Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
wypowiedzenie który sąd jaki sąd

Do jakiego sądu złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Jeśli pracownik nie zgadza się z otrzymanym oświadczeniem pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę i uważa, że narusza ono przepisy prawa, może – w terminie 21 dni od otrzymania oświadczenia pracodawcy – wnieść odwołanie do Sądu Pracy, którym jest w każdym przypadku Sąd Rejonowy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje prawo z wystąpieniem do Sądu Pracy w takim samym terminie (21 dni).

Podjęcie takiej decyzji nie jest z reguły łatwe. Po pierwsze obawiamy się stresu oraz niedogodności związanych z koniecznością złożenia jednej lub nawet kilku wizyt w Sądzie  Pracy oraz występowaniem przeciwko naszemu dotychczasowemu szefowi. Po drugie obawiamy się kosztów postępowania, kosztów adwokata oraz kosztów dojazdów do sądu.

Wspólnym czynnikiem, który może wpłynąć na naszą decyzję jest to, do którego sądu mamy wnieść odwołanie od wypowiedzenia. To właśnie ten sam sąd będzie właściwy do prowadzenia postępowania oraz tam będą odbywać się rozprawy.

Zgodnie z ogólną zasadą właściwy dla prowadzeniu procesu jest sąd, w obrębie którego pozwany ma swoją siedzibę (art. 27 k.p.c.). Nie inaczej jest w przypadku postępowań przed Sądem Pracy. Pracownik może więc wystąpić do Sąd Pracy właściwego dla siedziby swojego pracodawcy. W większości przypadków będzie to też najbliższy sąd dla powoda, bo z reguły pracujemy w miejscu zamieszkania. Ten Sąd Pracy będzie z reguły wskazywany przez pracodawcę w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, lub rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia.

Jeśli zdarzy się tak, że miejsce zamieszkania pracownika jest znacznie oddalone od Sądu Pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy, pracownik może skorzystać z tzw. właściwości przemiennej. Zgodnie z art. 461 § 1 k.p.c. powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone również przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Korzystając z tego przepisu pracownik może wybrać ten spośród dostępnych sądów, do którego najłatwiej będzie mu dojechać. Dzięki temu koszty postępowania mogą zostać znaczącą zmniejszone. Wyboru sądu należy dokonać w treści odwołania lub pozwu do Sądu Pracy.

Warto wskazać, że dla pracodawców bardzo korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie w treści umowy o pracę klauzuli prorogacyjnej. W treści takiej klauzuli strony wybierają sąd wyłącznie właściwy dla rozstrzygania spraw sądowych powstałych na gruncie tej umowy. Ponieważ to pracodawca proponuje treść umowy o pracę, może bardzo łatwo wprowadzić taką klauzulę do umowy pozbawiając zarazem pracownika możliwości wyboru sądu właściwego do rozpatrzenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

Skuteczność klauzuli prorogacyjnej w umowie o pracę może budzić kontrowersje, jednak zdarzają się przypadki ich uwzględniania przez Sądy Pracy. Należy bowiem wskazać, że treść art. 461 k.p.c. nie wyłącza możliwości wprowadzenia takiego postanowienia w umowie o pracę.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz