adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Powrót do pracy po wyroku sądowym

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Sąd wydał wyrok przywracający Cię do pracy i nie wiesz co dalej?

Po uzyskaniu pozytywnego wyroku sądu pracy nie musisz podpisywać z pracodawcą nowej umowy o pracę. Musisz jednak dokonać pewnych czynności, żeby ponownie połączyła Cię z pracodawcą umowa o pracę.

Ponowne nawiązaniu stosunku pracy pomiędzy pracodawcą, a przywróconym do pracy pracownikiem zależy od kilku czynników.

Pierwszym jest uprawomocnienie się wyroku przywracającego do pracy. Zasady uprawomocnienia się wyroku sądu są różne w zależności od tego, czy chodzi o wyrok sądu pierwszej, czy drugiej instancji.

Kiedy wyrok sądu pracy staje się prawomocny?

Wyrok pierwszej instancji staje się prawomocny po upływie terminu do złożenia środka zaskarżenia (czyli apelacji). Sporządzenie apelacji od wyroku sądu pracy jest możliwe w terminie 14 dni od chwili doręczenia pracodawcy wyroku sądu z pisemnym uzasadnieniem. Doręczenie wyroku następuje na wniosek pracodawcy złożony w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Oczywiście sąd musi najpierw sporządzić pisemne uzasadnienie wyroku, na co ma 30 dni, ale w praktyce zdarza się, że sądy potrzebują na to więcej czasu.

Jeśli pracodawca nie złożył wniosku o uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, może złożyć apelację w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Może zdarzyć się tak, że pracodawca złoży wniosek o uzasadnienie wyroku, ale nie zdecyduje się na jego zaskarżenie. Dlatego pracownik powinien – telefonicznie lub podczas osobistej wizyty w Sądzie Pracy – dowiadywać się, czy powyższe terminy zostały przez pracodawcę dochowane.

Wyrok sądu drugiej instancji jest prawomocny od chwili jego ogłoszenia lub wydania.

Ile czasu na stawienie się od pracy?

Określenie momentu prawomocności wyroku jest bardzo ważne, ponieważ od tej chwili pracownik ma 7 dni, aby stawić się do pracy. Jeśli pracownik nie stawi się w tym dniu do pracy, to pomimo pozytywnego dla niego wyroku, stosunek pracy nie zostanie wznowiony.

Pracownik powinien zadbać o uzyskanie dowodu, że w przepisanym powyżej terminie faktycznie stawił się do pracy. Może być bowiem tak, że pracodawca nie będzie chciał przyjąć pracownika do pracy. W takim przypadku wystarczy, aby pracownik doręczył pracodawcy swoje oświadczenie o gotowości do pracy i uzyskał dowód jego doręczenia pracodawcy.

Warto także pamiętać, że na czas procesu pracownik zatrudnił się u innego pracodawcy, ale na skutek przywracającego go do pracy orzeczenia Sądu Pracy zamierza wrócić do poprzedniego pracodawcy, może – w terminie 7 dni od uprawomocnienia się tego orzeczenia – rozwiązać bez wypowiedzenia wiążącą go z „tymczasowym pracodawcom” umowę o pracę za 3 dniowym uprzedzeniem.

Na jakie stanowisko wracam do pracodawcy?

Po pierwsze należy wskazać, że w wyniku wydania wyroku o przywrócenie do pracy, pracodawca jest zobowiązany przywrócić pracownika na to samo stanowisko pracy, jakie pracownik zajmował przed zwolnieniem. Obowiązek pracodawcy nie będzie zatem spełniony, jeśli przyjmie pracownika na stanowisko równorzędne. Należy bowiem zwrócić uwagę, że ma on zapewnić pracownikowi tą samą, a nie taką samą pracę.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że nawet jeśli pracodawca zlikwidował stanowisko pracy, na którym pracownik był zatrudniony przed rozwiązaniem stosunku pracy, to po zapadnięciu wyroku w przedmiocie przywrócenia do pracy, pracodawca ma obowiązek takie stanowisko utworzyć i przyjąć na nie pracownika.

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia do pracy?

Pracodawca może odmówić przyjęcia pracownika do pracy tylko w przypadku, gdy ten nie stawi się w gotowości do pracy w terminie 7 dni od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu pracy.

Bezpłatne wzory pozwów do sądu pracy

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!