedzi na informację pracodawcy pracodawca może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę dopiero po upływie odpowiedni pięcio lub trzydniowego okresu.

Zakończenie procedury i konsekwencje braku jej przeprowadzenia

Pracodawca nie jest związany opinią wyrażoną przez organizację związkową. Może on zwolnić pracownika, mimo uzyskania negatywnej opinii w trakcie konsultacji.

Istotne jest to, żeby pracodawca poprawnie ją przeprowadził, albowiem wszelkie błędy w tym zakresie spowodują, że sąd pracy zasądzi na rzecz pracownika stosowne odszkodowanie z tytułu naruszającego przepisy prawa pracy rozwiązania umowy o pracę lub też przywróci go do pracy/uzna wypowiedzenie za bezskuteczne.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz