Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Wypowiedzenie umowy o pracę

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
przywrócenie przez sąd do pracy

Przywrócenie do pracy – część II

Wydanie wyroku w przedmiocie przywrócenia pracownika do pracy wiąże się z koniecznością dokonania przez niego odpowiednich czynności, celem odnowienia stosunku pracy. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Należy jednak wskazać, że z realizacją tego roszczenia wiążą się także inne kwestie związane z wykonaniem obowiązku pracodawcy oraz dodatkowymi roszczeniami, które przysługują pracownikowi w wyniku zapadnięcia takie orzeczenia.

Po pierwsze należy wskazać, że w wyniku wydania wyroku o przywrócenie do pracy, pracodawca jest zobowiązany przywrócić pracownika na to samo stanowisko pracy, jakie pracownik zajmował przed zwolnieniem. Obowiązek pracodawcy nie będzie zatem spełniony, jeśli przyjmie pracownika na stanowisko równorzędne. Należy bowiem zwrócić uwagę, że ma on zapewnić pracownikowi tą samą, a nie taką samą pracę.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że nawet jeśli pracodawca zlikwidował stanowisko pracy, na którym pracownik był zatrudniony przed rozwiązaniem stosunku pracy, to po zapadnięciu wyroku w przedmiocie przywrócenia do pracy, pracodawca ma obowiązek takie stanowisko utworzyć i przyjąć na nie pracownika.

Pracodawca może odmówić przyjęcia pracownika do pracy tylko w przypadku, gdy ten nie stawi się w gotowości do pracy w terminie 7 dni od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu pracy.

Należy także wskazać, że w przypadku przywrócenia pracownika do pracy służy mu wobec pracodawcy roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za czas kiedy był tej pracy pozbawiony.

Ważne jest to, że jeżeli pracownik nie zgłosi takiego żądania w sprawie o przywrócenie do pracy (np. zapomni o tym, albo w chwili wnoszenia powództwa nie będzie miał świadomości, że takie roszczenie mu przysługuje) nic nie stoi na przeszkodzie, aby wytoczyć o takie wynagrodzenie osobny proces. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za okres nie dłuższy niż 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie dłuższy niż miesiąc.

W wypadku niektórych pracowników wynagrodzenie przysługuje za cały czas, w którym pracownik był pozbawiony pracy (np. gdy dotyczy to pracownika w wieku przedemerytalnym, w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego lub będącego ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, społecznym inspektorem pracy lub chronionym członkiem organizacji związkowej.)

adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Kancelaria prawa pracyzapoznaj się z naszą ofertą

Zostaw komentarz

Top

Zapisz się na nasz newsletter

FreshMail.pl