Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Pracy z Wrocławia

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa pracy
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

W pewnych sytuacjach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. (w trybie natychmiastowym). Skorzystanie z tych możliwości powoduje niezwłoczne rozwiązanie umowy, bez konieczności świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika?

Dwie sytuacje uprawniają pracownika do takiego sposobu rozwiązania umowy o pracę.

Pierwsza z nich dotyczy stanu zdrowia pracownika.

Stan zdrowia musi zostać potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim, w którym uprawniony lekarz stwierdzi, że wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika.

Lekarz w treści zaświadczenia musi wydać zalecenie przeniesienia pracownika do innej pracy zgodnej z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami oraz jego stanem zdrowia w odpowiednim terminie.

Jeśli pracodawca nie wykona tego zalecenia w zakreślonym terminie, pracownik będzie mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Drugą sytuacją, która umożliwia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy.

Pewnie właśnie ta sytuacja jest dla Ciebie bardziej interesująca. Właśnie dlatego poświęciłem jej w całości osobny tekst na blogu.

Mam dla Ciebie propozycję: przeczytaj do końca podstawowe informacje o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia przez pracownika, a następnie kliknij w link na końcu artykułu, który przekieruje Cię do miejsca, w którym napisałem więcej o ciężkim naruszeniu obowiązków wobec pracownika. Zapewniam Cię, że znajdziesz tam wiele interesujących szczegółów, a także wzór oświadczenia, które powinieneś złożyć pracodawcy, jeśli chcesz rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Jak rozwiązać umowę z pracodawcą bez wypowiedzenia?

Oświadczenie o rozwiązaniu przez pracownika umowy o prace w ten sposób, winno być dokonane na piśmie wraz ze wskazaniem przyczyny decyzji pracodawcy. Należy jednak zwrócić uwagę, że naruszenie tego obowiązku nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania, ani nie powoduje bezskuteczności czy nieważności tego oświadczenia.

Co więcej, możliwość uzyskania wypłaty odszkodowania zależy tylko od tego, czy faktycznie doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy. Nie ma znaczenia, czy pracownik dobrze wskazał przyczynę rozwiązania umowy o pracę i prawidłowo ją opisał w oświadczeniu skierowanym do pracodawcy.

Przykład:

W praktyce często pracownicy mylą naruszenie ich godności osobistej z mobbingiem. Mobbing jest zachowaniem długotrwałym i uporczywym, zaś do naruszenia godności osobistej (np. nazwania pracownika złodziejem) może dojść podczas krótkiej rozmowy. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że nawet jeśli pracownik błędnie nazwał taką sytuację mobbingiem, to i tak miał prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i żądania odszkodowania, bo pracodawca nazywając złodziejem i tak dopuścił się naruszenia jego godności osobistej, co też jest ciężkim naruszeniem obowiązków wobec pracownika.

To o tyle istotne, bo pracodawcę w tym zakresie obowiązują odmienne reguły (tzn. pracodawca musi precyzyjnie wskazać pracownikowi przyczynę rozwiązania umowy o pracę, a sąd pracy nie będzie badał, czy poza wskazaną przez pracodawcę jakaś inna przyczyna uzasadniała zwolnienie).

Ważne: Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być złożone pracodawcy nie później, niż w terminie jednego miesiąca od chwili, kiedy pracownik dowiedział się o zachowaniu pracodawcy, które umożliwia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika.

Skutki rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia?

Po pierwsze skutkiem złożenia przez pracownika stosownego oświadczenia umowa o pracę ulega rozwiązaniu z chwilą zapoznania się z tym oświadczeniem przez pracodawcę. Pracownik nie musi świadczyć pracy do końca, dnia czy do końca tygodnia. Z chwilą złożenia oświadczenia pracownik może wyjść (i trzasnąć drzwiami jak na filmach).

Wiem, że pewnie taki sposób rozstania z pracodawcą może być kuszący, ale pamiętaj, że jeśli składasz takie pismo osobiście, przygotuj jedną kopię dla siebie i zanim wyjdziesz postaraj się uzyskać od pracodawcy potwierdzenie, że takie pismo od Ciebie odebrał. Wiesz mi, warto.

Po drugie pracownik rozwiązujący bez wypowiedzenia umowę o pracę z pracodawcą może żądać od niego wypłaty stosownego odszkodowania. Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony, jest nią wysokość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia pracownika. W przypadku umów terminowych (na czas określony) maksymalna wysokość odszkodowania wynosi, tyle ile wynagrodzenie pracownika należne mu do chwili, do której umowa miała trwać, jednak nie więcej, niż za okres wypowiedzenia.

Przeczytaj: Ile wynosi okres wypowiedzenia

Nie chcę Cię martwić, ale pracodawca najprawdopodobniej nie będzie chciał dobrowolnie wypłacić Ci takiego odszkodowania. W mojej karierze jeszcze nie spotkałem takiego pracodawcy. W takim wypadku będziesz zmuszony wystąpić z odpowiednim pozwem do sądu pracy.

Więcej: Pozew do sądu pracy

Na co należy uważać rozwiązując bez wypowiedzenia umowy o pracę z pracodawcą?

Decyzję o rozwiązaniu w ten sposób umowy o pracę należy właściwe rozważyć. W przypadku gdy okaże się one nieuzasadnione, a podniesione wobec pracodawcy zarzuty będą nieprawdziwe, pracodawca będzie mógł domagać się od pracownika stosownego odszkodowania.

Temat interesujący? Przeczytaj więcej:

 

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Bezpłatną pomoc prawną w Twojej sprawie możesz uzyskać w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktuję się z Tobą i wyjaśnię co mogę dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z moją Kancelarią.

Zostaw komentarz