Wszystko co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu z pracy w jednym miejscu - blog adwokata z Wrocławia

Prawo Pracy – Adwokat i Prawnik – Klisz i Wspólnicy, Wrocław

Specjalista z prawa pracy - adwokat Iwo Klisz

prawo pracy wrocławPrawo pracy towarzyszy mi od początku mojej kariery jako zawodowego prawnika (adwokata we Wrocławiu). Miałem możliwość pracy jako aplikant adwokacki w zespole złożonym z doskonałych fachowców, od których bardzo dużo się nauczyłem. Brałem udział w obsłudze prawnej dużych podmiotów zatrudniających setki pracowników. Dzięki temu przeprowadziłem pod nadzorem doświadczonych adwokatów i radców prawnych dziesiątki procesów sądowych, sporządziłem wiele ekspertyz prawnych z zakresu szczegółowych zagadnień dotyczących organizacji pracy (czas pracy, obowiązków pracodawcy w stosunku do związków zawodowych itp), a także brałem udział w redagowaniu i analizie zakładowego prawa pracy (regulaminy pracy, układy zbiorowe) oraz w przygotowaniu i prowadzeniu procedury zwolnień grupowych. Od tego czasu prawo pracy stało się jedną z moich wiodących specjalizacji.

Adwokat dla pracowników i pracodawców

W związku ze zdobytym doświadczeniem, już jako adwokat postanowiłem, że prawo pracy będzie także jedną z głównych specjalizacji w prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej. Znaczna część spośród ponad kilku setek spraw sądowych aktualnie prowadzonych przez kancelarię, to sprawy związane właśnie z prawem pracy, a w szczególności dotyczące odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, w którym pracownicy domagają się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę. Stale udzielam także porad prawnych dla pracowników oraz świadczę stałą obsługę prawną z zakresu prawa pracy na rzecz pracodawców rozwiązując problemy przed jakimi stają podmioty zatrudniające pracowników.

Prawnik Wrocław, ale nie tylko

Siedziba Kancelarii znajduje się we Wrocławiu i tutaj najczęściej występuje przed Sądem Pracy jako adwokat Wrocław nie jest jednak jedynym miejscem, gdzie prowadzimy sprawy sądowe. W pewnych wypadkach istnieje możliwość zlecenia kancelarii sprawy prowadzonej przed sądem w innym rejonie kraju.

Prawo pracy - nie tylko w kancelarii

Wyrazem zainteresowania prawem pracy jest prowadzony przeze mnie blog poświęcony zagadnieniom związanym z rozwiązaniem umów o pracę, ale także komentarze udzielane mediom z zakresu prawa pracy, a także współpraca z portalami edukacyjnymi, na których występuję jako ekspert z zakresu prawa pracy.

Brałem udział jako wykładowca na XIX Kongresie Prawa Pracy (temat: zwolnienia grupowe) - więcej ...

Wypowiedź dla Polskiego Radia Wrocław - więcej ...

Materiał przygotowany przez portal Kariera i Rodzina dotyczący możliwości wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie w ciąży - więcej ...

Materiał przygotowany przez portal Kariera i Rodzina dotyczący świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - więcej ...

Tym się zajmuję

Oprócz spraw sądowych dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę prowadzę także jako adwokat procesy przed Sądem Pracy dotyczące:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy (gdy strony podpisały formalną umowę zlecenia pomimo, że stosunek prawny wykazywał cechy umowy o pracę) lub ustalenia treści stosunku pracy (ustalenie, że pracownik w rzeczywistości otrzymywał wyższe wynagrodzenie, niż faktycznie wskazane w treści umowy o pracę)
 • zaległego wynagrodzenia (za pracę, za nadgodziny, za pracę w porze nocnej)
 • odprawy (z tytułu zwolnień grupowych, odprawy emerytalnej i pośmiertnej)
 • odszkodowania ( za mobbing, dyskryminację, zakaz konkurencji, niewydanie w terminie świadectwa pracy, odszkodowania od pracownika z tytułu bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika)

Przygotowuje i redaguje dokumenty z zakresu prawa pracy m.in.:

Umowy:

 • umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo),
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło (obniżając ryzyko uznania zawartej umowy za umowę o pracę),
 • kontrakty menadżerskie (w formie umowy o pracę i umowy o świadczenie usług),
 • umowy o zakazie konkurencji (w czasie stosunku pracy i po zakończeniu stosunku pracy),
 • umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie,
 • umowy o zachowaniu poufności

Akty zakładowego prawa pracy:

 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin zwolnień grupowych,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • zakładowe układy zbiorowe pracy.

Dokumentacja związana z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę

 • oświadczenia pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia,
 • porozumienia stron w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę oraz skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy,
 • informację i zawiadomienia do związków zawodowych i urzędu pracy związane z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem i zwolnieniami grupowymi.

Udzielam także porad prawnych dotyczących prawa pracy oraz sporządzam opinie prawne dla pracodawców dotyczące różnych aspektów związanych z prawem pracy (analiza umów o pracę, kontraktów menadżerskich, oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, zagadnienia związane z urlopami, czasem pracy, mobbing, dyskryminacja itp.)

MÓJ BLOG

Fikcyjna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Fikcyjna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
W ostatnim czasie kilka razy zdarzyło mi się podnieść w sprawie przed sądem pracy zarzut fikcyjnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Postanowiłem napisać o tym na blogu, bo podniesienie takiego zarzutu może mieć ciekawe...
Odszkodowanie od pracownika za bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę
Odszkodowanie od pracownika za bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę
Odszkodowanie na rzecz pracodawcy Pracownik musi wiedzieć, że bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę z powołaniem się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy może skutkować obowiązkiem zapłaty przez niego odszkodowania na rzecz pracodawcy. Wysokość tego...
Wypowiedzenie umowy o pracę a wiek emerytalny
Wypowiedzenie umowy o pracę a wiek emerytalny
Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracownika w wieku przedemerytalnym Jak wiadomo osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku umożliwiającego przejście na emeryturę są chronione przed zwolnieniem. O tym na...
Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę
Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę
Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika może być uzasadnioną przyczyną rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy. Poniżej wyjaśnię Ci kiedy mamy do czynienia z takim naruszeniem i wymienię kilka najczęściej występujących przypadków w...

WIĘCEJ

KONTAKT

Skontaktuj się teraz, na pewno znajdziemy dla Ciebie czas

adwokat Iwo Klisz

Kancelaria Adwokacka

ul. Joachima Lelewela 23/7

53-505 Wrocław

Tel.: + 48 - 71 740  50  00

Tel. kom: + 48 695 560 425

www.adwokat-wroclaw.biz.pl

E-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

———

Kontakt jest możliwy także za pośrednictwem poniższego formularza:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (na ten adres otrzymasz odpowiedź)

Telefon (na ten numer oddzwonię)

Treść wiadomości