Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
1.termin dochodzenia roszczen stosunku pracy

Jakie są terminy dochodzenia przez pracownika roszczeń z zakresu prawa pracy?

Pracownik może za pośrednictwem drogi sądowej kwestionować oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, warunków pracy i płacy lub też rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Należy bowiem przypomnieć, że takie oświadczenia pracodawcy, nawet jeśli były bezprawne (nieuzasadnione, albo dokonane z naruszeniem odpowiednich przepisów ochronnych) są skuteczne.

Oznacza to, że bezczynność pracownika będzie prowadzić do ostatecznego rozwiązania umowy o pracę lub zmiany jej warunków. Należy jednak pamiętać, że pracownik ma ściśle określony termin na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jeśli pracownik nie wystąpi do sądu ze stosownym powództwem w tym terminie wszelkie jego roszczenia wygasną.

Zgodnie z kodeksem pracy termin na wystąpienie do sądu pracy wynosi 21 dni. Termin ten dotyczy dotyczy pracownika, który zamierza odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę, a także odwołania od wypowiedzenia warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenia zmieniającego). Termin ten jest taki sam niezależnie od tego, czy pracownik domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy (lub przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy) lub odszkodowania.

Taki sam termin kodeks pracy przewiduje w przypadku, gdy pracownik zamierza kwestionować oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Termin na wstąpienie z odpowiednimi roszczeniami jest liczony od chwili otrzymania przez pracownika oświadczenia pracodawcy. Należy pamiętać, że oświadczenie to jest złożone, gdy pracownik mógł się z nim zapoznać. Zatem pracodawca powinien jedynie stworzyć pracownikowi warunki do zapoznania się z treścią jego oświadczenia. Oznacza to, że często występujący w praktyce przypadek, w którym pracownik odmawia przyjęcia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu stosunku pracy, wcale nie oznacza, że oświadczenie to jest nieskuteczne. Wręcz przeciwnie, od momentu kiedy pracownik odmówił przyjęcia takiego oświadczenia biegnie termin na złożenie odwołania do sądu pracy. Może zatem być tak, że pracownik będąc w przekonaniu, że nie doszło do skutecznego złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, nie odwoła się w terminie od niezgodnego z prawem wypowiedzenia, a na skutek tego utraci wszelkie roszczenia przysługujące mu wobec pracodawcy (więcej o tych roszczeniach przeczytasz tutaj).

W wyjątkowych przypadkach przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość tzw. przywrócenia pracownikowi terminu do wystąpienia z określonym roszczeniem na drogę postępowania sądowego. Będzie to dotyczyło przypadków, w których pracownik co prawda nie dochował odpowiedniego terminu, jednak nastąpiło to bez jego winy. Np. gdy pracownik pozostawał w szpitalu ze względu na poważną chorobę, został wadliwie pouczony przez pracodawcę o tym w jaki sposób należy liczyć ten termin, lub zaszły inne wyjątkowe okoliczności.

Skuteczność klauzuli prorogacyjnej w umowie o pracę może budzić kontrowersje, jednak zdarzają się przypadki ich uwzględniania przez Sądy Pracy. Należy bowiem wskazać, że treść art. 461 k.p.c. nie wyłącza możliwości wprowadzenia takiego postanowienia w umowie o pracę.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

2 - Ilość komentarzy

 1. Rade

  Witam,

  Czyli jaki poprawny termin na odwołanie 7 CZY 21 DNI??

  tu Pan pisze 21dni
  Zgodnie z kodeksem pracy termin na wystąpienie do sądu pracy wynosi 21 dni. Termin ten dotyczy dotyczy pracownika, który zamierza odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę, a także odwołania od wypowiedzenia warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenia zmieniającego). Termin ten jest taki sam niezależnie od tego, czy pracownik domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy (lub przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy) lub odszkodowania

  a poniżej mowa o 7 dniach

  Czy zatem brak pouczenia o możliwości odwołania się do sądu od otrzymanego wypowiedzenia nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji dla pracodawcy? Nie do końca. Wyjaśniałem już, że pracownik ma 7 dni na wystąpienie z odwołaniem do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli zwolnienie nastąpiło w trybie bez wypowiedzenia, termin ten jest dłuższy i wynosi 14 dni

  1. adwokat Iwo Klisz

   Dziękuję za zwrócenie uwagi. Te przepisy się zmieniły stosunkowo niedawno. Kiedyś było 7 dni na odwołanie od zwykłego wypowiedzenia i 14 w przypadku dyscyplinarki. Teraz jest jeden termin 21 dni. Ponieważ mój blog „ma już swoje lata” niektóre artykuły pisałem przed zmianą przepisów. Starałem się je wszystkie zaktualizować, ale widzę, że akurat ten artykuł mi umknął. Właśnie dlatego to co jest napisane w interncie, trzeba traktować jak wskazówki i drogowskazy a nie wiążące zasady. Nic nie zastąpi konsultacji z prawnikiem, który (niestety dla mnie) ciągle musi aktualizować swoją wiedzę. Internet się tak szybko nie aktualizuje.

Zostaw komentarz