Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest z reguły pokojowym sposobem zakończenia współpracy. Daje ono również szereg możliwości, które są wykluczone w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę może zostać zawarte z inicjatywy każdej ze stron stosunku pracy (pracownika lub pracodawcy).

Dla skuteczności porozumienia bez znaczenia pozostaje to, która ze stron rozpoczęła rozmowy w tym zakresie. Jeśli to pracodawca występuje z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ma to znaczenie z kontekście zwolnień grupowych i ewentualnego roszczenia pracownika o wypłatę odprawy.

Nie ma przewidzianej formy, w jakiej może zostać zawarte takie porozumienie (umowa o pracę może zostać rozwiązana nawet przez czynności dorozumiane). Jednak dla wyeliminowania sporów, które mogą na tym tle powstać w przyszłości, warto zawrzeć porozumienia w formie pisemnej.

Porozumienie może zostać zawarte przez pełnomocników, działających po stronie pracodawcy jak i pracownik.

Ograniczenia dotyczące możliwości zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

Rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron jest dopuszczalne w każdym przypadku.

Można w ten sposób rozwiązać każdą umowę o pracę (próbny, czas określony, nieokreślony).

Co więcej, za porozumieniem stron można rozstać się z pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę (pracownica w ciąży, pracownik objęty ochroną przedemerytalną), a także w sytuacji, kiedy wypowiedzenie umowy byłoby niedopuszczalne (np. kiedy pracownik jest na L4).

Jakie elementy powinno zawierać porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę?

Jedynym niezbędnym elementem porozumienia jest wyrażenie woli rozwiązania umowy o pracę.

Wszelkie inne postanowienia nie są obowiązkowe, ale czasem warto je zamieścić w treści porozumienia.

W kontekście uprawnień pracownika wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych (możliwość domagania się odprawy pieniężnej) rozsądnie ze strony pracownika jest wskazać, z czyjej inicjatywy nastąpiło zawarcie porozumienia.

Wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest wymagane. Mimo wszystko, jeśli następuje ono z przyczyn pozostających po stronie pracodawcy, pracownik powinien zadbać, żeby ta przyczyna została wskazana w treści porozumienia. Po raz kolejny jest to element istotny z punktu widzenia wypłaty ewentualnej odprawy pieniężnej.

W treści porozumienia można ustalić datę rozwiązania umowy o pracę, nawet znacznie późniejszą niż data zawarcia porozumienia (nawet rok). Brak daty będzie z reguły powodował rozwiązanie umowy o pracę w chwili podpisania porozumienia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jako ugoda pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Często rozwiązanie umowy o pracę następuje jak wynik ugody zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, gdy wcześniej jedna ze stron złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Wówczas z treści porozumienia stron powinno wynikać, że strona, która złożyła takie oświadczenie, cofa je za zgodą drugiej strony, a umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron.

Wady i zalety rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  •  możliwość bezpiecznego rozwiązania każdej umowy o pracę i z każdym pracownikiem (także chronionym)
  •  możliwość precyzyjnego wskazania terminu rozwiązania umowy,
  •  brak związania umową przez okres wypowiedzenia,
  •  umożliwia bezkonfliktowe rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień,
  • bardzo ograniczone możliwości kwestionowania zawartego porozumienia (przeczytaj: Jak podważyć porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę)
  • brak możliwości domagania się przez pracownika odszkodowania, skuteczne podważenie porozumienia przed sądem wiąże się z koniecznością powrotu do pracy

Przeczytaj także:

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz