adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel.697 945 000

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4
tel. 697 945 000

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 697 945 000

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Czym charakteryzuje się okres wypowiedzenia?

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Wielokrotnie już pisałem, że złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (czyli z reguły przekazanie dokumentu, z którego wynika chęć rozwiązania stosunku pracy) nie prowadzi automatycznie do rozwiązania umowy o pracę. Umowa rozwiązuje się ale dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której wypowiedzenie złożył pracodawca a także, kiedy zrobił to pracownik.

Co to jest okres wypowiedzenia?

W okresie wypowiedzenia strony mają co do zasady takie same obowiązki jak w trakcie obowiązywania umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik musi w tym okresie wykonywać pracę, natomiast pracodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia. Oczywiście strony mogą na ten czas inaczej uregulować swoje prawa i obowiązki, a także rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Nawet jeśli pracodawca nie chce, aby pracownik świadczył pracę w okresie wypowiedzenia, to może zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy, jednaki tak musi mu zapłacić za ten czas wynagrodzenie.

Uprawnienia stron umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

W tym okresie powstają zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy określone uprawnienia. Pracodawca może bowiem w okresie wypowiedzenia wysłać pracownika na przymusowy urlop. Uprawnienie to ma uchronić pracodawcę przed koniecznością wypłaty na rzecz pracownika ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Dlatego pracodawca może udzielić urlopu w zakresie, w jakim będzie on przysługiwał pracownikowi do końca zatrudnienia u danego pracodawcy. Czyli, jeżeli umowa o pracę ma rozwiązać się z końcem czerwca, a pracownikowi – który w tym roku nie korzystał jeszcze z urlopu wypoczynkowego – przysługuje 26 dni urlopu, to pracodawca w okresie wypowiedzenia może mu udzielić maksymalnie 13 dni urlopu. Chodzi o to, aby nie skracać pracownikowi urlopu, do którego nabędzie prawa u kolejnego pracodawcy.

Pracownik zaś może domagać się w tym okresie udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy. Ilość takich wolnych dni zależy od tego jak długi jest okres wypowiedzenia. Jeśli wypowiedzenie jest dwutygodniowe lub miesięczne, to pracownikowi przysługują dwa dni wolnego na poszukiwanie pracy. W przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia, ilość takich dni wzrasta do trzech.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!