Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
Jak podważyć porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Jak podważyć porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę?

W odróżnieniu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, od zawartego porozumienia nie można odwołać się do sądu pracy.

Nie oznacza to, że nie można podważać przed sądem zawartego porozumienia, ale jest to dużo trudniejsze.

Pracownik może udowodnić, że zawarte porozumienie jest np. nieważne, albowiem podpisując je działał w stanie wyłączającym swobodne lub świadome wyrażenie woli (np. był chwilowo niepoczytalny).

W tym kontekście warto wskazać, że zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, nie można w tym celu powoływać się na brak poczytalności spowodowany faktem zdenerwowania towarzyszącego rozwiązaniu umowy o pracę.

Brak świadomości lub swobody może być spowodowany chorobą psychiczną lub np. być związany z zażywaniem silnych leków przez pracownika.

Istnieje również możliwości uchylenia się przez pracownika od zawartego porozumienia.

Możliwość taka powstaje wówczas, gdy pracownik podpisując porozumienie działał pod wypływem błędu lub groźby.

Typowym przykładem błędu jest sytuacja, w której pracownica nieświadoma swojej ciąży podpisuje porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę.

Z kolei z działaniem pod wpływem groźby będziemy mieli do czynienia, gdy pracodawca zmusza pracownika do podpisania porozumienia grożąc mu dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. Wielokrotnie spotkałem się z ofiarami takiego postępowania pracodawcy. W tego typu sprawach z reguły istnieją bardzo poważne trudności dowodowe, które zwykle zniechęcają pracowników do procesu.

Należy pamiętać, że pracownik musi złożyć oświadczenie o uchyleniu się od porozumienia rozwiązującego umowę o pracę w odpowiednim czasie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Skutki podważenia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę

Jeśli pracodawca zgodzi się z pracownikiem i uzna, że zawarte porozumienie było nieważne lub też, że pracownik skutecznie się od niego uchylił, pracownik może powrócić do pracy. Często bezsporne są sytuacje, w których do zawartego porozumienia uchyla się pracownica w ciąży.

W przeciwnym wypadku, pracownik winien wytoczyć odpowiednie powództwo do sądu pracy. Wygrana w trudnym procesie sądowym dotyczącym podważenia porozumienia będzie skutkować ustaleniem, że stosunek pracy trwa nadal pomimo zawartego porozumienia.

Jeśli wraz z rozpoczęciem sporu pracownik zgłosi pracodawcy gotowość do pracy (przecież wg niego porozumienie jest nieskuteczne, wobec czego umowa o pracę nadal obowiązuje) po wygranym procesie będzie mógł żądać wypłaty wynagrodzenia za czas trwania procesu jak za przestój, którego przyczyny pozostają po stronie pracodawcy.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz