Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
aktualność przedawnienie powodu rozwiązania umowy o pracę

Aktualność przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Czyli „przedawnienie” powodów zwolnienia

Nie tak dawno temu pisałem o tym, że w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, pracodawca ma tylko jeden miesiąc czasu na podjęcie decyzji. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy po upływie tego okresu od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o nagannym zachowaniu pracownika zwolnienie jest już niemożliwe (a przynajmniej bezprawne).

Przeczytaj więcej na ten temat we wpisie: Zwolnienie dyscyplinarne – termin

Czy jest jakiś termin na wypowiedzenie umowy o pracę?

W odróżnieniu od zwolnienia dyscyplinarnego, Kodeks pracy nie przewiduje żadnego terminu, którego upływ wyłącza możliwość rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Nie ulega jednak wątpliwości, że powinno istnieć jakieś ograniczenie czasowe, po upływie którego pracodawca nie mógłby się powołać na określone zaniedbania pracownika, jako na przyczynę rozwiązania umowy o pracę.

W przeciwnym razie pracodawca mógłby przez cały okres zatrudnienia zbierać tzw. „haki” na pracownika, a następnie zwolnić go w dowolnym i odpowiadającym swoim potrzebom czasie.

Na ten problem zwrócono uwagę w orzecznictwie sądowym. Już w tzw. wytycznych dla wymiaru sprawiedliwości w 1985 roku Sąd Najwyższy wskazał, że w tym zakresie można posiłkować się terminem właściwym dla zwolnienia dyscyplinarnego, czyli miesięcznym.

To stanowisko wydaje mi się zbyt skrajne. W końcu dyscyplinarne zwolnienie jest wyjątkowym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Z tej samej przyczyny termin na podjęcie decyzji jest również wyjątkowy – wyjątkowo krótki.

O wiele bardziej przemawia do mnie posiłkowe zastosowanie przepisów dotyczących usunięcia z akt pracowniczych informacji o zastosowaniu wobec niego kary porządkowej (upomnienia, nagany, kary finansowej). Fakt ukarania uważa się za niebyły, a w związku z tym usuwa się wszelkie o nim informacje z akt osobowych po roku nienagannej pracy pracownika. Po roku pracownik ma zatem czyste konto.

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy – moim zdaniem – trafnie stwierdził, że termin roczny może być stosowany w celu dokonania oceny, czy wskazana pracownikowi przyczyna wypowiedzenia mu umowy o pracy była aktualna, a przez to uzasadniona.

W wyroku pochodzącym z późniejszego okresu stwierdzono, że zazwyczaj przyczyna traci na aktualności po upływie kilkunastu miesięcy.

Podsumowanie

Jak widać nie ma jednej spójnej koncepcji, która – podobnie jak w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego – wskazywałaby jasno określony termin, po upływie którego przewinienia pracownika „idą w niepamięć” i nie uzasadniają rozwiązania umowy o pracę.

Okoliczności mające miejsce na kilka miesięcy przed zwolnieniem pozostaną z reguły aktualne. Z kolei fakty mające miejsce kilkanaście miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę mogą okazać się już „przedawnione”, a zwolnienie z powołaniem na takie przyczyny bezprawne. Wiele jednak zależy od istoty samej przyczyny, zachowania pracownika i pracodawcy, sprawności pełnomocnika oraz nastawienia i osobistych przekonań sędziego rozpatrującego sprawę.

Na zakończenie warto wskazać, że wymóg aktualności przyczyny będzie istotny nie tylko w sytuacji, gdy powody zwolnienia leżą po stronie pracownika, ale także wówczas, gdy będą od niego niezależne (np. likwidacja stanowiska pracy, reorganizacja zakładu pracy).

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


Może zainteresuje Cię także:


Kancelaria prawa pracyzapoznaj się z naszą ofertą

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz