adwokat prawo pracy wrocław

Nazywam się Iwo Klisz. Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w prawie pracy.
Razem z moim zespołem pomogłem już dziesiątkom pracodawców w rozwiązywaniu kwestii pracowniczych zarówno na poziomie organizacyjnym jak i w postępowaniach sądowych.

Wspieraliśmy także setki pracowników walcząc o ich prawa przed sądem pracy. ​

Adwokat i prawnik we Wrocławiu - Wypowiedzenie umowy o pracę - Klisz i wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 669 221 900

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Zapraszam na mój kanał You Tube

adwokat prawo pracy
prawo pracy wrocław
adwokat wrocław

Pomoc dla Pracodawców

adwokat prawo pracy

Pobierz darmowy poradnik dla Pracodawców

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Blog adwokata Iwo Klisz, specjalisty z zakresu prawa pracy,wspólnika zarządzającego w Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Zgodnie z przepisami prawa pracy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać złożone w formie pisemnej (czyli, na dokumencie opatrzonym własnoręcznym podpisem pracodawcy lub pracownika).

Co ciekawe, kodeks pracy nie zastrzega formy pisemnej pod rygorem nieważności. To znaczy, że nawet jeśli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostanie złożone w innej formie (np. ustnej), to jest ono ważne i skuteczne. Tzn. skutecznie doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy. Niezachowanie formy pisemnej będzie miało jednak inne, bardzo istotne skutki. Skutki te są inne w przypadku, gdy oświadczenie składa pracownik i kiedy występuje z nim pracodawca.

Ustaliliśmy już, że jeśli pracownik lub pracodawca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę w formie ustnej, to stosunek pracy i tak ulegnie rozwiązaniu.

W przypadku pracownika nie dochowanie formy pisemnej tego oświadczenia nie niesie za sobą w zasadzie żadnych konsekwencji. Pracownik może zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnej formie żeby skutecznie doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę.

Zupełnie odmiennie wygląda sprawa, kiedy to pracodawca złoży oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy w innej formie, niż zastrzeżona w przepisach prawa pracy. Naruszenie przez pracodawcę przepisów o formie oświadczenia o wypowiedzenia umowy o pracę oznacza, że wypowiedzenie było bezprawne.

W takim wypadku pracownik powinien odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy i zażądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, ewentualnie przywrócenia do pracy albo odszkodowania (więcej we wpisie Czego pracownik może się domagać w odwołaniu od wypowiedzenia od umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?). W przypadku tak ewidentnego naruszenia przepisów pracownik na pewno wygra sprawę sądową.

Warto jeszcze powiedzieć, że zdaniem Sądu Najwyższego wysłanie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę faksem także nie spełnia wymogów formy pisemnej.

Pracodawca chcąc złożyć zgodnie z prawem oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy powinien sporządzić je na piśmie, podpisać oraz wręczyć je pracownikowi (ewentualnie wysłać pocztą). Warto zachować sobie kopię wypowiedzenia opatrzonego parafą pracownika lub dowód nadania go do pracownika za pośrednictwem poczty lub kuriera.

adwokat prawo pracy wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zadzwoń do mnie: 695 560 425

Zapraszam na mój Kanał na YouTube!