Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Wypowiedzenie umowy o pracę

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
zmiana okresu wypowiedzenia

Zmiana długości okresu wypowiedzenia – część I

W przepisach prawa pracy wskazano, jaki długi powinien być okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania określonego rodzaju umowy o pracę (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Okresy te nie są jednak sztywne, co oznacza, że mogą być zmieniane. Należy jednak pamiętać, że w tym zakresie obowiązują pewne specyficzne reguły.

Zmiana okresu wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony strony mogą, w drodze porozumienia zawartego już w czasie wypowiedzenia, skrócić ten okres.

Zatem uprawnienie do skorzystania z możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia jest uzależnione po pierwsze od tego, żeby jedna ze stron stosunku pracy (obojętnie, czy jest to pracownik, czy pracodawca) złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Po drugie strony stosunku pracy muszą po złożeniu tego oświadczenia (zatem już w okresie wypowiedzenia) dobrowolnie zawrzeć porozumienie skracające ten okres. Zawarcie takiego porozumienia może być korzystne zarówno dla pracownika (który np. otrzymał już korzystniejszą ofertę pracy u innego pracodawcy) a także dla pracodawcy (oczywiste jest, że rzadko kiedy w okresie wypowiedzenia pracownik jest tak samo wydajny, jak przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę).

Pracownik nie może samodzielnie – bez zgody pracodawcy – skrócić sobie okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik uzna, że nie musi już pracować w okresie wypowiedzenia i nie pojawi się w zakładzie pracy, to pracodawca będzie miał pełne prawo do rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (bez wypowiedzenia z winy pracownika).

W kilku szczególnych przypadkach to pracodawca może samodzielnie skrócić okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony na mocy swojej jednostronnej decyzji. Takie uprawnienie przysługuje pracodawcy w przypadku, gdy powodem przyczyną wypowiedzenia jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy, a także przyczyny niedotyczące pracownika (np. z przyczyn organizacyjnych, likwidacji stanowiska pracy itp.). Jedno stronne skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe tylko w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, w przypadku której okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące. Pracodawca może skrócić ten okres do jednego miesiąca. Pracownik, wobec którego w taki sposób skrócono okres wypowiedzenia ma prawo do uzyskania od pracodawcy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałby do końca okresu „normalnego” wypowiedzenia. Rozwiązanie takie jest zatem również bardzo korzystne dla pracownika, ponieważ umowa o pracę rozwiązuje się szybciej, natomiast pracownik otrzymuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak gdyby przez cały okres wypowiedzenia świadczył pracę.

czytaj dalej >>>

 

adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Kancelaria prawa pracyzapoznaj się z naszą ofertą

Zostaw komentarz

Top

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl