Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
forma wypowiedzenia umowy o pracę

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z przepisami prawa pracy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać złożone w formie pisemnej (czyli, na dokumencie opatrzonym własnoręcznym podpisem pracodawcy lub pracownika).

Co ciekawe, kodeks pracy nie zastrzega formy pisemnej pod rygorem nieważności. To znaczy, że nawet jeśli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostanie złożone w innej formie (np. ustnej), to jest ono ważne i skuteczne. Tzn. skutecznie doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy. Niezachowanie formy pisemnej będzie miało jednak inne, bardzo istotne skutki. Skutki te są inne w przypadku, gdy oświadczenie składa pracownik i kiedy występuje z nim pracodawca.

Ustaliliśmy już, że jeśli pracownik lub pracodawca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę w formie ustnej, to stosunek pracy i tak ulegnie rozwiązaniu.

W przypadku pracownika nie dochowanie formy pisemnej tego oświadczenia nie niesie za sobą w zasadzie żadnych konsekwencji. Pracownik może zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnej formie żeby skutecznie doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę.

Zupełnie odmiennie wygląda sprawa, kiedy to pracodawca złoży oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy w innej formie, niż zastrzeżona w przepisach prawa pracy. Naruszenie przez pracodawcę przepisów o formie oświadczenia o wypowiedzenia umowy o pracę oznacza, że wypowiedzenie było bezprawne.

W takim wypadku pracownik powinien odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy i zażądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, ewentualnie przywrócenia do pracy albo odszkodowania (więcej we wpisie Czego pracownik może się domagać w odwołaniu od wypowiedzenia od umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?). W przypadku tak ewidentnego naruszenia przepisów pracownik na pewno wygra sprawę sądową.

Warto jeszcze powiedzieć, że zdaniem Sądu Najwyższego wysłanie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę faksem także nie spełnia wymogów formy pisemnej.

Pracodawca chcąc złożyć zgodnie z prawem oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy powinien sporządzić je na piśmie, podpisać oraz wręczyć je pracownikowi (ewentualnie wysłać pocztą). Warto zachować sobie kopię wypowiedzenia opatrzonego parafą pracownika lub dowód nadania go do pracownika za pośrednictwem poczty lub kuriera.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz