Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
ochrona przedemerytalna

Przedemerytalna ochrona przed utratą pracy

Pracownikom w wieku przedemerytalnym przysługuje na podstawie art. 39 kodeksu pracy ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ochrona ta, podobnie jak w innych tego typu przypadkach, polega na tym, że po osiągnięciu pewnego wieku, nie wolno pracownikowi wypowiedzieć umowy o pracę. Zatem każde wypowiedzenie, nawet uzasadnione, będzie bezprawne i będzie skutkować możliwością dochodzenia przez pracownika określonych roszczeń przed Sądem Pracy.

Opisany powyżej zakaz obejmuje pracowników, którym brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od 1 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany dotychczasowych przepisów, które przewidywały, że wiekiem emerytalnym dla kobiet jest 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Dokładne wyjaśnienie znaczenia tych zmian dla ochrony przedemerytalnej zostało wyjaśnione tutaj.

Chodzi tu o normalny wiek emerytalny. Ochroną nie są objęte osoby, chcące przejść np. na wcześniejszą emeryturę. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki dotyczące tzw. emerytury pomostowej.

Należy jednak wyjaśnić, że przedstawiciele określonych zawodów mających niższy wiek emerytalny (np. górnicy), a także osoby, których uprawnienie do obniżonego wieku emerytalnego wynika z pracy w szczególnych warunkach podlegają wspomnianej ochronie na 4 lata przed osiągnięciem właściwego im (tzn. obniżonego) wieku emerytalnego.

Ochrona obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Natomiast w stosunku do osób zatrudnionych na umowę na czas określony, ochrona nie działa w wypadku, kiedy pracownik nie osiągnąłby wieku emerytalnego przed zakończeniem okresu, na który umowa została zawarta.

Warunkiem obcięcia pracownika ochroną przedemerytalną jest to, aby w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego posiadał on odpowiedni staż pracy oraz wiek uprawniający go do przejścia na emeryturę w normalnym wieku emerytalnym.

Należy pamiętać, że w okresie ochronnym pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, tj. wręczyć oświadczenia o jej rozwiązaniu za wypowiedzeniem. Jeśli pracownik otrzymał wypowiedzenie przed okresem ochronnym, to umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu nawet, jeśli w okresie wypowiedzenia pracownik zostanie objęty okresem ochronnym.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie przysługuje w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy, zaś w wypadku objęcia pracodawcy przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych, pracownikowi objętemu ochroną wolno złożyć wypowiedzenie zmieniające.

Należy jednak wskazać, że z pracownikiem objętym opisaną ochroną można zawsze rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy, jeśli zajdą ku temu odpowiednie powody.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

1 - Ilość komentarzy

  1. pracownikowi nalezy sie 3 mies odprawa 3 mies wypowiedzenia a oni proponuja tylko 9 mies odprawe chyba firma szuka frajerki a ma 3 lata do emerytury ile mozna zarzadac mies odpraw

Zostaw komentarz