Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Wypowiedzenie umowy o pracę

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
przywrócenie do pracy sąd

Przywrócenie do pracy – część I

Jednym z roszczeń jakie pracownik może dochodzić przed Sądem Pracy jest żądanie przywrócenia do pracy. Prawo do wystąpienia z tym roszczeniem powstaje na skutek złożenia pracownikowi oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak i w przypadku, gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę.

Przeczytaj także o tym, kiedy Sąd Pracy nie przywróci pracownika do pracy.

Pomimo wygranego procesu przed sądem pracy pracownik musi dokonać pewnych czynności, żeby stosunek pracy został przywrócony.

Ponowne nawiązaniu stosunku pracy pomiędzy pracodawcą, a przywróconym do pracy pracownikiem zależy od kilku czynników. Pierwszym jest uprawomocnienie się wyroku przywracającego do pracy. Zasady uprawomocnienia się wyroku sądu są różne w zależności od tego, czy chodzi o wyrok sądu pierwszej, czy drugiej instancji.

Wyrok pierwszej instancji staje się prawomocny po upływie terminu do złożenia środka zaskarżenia (czyli apelacji). Sporządzenie apelacji od wyroku sądu pracy jest możliwe w terminie 14 dni od chwili doręczenia pracodawcy wyroku sądu z pisemnym uzasadnieniem. Doręczenie wyroku następuje na wniosek pracodawcy złożony w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Oczywiście sąd musi najpierw sporządzić pisemne uzasadnienie wyroku, na co ma 30 dni, ale w praktyce zdarza się, że sądy potrzebują na to więcej czasu.

Jeśli pracodawca nie złożył wniosku o uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, może złożyć apelację w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Może zdarzyć się tak, że pracodawca złoży wniosek o uzasadnienie wyroku, ale nie zdecyduje się na jego zaskarżenie. Dlatego pracownik powinien – telefonicznie lub podczas osobistej wizyty w Sądzie Pracy – dowiadywać się, czy powyższe terminy zostały przez pracodawcę dochowane.

Wyrok sądu drugiej instancji jest prawomocny od chwili jego ogłoszenia lub wydania.

Określenie momentu prawomocności wyroku jest bardzo ważne, ponieważ od tej chwili pracownik ma 7 dni, aby stawić się do pracy. Jeśli pracownik nie stawi się w tym dniu do pracy, to pomimo pozytywnego dla niego wyroku, stosunek pracy nie zostanie wznowiony.

Pracownik powinien zadbać o uzyskanie dowodu, że w przepisanym powyżej terminie faktycznie stawił się do pracy. Może być bowiem tak, że pracodawca nie będzie chciał przyjąć pracownika do pracy. W takim przypadku wystarczy, aby pracownik doręczył pracodawcy swoje oświadczenie o gotowości do pracy i uzyskał dowód jego doręczenia pracodawcy.

Warto także pamiętać, że na czas procesu pracownik zatrudnił się u innego pracodawcy, ale na skutek przywracającego go do pracy orzeczenia Sądu Pracy zamierza wrócić do poprzedniego pracodawcy, może – w terminie 7 dni od uprawomocnienia się tego orzeczenia -rozwiązać bez wypowiedzenia wiążącą go z „tymczasowym pracodawcom” umowę o pracę za 3 dniowym uprzedzeniem.

czytaj dalej >>>

adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Kancelaria prawa pracyzapoznaj się z naszą ofertą

Zostaw komentarz

Top

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl